Voor samenwerkingspartners

Binnen het programma OV-Knooppunten kunnen diverse instrumenten worden ingezet voor kennisontwikkeling. Ook instrumenten die kunnen worden toegepast voor knooppuntontwikkelingen op corridor- of lokaal niveau.

Kennisdeling en monitoring

De ambitie van het programma is landelijk koploper te blijven op het gebied van kennis rondom knooppuntontwikkeling. Daarom werkt de provincie continu aan verbetering van instrumenten en verkent zij nieuwe mogelijkheden en instrumenten voor knooppuntontwikkeling. De provincie wil haar kennis met samenwerkingspartners delen, toepassen en verder ontwikkelen op zowel inhoud als samenwerking.

Het programma OV-knooppunten heeft de volgende doelstellingen:

  1. Het optimaal benutten en versterken van de aanwezige intrinsieke waarden van knooppunten en het vergroten van synergie tussen knooppunten
  2. Het verbeteren van de stationsomgeving als comfortabel en optimaal functionerende schakel in de deur-tot-deur reis
  3. Het beter benutten van de bestaande ruimte rondom het station, bouw van  50% van de woningbouw binnen de knooppunten
  4. Het verbeteren van de stationsomgeving als aantrekkelijke plek in de stad of dorp om te wonen, werken, leren, ondernemen en/of verblijven

De monitor OV-Knooppunten beschrijft de voortgang van het programma OV-Knooppunten. De planviewer OV-Knooppunten toont op een interactieve en gebruiksvriendelijke manier de geografische- en ruimtelijke informatie over de verschillende knooppunten.

Kennisportaal OV-Knooppunten 

Er is een Kennisportaal OV-Knooppunten dat de instrumenten en data voor knooppuntontwikkeling gebruiksvriendelijk toegankelijk maakt. Het portaal bestaat uit 2 onderdelen:

  1. Online portaal met de verschillende onderzoeksinstrumenten overzichtelijk beschikbaar
  2. Interactieve versie van het Vlindermodel, een beleidstool voor ontwikkeling van OV-Knooppunten

De interactie versie van het Vlindermodel helpt gemeenten bij het analyseren van hun OV-Knooppunt. Het Vlindermodel was tot nu toe lastig te gebruiken voor gemeenten. Met het interactieve Vlindermodel is makkelijker te gebruiken.

Voor het gebruik van het kennisportaal is een handleiding (pdf, 1,03 Mb) beschikbaar met daarin een toelichting op de beschikbare instrumenten en de werkwijze voor het interactieve Vlindermodel.

Tools en instrumenten

De provincie heeft diverse instrumenten die zij kan inzetten voor kennisontwikkeling en knooppuntontwikkelingen op corridor- of lokaal niveau. Ook anderen kunnen deze instrumenten gebruiken. Elke knooppuntaanpak zit in zijn eigen fase en heeft maatwerk nodig. In het Kennisportaal OV-Knooppunten is het document Proces- en onderzoekinstrumenten programma OV-knooppunten te vinden met een korte beschrijving van de verschillende instrumenten. De provincie denkt graag mee en kan adviseren over de inzet van instrumenten en het beste moment.

Om haar ambities te kunnen waarmaken, is het belangrijk dat de provincie haart expertrol blijvend vernieuwt. Zij zoekt continu naar verbetering en verkent nieuwe instrumenten om in te zetten voor het programma. Voorbeelden hiervan zijn de stationsschouw in Virtual Reality en een digitaal belevingsonderzoek waarin de mening gevraagd is van reizigers over de 60 stationsomgevingen in Noord-Holland. Deze instrumenten zijn te vinden in het Kennisportaal OV-Knooppunten.

Klimaatadaptie

De gevolgen van klimaatverandering hebben invloed op de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid van stationsgebieden. Het meenemen van klimaatadaptieve maatregelen is belangrijk voor een goed functionerend stationsgebied. Een toelichting en meer informatie om er mee aan de slag te gaan is te vinden in de notitie Klimaatadaptatie en OV-knooppunten (pdf, 205 kB) en in het Kennisportaal.

P+R onderzoek

Voor de Schipholcorridor is een MRA-breed onderzoek uitgevoerd naar de P+R locaties langs de Schipholcorridor van Schiphol tot en met Leiden en de overige knooppunten binnen de Metropoolregio Amsterdam. Het rapport en bijlagen zijn te vinden op de pagina Schipholcorridor en in het Kennisportaal.

Digitaal belevingsonderzoek

Provincie Noord-Holland heeft een digitaal belevingsonderzoek uitgevoerd om de doelstellingen van het programma OV-Knooppunten beter te kunnen monitoren. Hoe denken reizigers over de stationsomgevingen en hebben ze suggesties en ideeën om deze te verbeteren?

Ruim 11.000 mensen deden mee. De resultaten van de 60 stations zijn nu beschikbaar via een dashboard (grafische weergave, met de belangrijkste resultaten per station). Het dashboard biedt de mogelijkheid om per doelgroep, tijdstip en station de resultaten te bekijken. Om de resultaten beter te begrijpen is een analyse op hoofdlijnen gemaakt. Verder is een toelichting van de methodiek beschikbaar. Voor enkele stations waarbij de provincie actief betrokken is, zijn verdiepende analyses uitgewerkt. De documenten zijn te vinden in het Kennisportaal OV-Knooppunten.

Gemeenten kunnen voor meer informatie of een aanvraag voor een nadere analyse van hun OV-knooppunt contact opnemen.

Meer informatie

Neem bij vragen over de instrumenten contact op met het programmateam via e-mail OVknooppunten@noord-holland.nl of telefoon (023) 514 3143.

Uitgelicht