Westfriese lijn

De Westfriese lijn is de spoorlijn tussen Enkhuizen en Hoorn en is onderdeel van de corridor Enkhuizen-Amsterdam.

Openbaar vervoerknooppunten (OV-knooppunten) zijn belangrijke schakels in de reis van mensen op weg naar werk, studie of een recreatieve bestemming. De Westfriese lijn heeft een sterke eenzijdige spitsrichting: in de ochtendspits zitten de treinen vol richting Amsterdam, terwijl er richting Hoorn nauwelijks mensen in de trein zitten. Dit komt omdat in onze provincie de werkgelegenheid sterk is geconcentreerd in en rondom Amsterdam. De spoorlijn speelt een belangrijke rol in het ruimtelijk en economisch versterken van de regio. Daarom wordt er gewerkt aan een actieprogramma voor de Westfriese lijn.

Actieprogramma Westfriese lijn

Er is veel samenhang tussen de actieprogramma’s voor de Westfriese lijn en de Hoornse lijn. Vooralsnog krijgt de Westfriese lijn een afzonderlijk actieprogramma. Op termijn worden de 2 actieprogramma’s wellicht samengevoegd. 

Het actieprogramma voor de Westfriese lijn richt zich op 4 punten:

1.    De ontwikkeling van de stationsgebieden van Enkhuizen en Hoorn als vestigingsplaats voor (nieuwe) inwoners, bedrijven en het aantrekken van toeristen.
2.    Het goed functioneren van stationsgebieden, omdat veel woningen en bedrijven zich al binnen het bereik van de stationsgebieden bevinden.
3.    De rechtstreekse spoorverbinding naar Amsterdam blijft essentieel om aantrekkelijk te blijven als vestigingslocatie/regio voor (nieuwe) inwoners en bedrijven.
4.    Het benutten van de werkgeversaanpak en het verbeteren van de deur-tot-deur reis om vervoer een impuls te geven en duurzame mobiliteit te stimuleren.

Planning 

In 2022 werken de gemeenten Hoorn, Stede Broec, Drechterland en Enkhuizen, NS, ProRail, Connexxion en provincie Noord-Holland samen aan het opstellen van een actieprogramma. Dit actieprogramma wordt naar verwachting in september 2022 vastgesteld.  

Uitgelicht