Schipholcorridor

De Schipholcorridor is de spoorcorridor die van Leiden via Schiphol naar Lelystad loopt. Het is een grote uitdaging om de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de komende jaren bereikbaar te houden voor (inter)nationaal én regionaal verkeer. De Schipholcorridor met haar 17 stations speelt hierin een belangrijke rol.

De OV knooppunten op de Schipholcorridor zijn Leiden, Sassenheim, Nieuw Vennep, Hoofddorp, Schiphol, Amsterdam Zuid, Amsterdam RAI, Duivendrecht, Diemen Zuid, Weesp, Almere Poort, Almere Muziekwijk, Almere Centrum, Almere Parkwijk, Almere Buiten, Almere Oostvaarders en Lelystad Centrum. Op en rondom deze stations wordt de komende jaren veel gebouwd en verbouwd.

De gemeenten en provincies Noord-Holland, Flevoland en Zuid-Holland, de Vervoerregio Amsterdam, NS, ProRail, Schiphol en de ministeries van I&W en BZK werken samen aan de verdere ontwikkeling van de stationsomgevingen op de Schipholcorridor.

In 2017 zijn ontwikkelingen en kansen langs het spoortraject in beeld gebracht. Vervolgens is bestuurlijk vastgesteld welke opgaven verder uitgewerkt worden. De opgaven spelen op verschillende schaalniveaus (lokaal, regionaal, (inter)nationaal) en beïnvloeden elkaar. Inzichten helpen bij het maken van keuzes op knooppuntniveau op zowel de korte als (middel)lange termijn. Deze verkenning is de afgelopen periode uitgevoerd onder leiding van de provincie Noord-Holland en gemeente Almere en wordt in juni 2019 afgerond.

De deelopgaven uit de verkenningsfase

In de verkenningsfase zijn onderstaande ruimtelijke en mobiliteitsopgaven/ontwikkelingen nader onderzocht. De uitkomsten uit de deelopgaven 2 tot 8 worden meegenomen in de uitwerkingen per knooppunt onder opgave 1.

 1. Nadere verkenning en uitwerking per knooppunt
 2. De doorwerking van de ontwikkelstrategie ENTER [NL] op de knooppunten (Hoofddorp, Schiphol, Amsterdam Zuid) en op de corridor (tussen Hoofdorp-Leiden en Rai-Lelystad)
 3. De groei van Schiphol in relatie tot de bereikbaarheid van Schiphol en rol OV-knooppunten
  NB. Opgaven 2 en 3 zijn uiteindelijk in samenhang opgepakt. Deze worden inmiddels meegenomen binnen het MIRT traject ZWASH (Zuid-West Amsterdam Schiphol Hoofddorp).
 4. De groei en ontwikkelrichting van Almere in relatie tot ontwikkelingen elders op de corridor
 5. De ontwikkeling van Lelystad Airport in relatie tot kansen en de doorwerking voor (knooppunten op) de Schipholcorridor
 6. Het gebruik van P+R locaties rondom OV-knooppunten
  Hiervoor is een MRA-breed onderzoek uitgevoerd, waarin de P+R locaties langs de Schipholcorridor uitvoerig zijn onderzocht. De downloads van de rapportage, de toelichting van het onderzoek en de bijlagen staan op deze pagina onder 'Rapportage P&R' en 'Bijlagen rapportage P&R'.
 7. De toegangspoorten (recreatie en toerisme)
  Er is een corridor brede verkenning gedaan naar de verschillende toegangspoorten: buitenpoorten en stadspoorten. De downloads van de toelichtende kaart en de tabel met overzicht van de toegangspoortfuncties stations op de Schipholcorridor staan op deze pagina onder 'Bijlagen toegangspoorten'.
 8. De relatie tussen de Schipholcorridor en andere regio’s en corridors

Actuele ontwikkelingen

Op het midden van de corridor ligt het internationale hart van Nederland: de Zuidas en Schiphol. Langs dit deel van de corridor gaan de komende jaren ontwikkelingen plaatsvinden, zoals de Zuidasdok, nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (woningbouw en bedrijvigheid) in het gebied tussen Schiphol en Amsterdam Zuid en rondom Schiphol Plaza.

Maar ook rond de andere knooppunten speelt veel, zoals nieuwe woningbouwlocaties, de Floriade in Almere en de ontwikkeling van Lelystad Airport. Verschillende gemeenten langs de corridor zijn al bezig met de ontwikkeling van hun stationsomgeving, zoals Almere Centrum, Hoofddorp en Leiden.

Ook zijn er stations op de corridor die nog sterker kunnen worden ingezet als toegangspoort naar het directe achterland met recreatiegebieden en toeristische trekpleisters. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Oostvaardersplassen, Park 21 of de Vecht.

Uitgelicht

Rapportage verkenning Schipholcorridor

Rapportage P&R

Bijlagen rapportage P&R