Hoornse lijn

De Hoornse lijn is de spoorlijn tussen Hoorn Kersenboogerd en Zaandam Kogerveld en is onderdeel van de corridor Enkhuizen-Amsterdam.

Openbaar vervoerknooppunten (OV-knooppunten) zijn belangrijke schakels in de reis van mensen op weg naar werk, studie of een recreatieve bestemming. De Hoornse lijn heeft een sterke eenzijdige spitsrichting: in de ochtendspits zitten de treinen vol richting Amsterdam, terwijl richting Hoorn nauwelijks mensen in de trein zitten. Dit komt omdat in onze provincie de werkgelegenheid sterk is geconcentreerd in en rondom Amsterdam. Er is daarom een Ontwikkelagenda Hoornse lijn opgesteld. Dit is de basis voor het actieprogramma waaraan we nu werken. 

Actieprogramma Hoornse lijn

In dit programma staat welke maatregelen wanneer door welke partij(en) worden uitgevoerd, en welke financiële middelen hiervoor nodig zijn. Het actieprogramma richt zich op de periode 2022-2030. Het uitgangspunt voor de Hoornse lijn is een frequentieverhoging van de Sprinter in 2040, van 2 naar 4 keer per uur. Een voorwaarde hiervoor is dat er maatregelen worden getroffen op het gebied van economie, recreatie & toerisme, gebiedsontwikkeling en bereikbaarheid. Met andere woorden: er moeten genoeg reizigers zijn waarvoor een frequentieverhoging noodzakelijk is. 

Het streven is om het actieprogramma voor de Hoornse lijn rond de zomer van 2022 vast te stellen. 

Uitdaging voor de Hoornse lijn

Er is op geen enkele andere spoorlijn in Nederland zo’n scheve woon-werkverkeerbalans als in Hoorn. De uitdaging voor de Hoornse lijn is dan ook om iets aan deze disbalans te doen. Dat kan bijvoorbeeld door:

-    te kijken naar een mix van werken, wonen en voorzieningen bij de geplande woningbouw rond stationsomgevingen;
-    gemeentelijke plannen meer met elkaar af te stemmen;
-    het aantrekken van toeristen uit Amsterdam richting Hoorn. 

Uitgelicht