Over OV-knooppunten

In Noord-Holland zijn alle 60 treinstations en 4 grote busstations aangewezen als OV-knooppunten. De OV-knooppunten zijn de entrees van binnensteden en omliggende wijken of toegangspoorten naar natuur- of recreatiegebieden. De provincie wil stationsomgevingen beter benutten en in samenhang met elkaar ontwikkelen. Omdat stations belangrijke schakels zijn in de reis van mensen op weg naar werk, naar voorzieningen of recreatieve bestemmingen, stimuleert de provincie nieuwbouw van woningen en bedrijvigheid rondom stations.

Momenteel wordt langs verschillende corridors (spoortrajecten) aan knooppuntontwikkeling gewerkt. Ook werkt de provincie aan de ontwikkeling van Buitenpoorten, stations die aan de rand van natuur- of recreatiegebieden liggen.

Samenwerking en maatwerk

Een gemeente, een investeerder of een vervoerder krijgt knooppuntontwikkeling niet in zijn eentje van de grond. Samen met andere partijen ontdekken gemeenten wat de meest kansrijke ontwikkelrichting is voor hun stationsomgeving. De provincie staat de partijen bij met kennis en procesbegeleiding en heeft diverse tools beschikbaar die het proces kunnen ondersteunen. Een voorbeeld daarvan is het instrument ‘Kiezen voor je Knooppunt’ een hulpmiddel bij het maken van keuzes voor optimale knooppuntontwikkeling.

Corridoraanpak en thema’s zorgen voor samenhang

De gemeenten ontwikkelen de knooppunten langs een corridor (spoortraject) in samenhang, daardoor ontstaat een aantrekkelijke corridor waar de woon- en werkmilieus elkaar aanvullen in plaats van beconcurreren.

De provincie werkt momenteel aan onderstaande knooppunten:

  • Zaancorridor: het spoor van Amsterdam naar Heerhugowaard, via Zaanstad, Uitgeest, Castricum, Heiloo en Alkmaar
  • Kennemerlijn: het spoor van Haarlem naar Uitgeest, via Bloemendaal, Santpoort Zuid, Santpoort Noord, Driehuis, Beverwijk en Heemskerk
  • Schipholcorridor: het spoor van Leiden naar Lelystad, dat loopt via de Noord-Hollandse stations Nieuw-Vennep, Hoofddorp, Schiphol, Amsterdam Zuid, Amsterdam RAI, Duivendrecht, Diemen Zuid en Weesp
  • Overige knooppunten, waaronder Buitenpoorten: diverse knooppunten met kansen voor recreatie en toerisme

Kiezen voor en tussen knooppunten

De provincie kiest voor nieuwbouw rondom stations zodat bestaande ruimte in het stedelijk gebied en het openbaar vervoer optimaal benut worden. In 2014 bepaalde de provincie dat nieuwbouw van woningbouw en bedrijven vooral moet gebeuren binnen het bestaande bebouwde gebied en binnen 1.200 meter rondom treinstations. Mocht nieuwbouw van woningen niet mogelijk zijn binnen 1.200 meter, dan liefst binnen 10 minuten fietsafstand vanaf het treinstation.
 

 


 

Uitgelicht