Schipholcorridor

De Schipholcorridor is de spoorlijn die van Leiden via Schiphol naar Lelystad loopt. Deze corridor heeft 17 stations en levert daarmee een belangrijke bijdrage om de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de komende jaren bereikbaar te houden voor (inter)nationaal én regionaal verkeer.

Halverwege de corridor ligt het internationale hart van Nederland: de Zuidas en Schiphol. Langs dit deel van de corridor vinden de komende jaren ontwikkelingen plaats, zoals het verder ontwikkelen van de Zuidasdok. Hierbij gaat het om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (woningbouw en bedrijvigheid) in het gebied tussen Schiphol en Amsterdam-Zuid en rondom Schiphol Plaza.

In 2017 hebben de provincies Noord-Holland, Flevoland en Zuid-Holland, de gemeenten, de Vervoerregio Amsterdam, NS, ProRail, Schiphol en de ministeries van I&W en BZK gekeken wat de ontwikkelingen en kansen zijn langs het spoortraject. Zo worden de ontwikkelingen langs de spoorlijn goed op elkaar afgestemd. Verschillende gemeenten, zoals Duivendrecht en Hoofddorp, zijn al bezig met de ontwikkeling van hun stationsomgeving. 

Bij Duivendrecht is bijvoorbeeld samen met de gemeente en de vervoerders een plan gemaakt. Daarin wordt bekeken wat nodig is als het station verandert van overstap- naar herkomststation wanneer de woningbouw in de Nieuwe Kern gerealiseerd is.

Stationsgebied Hoofddorp

Ook is de provincie intensief betrokken bij stationsgebied Hoofddorp. Met de Vervoerregio Amsterdam (VRA) en de gemeente wil Noord-Holland onderzoeken wat de gevolgen zijn van het doortrekken van de Noord-Zuidlijn en het verder ontwikkelen van de stationsomgeving (denk aan ruimtelijke impact, reizigersstromen, bereikbaarheid voet/fiets etc.). In het kernteam zijn ook NS en ProRail vertegenwoordigd. Deze studie is een onderdeel van het gebiedsplan, waarbij nauw wordt samengewerkt met “versnelling woningbouw”. Verder wordt de link met de ontwikkeling op Schiphol Trade Park bewaakt.

Daarnaast zijn er stations op de corridor die nog sterker kunnen worden ingezet als toegangspoorten naar recreatiegebieden en toeristische trekpleisters. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Oostvaardersplassen, Park 21 of de gebieden rond de Vecht.