Voor samenwerkingspartners

In het Kennisportaal OV-knooppunten staan alle instrumenten en onderzoeken om opgaven in beeld te brengen en toe te werken naar optimale OV-knooppunten. Uiteraard in samenwerking met partners. Hiermee stimuleert de provincie het delen, toepassen en ontwikkelen van kennis.

Naar het Kennisportaal

Het programma werkt aan duurzame verstedelijking rondom goed bereikbare OV-knooppunten (stationsgebieden). Door de ruimte rondom stationsgebieden optimaal in te richten ontstaan aantrekkelijke plekken om te wonen, werken of verblijven. Knooppunten waar verschillende vervoersmiddelen als trein, bus, tram, auto, fiets samenkomen (multimodale knooppunten) verkorten de reistijd en zorgen voor een makkelijkere deur-tot-deurreis.

Het doel van het Kennisportaal is het gebruiksvriendelijk maken en overzichtelijk beschikbaar stellen van onderzoeksinstrumenten van het programma OV-knooppunten. Denk aan het Vlindermodel, dashboards, monitor en kaartviewer.

Gebruik

Op de overzichtspagina staan de verschillende fases die worden doorlopen bij knooppuntontwikkeling. Daarnaast wordt het programma OV-knooppunten toegelicht en ziet u enkele veelgebruikte documenten en instrumenten.

Door op de titel of afbeelding van een fase te klikken (of in het menu), worden de relevante instrumenten, onderzoeken of documenten zichtbaar. Ieder blok bevat een korte toelichting en links die u naar de juiste pagina leiden. Wanneer het om een pagina buiten het kennisportaal gaat, wordt deze automatisch in een nieuw tabblad geopend.
Om binnen het kennisportaal terug te gaan naar de overzichtspagina, klik in het menu.

Meer informatie

Neem bij vragen over de instrumenten contact op met het programmateam via OVknooppunten@noord-holland.nl.