Nieuws

 • Aantal huishoudens en woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien

  (04 september 2019) Aantal huishoudens en woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien De bevolking van Noord-Holland groeit en blijft de komende tijd verder groeien. Volgens de verwachting neemt de bevolking toe van ruim 2,8 miljoen in 2019 naar ruim 3,2 miljoen in 2040, een toename van circa 390.000 inwoners. De groei in heel Noord-Holland komt voornamelijk door arbeidsmigratie en vergrijzing.
 • Advies PARK: ‘maak van Groene Hart gevarieerd landschap’

  (12 juli 2019) Advies PARK: ‘maak van Groene Hart gevarieerd landschap’ Maak van het Groene Hart een gevarieerd landschap, waarbij het type veenbodem het waterpeil en het soort landgebruik bepaalt. Dit advies geven de Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland over de aanpak van de bodemdaling in het Groene Hart.
 • Geen draagvlak voor grenscorrectie Spaarndam

  (26 juni 2019) Geen draagvlak voor grenscorrectie Spaarndam Er is geen maatschappelijke noodzaak om Spaarndam-Oost bij Haarlem te voegen. De gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem hebben ook geen plannen om samen een grenscorrectie bij Spaarndam voor te bereiden. Dit concluderen Gedeputeerde Staten (GS) op basis van een verkenning die zij hebben uitgevoerd op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
 • Provinciaal Initiatieven Platform maakt samenwerken overheden makkelijker

  (18 juni 2019) Provinciaal Initiatieven Platform maakt samenwerken overheden makkelijker Afbeelding Een nieuw huis bouwen? Of een bedrijf uitbreiden? Daarvoor zijn vaak vergunningen nodig van de gemeente, de provincie en soms ook nog van het Rijk. De nieuwe Omgevingswet moet dat makkelijker maken.
 • Makkelijk inzicht in mogelijkheden OV-knooppunten

  (27 mei 2019) Makkelijk inzicht in mogelijkheden OV-knooppunten De provincie Noord-Holland geeft gemeenten met het Kennisportaal OV-Knooppunten inzicht in de mogelijkheden voor ontwikkelingen rond OV-Knooppunten.
 • Adviescommissie droeg ook in 2018 bij aan ruimtelijke kwaliteit

  (24 mei 2019) Adviescommissie droeg ook in 2018 bij aan ruimtelijke kwaliteit Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn nodig in onze provincie, maar moeten passen bij de identiteit en schaal van het landschap. Lees in het Jaarverslag 2018 van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) hoe de ARO bijdraagt aan een goede inrichting van de provincie Noord-Holland.
 • Onderzoek Groene Hart 20 mei gepresenteerd

  (09 mei 2019) Onderzoek Groene Hart 20 mei gepresenteerd De Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht presenteren op 20 mei de uitkomsten van de scenariostudie Ontwerpend Onderzoek Groene Hart.
 • Bekijk de laatste aanwinsten voor een nog mooier Noord-Holland

  (07 mei 2019) Bekijk de laatste aanwinsten voor een nog mooier Noord-Holland Noord-Holland is nog mooier geworden afgelopen jaar. Hoe mooi, dat is te zien de foyer van het provinciekantoor van de provincie Noord-Holland op het Houtplein.
 • Provincie wil 12 miljoen euro steken in stationsgebieden Zaanstad

  (21 december 2018) Provincie wil 12 miljoen euro steken in stationsgebieden Zaanstad De provincie Noord-Holland wil 12 miljoen euro uittrekken voor het ontwikkelen van de stationsgebieden in Zaanstad. Het gaat daarbij om verbeteringen van de openbare ruimte en een impuls voor de woningbouw bij de stations Zaandam, Zaandam Kogerveld en Zaandijk-Zaanse Schans.
 • Steven Slabbers nieuwe Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit

  (07 december 2018) Steven Slabbers nieuwe Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Landschapsarchitect Steven Slabbers gaat de provincie Noord-Holland de komende 3 jaar adviseren over opgaven die impact hebben op het gebruik van de leefomgeving in de provincie.

Uitgelicht