Helderse lijn

De Helderse lijn is de spoorlijn vanaf Schagen tot en met Den Helder, inclusief Texel.

Openbaar vervoerknooppunten (OV-knooppunten) zijn belangrijke schakels in de reis van mensen op weg naar werk, studie of een recreatieve bestemming. De Helderse lijn speelt een belangrijke rol in het stimuleren en benutten van de ruimtelijke, economische en recreatieve potentie van Noord‐Holland Noord. Om de lijn verder te versterken wordt er gewerkt aan een actieprogramma.

10-punten plan 

Het actieprogramma is een 10-puntenplan. Dit bestaat uit een gezamenlijke ambitie voor de Helderse lijn met een aantal meetbare doelstellingen voor het jaar 2030. De maatregelen moeten samen bijdragen aan het verbeteren van de Helderse lijn en een intensiever gebruik van het OV van en naar Texel. Het 10-puntenplan bestaat uit maatregelen rondom:

•    gebiedsontwikkeling
•    het verbeteren van de deur-tot-deur reis
•    knooppuntontwikkeling 
•    toerisme en recreatie

In 2022 werken we onder andere aan:

Pakket verbeteren deur-tot-deur reis Noord-Holland Noord

De provincie verdubbelt het bedrag dat NS beschikbaar stelt voor het verbeteren van de deur-tot-deur reis in Noord-Holland Noord. Er is nu in totaal 4 miljoen euro subsidiegeld beschikbaar. Er komt een lijst met maatregelen. Dankzij de subsidie kunnen deze maatregelen worden ingevoerd.   

Texelticket 

Samen met gemeenten, NS, VVV Texel, Connexxion en Teso wil de provincie het gebruik van openbaar vervoer van en naar Texel bevorderen. De partijen kijken hoe ze het gebruik van het OV onder de aandacht kunnen brengen.  

Werkgeversaanpak

De partners zien kansen in het stimuleren van thuiswerken en het gebruik van fiets/E-bike in de regio. De provincie start daarom met een werkgeversaanpak, waarbij bedrijven gratis advies op maat kunnen krijgen. Gemeenten worden ook benaderd om deel te nemen als werkgever. 

Planning

In de eerste helft van 2022 wordt de eerste versie van het 10-punten plan concreter door de doelen, strategieën en acties aan te scherpen. Het actieprogramma voor de Helderse lijn is naar verwachting voor de zomer van 2022 klaar.

Uitgelicht