Zaancorridor

De Zaancorridor is de spoorlijn tussen Amsterdam en Heerhugowaard.

Openbaar vervoerknooppunten (OV-knooppunten) zijn belangrijke schakels in de reis van mensen op weg naar werk, studie of een recreatieve bestemming. Door de goede bereikbaarheid vanuit Amsterdam liggen langs de Zaancorridor volop kansen voor woningzoekenden, bedrijven en voorzieningen. 

Vanwege de grote woningbouwvraag in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) verhuizen veel woningzoekenden naar Zaanstad en de regio Alkmaar-Heerhugowaard. Omdat veel van deze nieuwe inwoners in Amsterdam werken, ontstaat de komende jaren extra spitsdruk op het toch al overbelaste treinnetwerk. Daarom wordt de capaciteit op het spoor zoveel mogelijk uitgebreid en het reizigersaanbod zoveel mogelijk gespreid. Ook worden de stationsomgevingen en deur-tot-deur reis voor alle stations verbeterd. Om meer treinen te laten rijden moeten eerst enkele infrastructurele knelpunten op de Zaancorridor worden opgelost. 

Ontwikkeling OV-knooppunten

In opdracht van de samenwerkingspartners is in 2021 het Ontwikkelbeeld Zaancorridor 2040 opgesteld. Op basis van dit ontwikkelbeeld hebben betrokken partijen gezamenlijk de ambitie en doelen geconcretiseerd. De komende periode worden deze afspraken verder uitgewerkt in een actieprogramma Zaancorridor. Vooruitlopend op het actieprogramma starten betrokken partijen met een onderzoek naar het gebruik van en de samenhang tussen de P+R-locaties langs de Zaancorridor. 

Hieronder een aantal belangrijke OV-knooppunten waaraan gewerkt wordt:

Sloterdijk

Een van de meest in het oog springende ontwikkelingen is de metamorfose van de omgeving van station Sloterdijk. Dit gebied verandert de komende jaren van een bedrijventerrein naar een gebied met centrumachtige voorzieningen waar je kan werken, wonen en recreëren. Er komen op termijn duizenden nieuwe woningen bij, onder andere door het ombouwen van bestaande kantoorgebouwen. Het gebied is (ruimtelijk) complex, waardoor het hier gaat om langjarige ontwikkelingen. 

Zaanstad

Vanuit station Zaandam sta je in 10 minuten op Amsterdam Centraal. Zaanstad biedt woningzoekenden dus een goed alternatief voor Amsterdam. De stad werkt daarom hard aan het verbeteren van haar 6 stationsomgevingen. Zo komen er rond de stations Kogerveld en Zaanse Schans Zaandijk veel nieuwe woningen op voormalige industrieterreinen en door het ombouwen van bedrijfspanden. Ook wordt gekeken hoe de bereikbaarheid van de gebieden rond de stations verbeterd kan worden voor automobilisten, fietsers en voetgangers. Station Wormerveer wordt ontwikkeld als buitenpoort naar het aangrenzende natuurgebied Guisveld.

Castricum en Heiloo

Tussen Zaanstad en Alkmaar liggen mooie dorpen in een historisch en groen landschap. Hier liggen volop kansen voor recreatie, toerisme en landelijk wonen. Castricum heeft sinds 2021 een nieuw station. Momenteel werken de provincie en gemeente aan de ontwikkeling van station Castricum als buitenpoort naar het achterliggende natuurgebied. Castricum en Heiloo bouwen de komende jaren ruim 1.000 nieuwe woningen binnen 10 fietsminuten van het station. 

Heerhugowaard en Alkmaar

Het stedelijk gebied van Heerhugowaard en Alkmaar heeft een belangrijke regionale functie, met uitgebreide voorzieningen, de historische binnenstad van Alkmaar en een goede treinverbinding met Amsterdam. Dit gebied kan zich verder ontwikkelen als een schakel tussen de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland Noord. Alkmaar ontwikkelt op het voormalig bedrijventerrein Overstad en in de Kanaalzone ongeveer 15.000 nieuwe woningen, kantoren en voorzieningen. Ook Heerhugowaard is druk bezig haar stationsgebied te ontwikkelen met naar verwachting zo’n 7.000 nieuwe woningen en nieuwe voorzieningen en een verbetering van de bereikbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte. 

Meer fietsparkeerplaatsen

ProRail legt de komende jaren rond diverse stations langs de Zaancorridor duizenden extra fietsparkeerplaatsen aan.