Demografie

Bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing zijn belangrijke demografische ontwikkelingen in Noord-Holland. Maar we zien ook dat de bevolking in en rond Amsterdam hard groeit en dat het aantal jongeren daar nog steeds toeneemt. De regionale verschillen binnen Nederland en binnen Noord-Holland worden groter. De grote aantrekkingskracht van stedelijke gebieden als Amsterdam versterkt de bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing in minder centraal gelegen delen van Nederland.

Meer informatie is verkrijgbaar via demografie@noord-holland.nl