Buitenpoorten

Buitenpoorten zijn stations op het snijvlak van stad en land, die als startpunt gebruikt worden om van het buitenleven te genieten. Door via marketing bekend te maken dat het landschap vlakbij is en door van de stations aantrekkelijke plekken te maken om te verblijven. Dat kan door het verbeteren van routes en bewegwijzering naar recreatiegebieden, maar ook door extra voorzieningen zoals een café of restaurant dichtbij het station.

Start pilot op Santpoort Noord

Op 5 april start de pilot van het project Buitenpoorten op Santpoort Noord. Een primeur. Stap in het buitenleven, volg het spoor van de stad naar het landschap!

Via deze pilot  wordt onderzocht hoe het station als ideale locatie kan dienen om van daaruit het omliggende landschap te verkennen en er te recreëren. Zo wordt het stationsgebied tijdelijk aantrekkelijker ingericht met natuurbeelden op het perron en in de voetgangerstunnels.

Direct buiten het station komt een informatiepaneel over bezienswaardigheden en recreatieve routes in de directe omgeving. Ook is een nieuwe route naar het Nationaal Park Zuid-Kennemerland gemaakt om de verbinding met het station en de entrees van het natuurgebied te versterken. 

Stap in het buitenleven, volg het spoor van de stad naar het landschap!

Pak de trein, stap uit op Santpoort Noord en geef uw mening via de NS App En? Hoe is uw reis? Samen maken we de leefbaarheid van Nederland beter! Alle reacties geven  inzicht hoe we Buitenpoorten moeten doorontwikkelen. In de eerste week van de meivakantie en in de herfstvakantie worden er ook enquêtes gehouden op Station Santpoort Noord.

Onderzoek Buitenpoort Santpoort Noord lange termijn 

In samenwerking met gemeente Velsen, andere partners, bewoners en bedrijven wordt ook gewerkt aan de verbetering van de inrichting van het station en stationsgebied voor de lange termijn. De uitkomsten van de pilot leveren hiervoor ook meer informatie op.

Studie Buitenpoorten

Samen met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft de provincie in 2017 onderzocht hoe landschappen rondom de Metropoolregio Amsterdam (MRA) beter onder de aandacht van bewoners en bezoekers kunnen worden gebracht. Uit de studie Buitenpoorten blijkt dat de beste aanpak een combinatie van marketing en ruimtelijke ontwikkeling is.

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een unieke regio voor bedrijven, inwoners en toeristen. De steden binnen de MRA zijn compact en worden omringd door een grote variatie aan natuur- en recreatiegebieden. Deze directe nabijheid van groen is dé onderscheidende kwaliteit van de regio.

Toegangspoort naar het landschap

Buitenpoorten zijn ov-knooppunten, overwegend treinstations, die aan de rand van natuur- of recreatiegebieden liggen. Deze stations kunnen de toegangspoort vormen naar het landschap voor bewoners van de MRA.

Ook kunnen ze een rol spelen bij het spreiden van het toerisme vanuit Amsterdam over de regio. Op een duurzame manier, met het openbaar vervoer. Zo draagt de ontwikkeling van Buitenpoorten bij aan de leefbaarheid en het vestigingsklimaat van de MRA.

Samenwerking

Buitenpoorten is een initiatief van provincie Noord-Holland, NS, Metropoolregio Amsterdam, gemeente Velsen en Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Daarnaast werkt de provincie samen met psCity, ProRail, Bureau Spoorbouwmeester, Staatsbosbeheer, lokale ondernemers, organisaties en bewoners.

Uitgelicht

Documenten Buitenpoorten

Buitenpoort Santpoort Noord

Buitenplaatsen in Castricum