Demografie

Om inzicht te krijgen in demografische ontwikkelingen maakt de provincie Noord-Holland periodiek een bevolkingsprognose.

De prognose geeft een beeld van de verwachte bevolkingsontwikkeling en beschrijft op gemeente- en regioniveau de huishoudensvorming, ontwikkeling van de woningbehoefte en de veranderingen die plaatsvinden binnen de leeftijdssamenstelling.

Volgens de meest recente provinciale prognose groeit de bevolking in Noord-Holland van bijna 2,9 miljoen in 2021 naar bijna 3,4 miljoen in 2050. In 2025 wordt waarschijnlijk de grens van 3 miljoen inwoners overschreden. Voor het huisvesten van deze groei zijn tot 2050 rond de 275.000 extra woningen nodig.

Een toelichting op actuele demografische ontwikkelingen en de provinciale prognose staan in het rapport Bevolkingsprognose Noord-Holland 2021-2050 (pdf, 1 MB)

Meer informatie is verkrijgbaar via demografie@noord-holland.nl.