Helderse lijn

De Helderse lijn is de spoorlijn vanaf Schagen tot en met Den Helder, inclusief Texel.

Openbaar vervoerknooppunten (OV-knooppunten) zijn belangrijke schakels in de reis van mensen op weg naar werk, studie of een recreatieve bestemming. De Helderse lijn speelt een belangrijke rol in het stimuleren en benutten van de ruimtelijke, economische en recreatieve potentie van Noord‐Holland Noord. Om de lijn verder te versterken wordt er gewerkt aan een actieprogramma.

10-punten plan 

Het actieprogramma is een 10-puntenplan. Dit bestaat uit een gezamenlijke ambitie voor de Helderse lijn met een aantal meetbare doelstellingen voor het jaar 2030. De maatregelen moeten samen bijdragen aan het verbeteren van de Helderse lijn en een intensiever gebruik van het OV van en naar Texel. Het 10-puntenplan bestaat uit maatregelen rondom:

•    gebiedsontwikkeling
•    het verbeteren van de deur-tot-deur reis
•    knooppuntontwikkeling 
•    toerisme en recreatie

In 2023 werken we onder andere aan:

Uitvoering maatregelen verbeteren deur-tot-deur-reis Noord-Holland Noord

De provincie en NS investeren samen € 4 miljoen in het verbeteren van de deur-tot-deur-reis. Een aantal maatregelen heeft betrekking op de stationsomgevingen van de Helderse lijn. In 2023 voeren we deze maatregelen uit.

Texelticket 

Samen met gemeenten, NS, VVV Texel, Connexxion en Teso wil de provincie het gebruik van openbaar vervoer van en naar Texel bevorderen. De partijen kijken hoe ze het gebruik van het OV onder de aandacht kunnen brengen.  

Werkgeversaanpak

De partners zien kansen in het stimuleren van thuiswerken en het gebruik van fiets/E-bike in de regio. De provincie start daarom met een werkgeversaanpak, waarbij bedrijven gratis advies op maat kunnen krijgen. Gemeenten worden ook benaderd om deel te nemen als werkgever. 

Planning

Rond de zomer 2023 is naar verwachting een aangescherpte versie van het 10-puntenplan gereed. Hierin zijn de doelen, strategieën en acties concreter gemaakt. Na de zomer wordt het actieprogramma ter besluitvorming aangeboden aan de betrokken partijen.