Nieuws

 • Kavelruil Starnmeer: grondpuzzel voor sterkere dijken

  (24 februari 2023) De provincie koopt, verkoopt, ruilt en beheert haar gronden voor verschillende natuur- en infrastructuurprojecten. Zo is onlangs een melkveebedrijf en landbouwgrond in Starnmeer aangekocht en gebruikt in een kavelruil om dijken te versterken. 3 hoofdrolspelers geven een kijkje in de kavelruilkeuken.
 • Wijziging werkingsgebieden Omgevingsverordeningen Noord-Holland

  (22 februari 2023) In de Omgevingsverordeningen Noord-Holland 2020 (OV NH2020) en Noord-Holland 2022 (OV NH2022) is benoemd in welke gebieden welke activiteiten mogelijk zijn en onder welke voorwaarden. In enkele van deze zogeheten werkingsgebieden worden de grenzen gewijzigd.
 • Gemeente en provincie onderzoeken mogelijke woningbouwlocatie Langedijk-West

  (20 december 2022) De provincie Noord-Holland en de gemeente Dijk en Waard gaan een samenwerkingsovereenkomst aan voor Langedijk-West.
 • Miljoenen voor ontsluiting Noord-Hollandse woonwijken

  (23 november 2022) Het Rijk draagt ruim € 200 miljoen bij aan de verkeersontsluiting van nieuwe Noord-Hollandse woonwijken in Hoorn, Purmerend, Zaanstad, Haarlem en Hoofddorp.
 • Veel nieuwe woningen rondom OV-knooppunten

  (17 november 2022) In Noord-Holland worden de komende 8 jaar naar verwachting steeds meer nieuwe woningen gebouwd rondom openbaar vervoer-knooppunten (OV-knooppunten). De meeste van deze huizen liggen straks binnen 1.200 meter of 10 minuten fietsen van een station.
 • Noord-Holland actualiseert Omgevingsverordeningen

  (10 november 2022) De provincie actualiseert jaarlijks de regels over de inrichting van de ruimte, zoals die opgenomen zijn in de Omgevingsverordeningen van Noord-Holland. Ook worden de grenzen in de werkingsgebieden van de verordening aangepast.
 • Havens nodig voor de welvaart én het welzijn van Noord-Hollanders

  (28 oktober 2022) De provincie Noord-Holland wil de economie in de zeehavens versterken, zonder dat dit negatieve effecten heeft op de gezonde leefomgeving, de biodiversiteit en het klimaat.
 • Start voorbereidingen uitbreiding elektriciteitsnet tussen Beverwijk en Oterleek

  (06 oktober 2022) Om de opgewekte duurzame energie door de provincie te transporteren en te kunnen voldoen aan de toegenomen vraag naar elektriciteit, wordt de komende jaren tussen Beverwijk en Oterleek een extra elektriciteitsverbinding aangelegd door TenneT.
 • Inspraak gewijzigde Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 gaat van start

  (18 augustus 2022) De provincie past de regels over de inrichting van de ruimte aan. De meeste wijzigingen zijn het gevolg van reacties ontvangen tijdens de diverse consultatiesessies met partners, eerdere reacties op de verordening 2022, toezeggingen aan Provinciale Staten en kleine tekstuele wijzigingen.
 • Elektriciteitsnet tussen Beverwijk en Oterleek wordt uitgebreid

  (11 juli 2022) Om de opgewekte duurzame energie door de provincie te vervoeren en te kunnen voldoen aan de toegenomen vraag naar elektriciteit, zijn tussen Beverwijk en Oterleek extra elektriciteitskabels nodig.
 • Elke dag SimCity in het Noordzeekanaalgebied

  (08 juli 2022) Energietransitie, woningbouw, circulaire economie en het uitbreiden van het stroomnet. Aan ambitieuze plannen geen gebrek in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) tussen IJmuiden en Amsterdam. Maar is er wel voldoende ruimte voor al deze duurzame ambities? Deze vraag stond centraal tijdens een werkbezoek van Gedeputeerde Staten aan het havengebied.
 • Grensaanpassingen werkingsgebieden Omgevingsverordening definitief

  (23 juni 2022) Gedeputeerde Staten (GS) hebben een definitief besluit genomen over de aanpassingen in de werkingsgebieden van de Omgevingsverordeningen Noord-Holland 2020 (OV NH2020) en Noord-Holland 2022 (OV NH2022). De grensaanpassingen treden per 1 juli in werking.
 • ARO: "kwaliteit van de ruimte in Noord-Holland komt steeds meer onder druk"

  (09 juni 2022) De provincie staat voor grote ruimtelijke veranderingen, waardoor de druk op de beschikbare ruimte steeds groter wordt. Daardoor is het voor de onafhankelijke Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) vaker een uitdaging om adviezen uit te brengen over plannen van gemeenten.
 • Volgende stap in ontwikkeling Maritiem cluster

  (14 april 2022) Er is een belangrijke nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van het gebied rondom de haven in Den Helder: het Maritiem cluster. De afgelopen maanden hebben de gemeente Den Helder, provincie Noord-Holland en de Koninklijke Marine samen met andere partijen in de regio gewerkt aan ontwikkelrichtingen voor de haven op de korte (2030) en lange termijn (2050).

Uitgelicht