IJmond/Zuid-Kennemerland

Openbaar vervoerknooppunten (OV-knooppunten) zijn belangrijke schakels in de reis van mensen op weg naar werk, studie of een recreatieve bestemming. Door woningbouw en het vergroten van de werkgelegenheid in de provincie neemt de drukte op de weg en in het openbaar vervoer toe. Ook de regio IJmond/Zuid-Kennemerland merkt dit. Een goede samenwerking tussen de provincie, gemeenten en vervoerpartijen speelt efficiënt in op deze toenemende vervoersdrukte.

Gezamenlijk actieprogramma

Een gezamenlijk actieprogramma van de provincie Noord-Holland, NS, ProRail en de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort versterkt de OV-knooppunten in de regio IJmond/Zuid-Kennemerland.

In het actieprogramma ligt de nadruk op de ruimtelijke ontwikkeling door het realiseren van meer woningen, bedrijven en voorzieningen bij aantrekkelijke en duurzame stationsgebieden en het faciliteren van een soepele deur-tot-deur reis voor de reiziger. De doelen voor 2030 zijn:

Snel, comfortabel en toegankelijk reizen van- en naar de OV-knooppunten 


Dit willen we bereiken door op de OV-knooppunten te zorgen voor: 

 • voldoende fietsparkeervoorzieningen
 • verbetering van de aansluiting van de bus op de OV-knooppunten
 • onderzoek naar de benodigde Park+Ride (P+R) capaciteit
 • onderzoek naar verbetering van de directe ontsluiting, zoals tunnels en oversteekplaatsen, en de aansluiting op fiets- en wandelroutes. Zo verbinden we de OV-knooppunten beter met de omgeving.

Een versterkte corridor (spoortraject) door meer woningen, bedrijven en voorzieningen dichtbij de OV-knooppunten


Dit doen we met: 

 • inzet op gemengde woon-werkgebieden dichtbij een aantal OV-knooppunten, zoals Haarlem en Beverwijk 
 • een aanpak om publiekswervende functies toe te voegen bij verschillende OV-knooppunten, zoals onderwijslocaties en recreatieve bestemmingen
 • monitoring van het aandeel woningbouw nabij de OV-knooppunten
 • onderzoek naar de benodigde parkeernorm bij nieuwe ontwikkelingen in de buurt van de OV-knooppunten.

Meer gebruik van de OV-knooppunten door bezoekers aan nabijgelegen recreatieve bestemmingen 


Dit doel willen we bereiken door:

 • een aanpak op te starten voor de promotie van het reizen per OV naar nabijgelegen recreatieve bestemmingen, zoals het strand of het recreatiegebied Spaarnwoude 
 • een aantal OV-knooppunten te ontwikkelen als een toegangspoort tot de natuur: het startpunt van wandel- en fietsroutes. Dit doen wij aan de hand van het concept ‘Buitenpoorten’.

Een veilige, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving op en rondom de OV-knooppunten


Om dit te bereiken:

 • brengen we de basis op orde
 • verkennen we de gewenste voorzieningen op en rondom de OV-knooppunten, zoals een toilet, drink- en/of eetgelegenheid, beschutte wachtruimte of watertappunt
 • zetten we in op verduurzaming en vergroening. Zo onderzoeken we welke slimme koppelkansen er in de stationsgebieden zijn tussen het lokaal en regionaal overheidsbeleid en de duurzaamheidsprogramma's van NS en ProRail.