Nieuws

 • Meer mogelijk door nieuwe omgevingsverordening

  (17 februari 2020) Meer mogelijk door nieuwe omgevingsverordening Het ontwerp van de nieuwe omgevingsverordening van de provincie Noord-Holland is klaar.
 • Provincie maakt met ruim € 4 miljoen woningbouw stations Zaandam mogelijk

  (13 februari 2020) Provincie maakt met ruim 4 miljoen euro woningbouw stations Zaandam mogelijk De provincie Noord-Holland maakt ruim € 4 miljoen vrij om de woningbouw op 2 voormalige bedrijventerreinen vlakbij stations Zaandam Kogerveld en Zaandam in de gemeente Zaanstad mogelijk te maken.
 • Amsterdam moet meer statushouders huisvesten

  (12 februari 2020) Amsterdam moet meer statushouders huisvesten De gemeente Amsterdam moet meer huizen aanbieden aan vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen.
 • Ontwikkeling stationsgebied gestart met graffitikunstwerk

  (16 januari 2020) Graffiti markeert ontwikkeling stationsgebied Heerhugowaard Met het onthullen van het graffitikunstwerk ‘Heerhugowaard hogerop’ is donderdag 16 januari de ontwikkeling van het stationsgebied Heerhugowaard gestart.
 • Provincie verkoopt grond voor motorcrossterrein

  (18 december 2019) Provincie verkoopt grond voor motorcrossterrein De provincie Noord-Holland verkoopt het stuk grond op de hoek van de Alkmaarseweg (N242) en de Groetweg in Middenmeer aan de coöperatie Grond Noord-Holland. Daarmee is de ontwikkeling van een motorcrossterrein een stap dichterbij gekomen.
 • Expositie Panorama Nederland in provinciekantoor Haarlem

  (04 december 2019) Expositie Panorama Nederland in provinciehuis Haarlem Panorama Nederland is een rondreizende expositie die laat zien hoe Nederland er in de toekomst uit zou kunnen zien. Al op tientallen locaties konden bezoekers letterlijk een blik in toekomstig Nederland werpen. Panorama Nederland is van 6 tot en met 16 december te bezichtigen in het provinciehuis aan het Houtplein in Haarlem.
 • Provincie wil meer aandacht voor ruimtelijke kwaliteit in plan Enkhuizerzand

  (21 november 2019) Provincie wil meer aandacht voor ruimtelijke kwaliteit in plan Enkhuizerzand De provincie Noord-Holland heeft aan de gemeente Enkhuizen laten weten dat de ruimtelijke kwaliteit in het plan voor recreatiegebied Enkhuizerzand beter moet worden gewaarborgd. Er is in het huidige plan onvoldoende rekening gehouden met de zichtlijnen vanaf het water naar de stad en andersom.
 • Provincie verkoopt Landje van Geijsel

  (12 november 2019) Landje van Geijsel verkocht aan pachter en Landschap Noord-Holland Het Landje van Geijsel is een natuurgebied van ruim 7 hectare bij Ouderkerk aan de Amstel. Het gebied is internationaal bekend in de vogel- en natuurwereld vanwege zijn grote betekenis voor vele vogelsoorten. De provincie is eigenaar van het landje en heeft besloten het te verkopen aan de heer Geijsel en Landschap Noord-Holland.
 • Aantal huishoudens en woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien

  (04 september 2019) Aantal huishoudens en woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien De bevolking van Noord-Holland groeit en blijft de komende tijd verder groeien. Volgens de verwachting neemt de bevolking toe van ruim 2,8 miljoen in 2019 naar ruim 3,2 miljoen in 2040, een toename van circa 390.000 inwoners. De groei in heel Noord-Holland komt voornamelijk door arbeidsmigratie en vergrijzing.
 • Advies PARK: ‘maak van Groene Hart gevarieerd landschap’

  (12 juli 2019) Advies PARK: ‘maak van Groene Hart gevarieerd landschap’ Maak van het Groene Hart een gevarieerd landschap, waarbij het type veenbodem het waterpeil en het soort landgebruik bepaalt. Dit advies geven de Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland over de aanpak van de bodemdaling in het Groene Hart.
 • Geen draagvlak voor grenscorrectie Spaarndam

  (26 juni 2019) Geen draagvlak voor grenscorrectie Spaarndam Er is geen maatschappelijke noodzaak om Spaarndam-Oost bij Haarlem te voegen. De gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem hebben ook geen plannen om samen een grenscorrectie bij Spaarndam voor te bereiden. Dit concluderen Gedeputeerde Staten (GS) op basis van een verkenning die zij hebben uitgevoerd op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
 • Provinciaal Initiatieven Platform maakt samenwerken overheden makkelijker

  (18 juni 2019) Provinciaal Initiatieven Platform maakt samenwerken overheden makkelijker Afbeelding Een nieuw huis bouwen? Of een bedrijf uitbreiden? Daarvoor zijn vaak vergunningen nodig van de gemeente, de provincie en soms ook nog van het Rijk. De nieuwe Omgevingswet moet dat makkelijker maken.
 • Makkelijk inzicht in mogelijkheden OV-knooppunten

  (27 mei 2019) Makkelijk inzicht in mogelijkheden OV-knooppunten De provincie Noord-Holland geeft gemeenten met het Kennisportaal OV-Knooppunten inzicht in de mogelijkheden voor ontwikkelingen rond OV-Knooppunten.
 • Adviescommissie droeg ook in 2018 bij aan ruimtelijke kwaliteit

  (24 mei 2019) Adviescommissie droeg ook in 2018 bij aan ruimtelijke kwaliteit Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn nodig in onze provincie, maar moeten passen bij de identiteit en schaal van het landschap. Lees in het Jaarverslag 2018 van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) hoe de ARO bijdraagt aan een goede inrichting van de provincie Noord-Holland.
 • Onderzoek Groene Hart 20 mei gepresenteerd

  (09 mei 2019) Onderzoek Groene Hart 20 mei gepresenteerd De Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht presenteren op 20 mei de uitkomsten van de scenariostudie Ontwerpend Onderzoek Groene Hart.

Uitgelicht