Nieuws

 • Onderzoek: Slim parkeerbeleid biedt ruimte voor woningen en groen

  (10 juli 2020) Als gemeenten bij nieuwbouwplannen alternatieven voor autobezit bieden en een strenger parkeerbeleid voeren, zijn er minder parkeerplaatsen nodig in stedelijke gebieden.
 • Bestuurders rond Schiphol luiden noodklok

  (24 juni 2020) De bestuurders van 4 provincies en 56 gemeenten, verenigd in de Bestuurlijke Regie Schiphol, reageren bezorgd en teleurgesteld op de Luchtvaartnota.
 • Reageer online op ambities stationsgebied Haarlem

  (10 juni 2020) De provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem vragen inwoners, reizigers, ondernemers en andere geïnteresseerden te reageren op de ambities voor het stationsgebied van Haarlem.
 • ARO-jaarverslag 2019 over adviezen ruimtelijke kwaliteit online

  (29 mei 2020) De energietransitie, klimaatverandering en toenemende woningbehoefte zijn van grote invloed op het landschap van Noord-Holland. Lees in het Jaarverslag 2019 van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) hoe de ARO bijdraagt aan een goede inrichting in de provincie.
 • Omgevingswet gaat op 1 januari 2022 in

  (22 mei 2020) De Omgevingswet gaat naar verwachting op 1 januari 2022 in.
 • Nieuwe Energiehaven voor duurzame toekomst

  (16 april 2020) Het baggerdepot in de voormalige Averijhaven nabij IJmuiden wordt ontwikkeld tot Energiehaven. Vandaag hebben het ministerie van I&W, de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden en Port of Amsterdam het convenant hiervoor ondertekend.
 • Extra tijd voor indienen zienswijze provinciale omgevingsverordening

  (01 april 2020) De provincie geeft gemeenten en andere partijen vanwege de coronacrisis 6 weken langer de tijd om hun zienswijze in te dienen over de ontwerp Omgevingsverordening NH2020.
 • Haarlem Oostpoort als nieuwe stadsentree Haarlem

  (26 maart 2020) De provincie Noord-Holland is positief over de Ontwikkelvisie Haarlem Oostpoort. Met deze visie kunnen de plannen om het gebied Haarlem Oostpoort als aantrekkelijke stadsentree van Haarlem te ontwikkelen verder worden uitgewerkt.
 • Meer mogelijk door nieuwe omgevingsverordening

  (17 februari 2020) Het ontwerp van de nieuwe omgevingsverordening van de provincie Noord-Holland is klaar.
 • Provincie maakt met ruim € 4 miljoen woningbouw stations Zaandam mogelijk

  (13 februari 2020) De provincie Noord-Holland maakt ruim € 4 miljoen vrij om de woningbouw op 2 voormalige bedrijventerreinen vlakbij stations Zaandam Kogerveld en Zaandam in de gemeente Zaanstad mogelijk te maken.
 • Amsterdam moet meer statushouders huisvesten

  (12 februari 2020) De gemeente Amsterdam moet meer huizen aanbieden aan vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen.
 • Ontwikkeling stationsgebied gestart met graffitikunstwerk

  (16 januari 2020) Met het onthullen van het graffitikunstwerk ‘Heerhugowaard hogerop’ is donderdag 16 januari de ontwikkeling van het stationsgebied Heerhugowaard gestart.
 • Provincie verkoopt grond voor motorcrossterrein

  (18 december 2019) De provincie Noord-Holland verkoopt het stuk grond op de hoek van de Alkmaarseweg (N242) en de Groetweg in Middenmeer aan de coöperatie Grond Noord-Holland. Daarmee is de ontwikkeling van een motorcrossterrein een stap dichterbij gekomen.
 • Expositie Panorama Nederland in provinciekantoor Haarlem

  (04 december 2019) Panorama Nederland is een rondreizende expositie die laat zien hoe Nederland er in de toekomst uit zou kunnen zien. Al op tientallen locaties konden bezoekers letterlijk een blik in toekomstig Nederland werpen. Panorama Nederland is van 6 tot en met 16 december te bezichtigen in het provinciehuis aan het Houtplein in Haarlem.
 • Provincie wil meer aandacht voor ruimtelijke kwaliteit in plan Enkhuizerzand

  (21 november 2019) De provincie Noord-Holland heeft aan de gemeente Enkhuizen laten weten dat de ruimtelijke kwaliteit in het plan voor recreatiegebied Enkhuizerzand beter moet worden gewaarborgd. Er is in het huidige plan onvoldoende rekening gehouden met de zichtlijnen vanaf het water naar de stad en andersom.
 • Provincie verkoopt Landje van Geijsel

  (12 november 2019) Het Landje van Geijsel is een natuurgebied van ruim 7 hectare bij Ouderkerk aan de Amstel. Het gebied is internationaal bekend in de vogel- en natuurwereld vanwege zijn grote betekenis voor vele vogelsoorten. De provincie is eigenaar van het landje en heeft besloten het te verkopen aan de heer Geijsel en Landschap Noord-Holland.
 • Aantal huishoudens en woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien

  (04 september 2019) De bevolking van Noord-Holland groeit en blijft de komende tijd verder groeien. Volgens de verwachting neemt de bevolking toe van ruim 2,8 miljoen in 2019 naar ruim 3,2 miljoen in 2040, een toename van circa 390.000 inwoners. De groei in heel Noord-Holland komt voornamelijk door arbeidsmigratie en vergrijzing.

Uitgelicht