Regionale Ontwikkelagenda Noord-Holland

De provincie Noord-Holland werkt samen met gemeenten, NS en ProRail aan regionale strategieën voor een aantal omgevingen op en rondom het spoor (corridor). Per corridor maken betrokken partijen afspraken met elkaar in een gezamenlijk actieprogramma.

Het doel is de ontwikkelingen rondom OV-knooppunten, bijvoorbeeld op het gebied van verstedelijking en het openbaar vervoer, in samenhang te bekijken en te versterken. Daarbij ligt de focus op de directe omgeving van het OV-knooppunt. 

De Regionale Ontwikkelagenda Noord-Holland is een overkoepelend document dat de stand van zaken op de verschillende corridors en de samenhang daartussen weergeeft. Het document groeit mee met de ontwikkelingen op de corridors. In de Regionale Ontwikkelagenda Noord-Holland (versie april 2023, pdf, 12 MB) is per corridor een overzicht opgenomen van de betrokken partijen, gezamenlijke ambitie, doelstellingen en bijbehorende planning.