Nieuws

 • Provincie wil 12 miljoen euro steken in stationsgebieden Zaanstad

  21 december 2018 Provincie wil 12 miljoen euro steken in stationsgebieden Zaanstad De provincie Noord-Holland wil 12 miljoen euro uittrekken voor het ontwikkelen van de stationsgebieden in Zaanstad. Het gaat daarbij om verbeteringen van de openbare ruimte en een impuls voor de woningbouw bij de stations Zaandam, Zaandam Kogerveld en Zaandijk-Zaanse Schans.
 • Steven Slabbers nieuwe Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit

  07 december 2018 Steven Slabbers nieuwe Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Landschapsarchitect Steven Slabbers gaat de provincie Noord-Holland de komende 3 jaar adviseren over opgaven die impact hebben op het gebruik van de leefomgeving in de provincie.
 • Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 aangescherpt

  11 oktober 2018 Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 aangescherpt Op basis van ruim 100 reacties hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland de Omgevingsvisie NH2050 aangescherpt.
 • Provincie geeft digitaal inzicht in woningbouwlocaties Noord-Holland Noord

  13 juli 2018 Provincie geeft digitaal inzicht in woningbouwlocaties Noord-Holland Noord Alle woningbouwplannen in Noord-Holland Noord zijn vanaf nu digitaal in te zien via de viewer woningbouwlocaties.
 • Kustpact Noord-Holland afgerond

  25 juni 2018 Kustpact Noord-Holland afgerond De uitwerking van het landelijke Kustpact voor Noord-Holland is afgerond. Alle 27 samenwerkende partners die het afgelopen jaar onder regie van de provincie Noord-Holland hieraan hebben gewerkt, zijn tevreden met het behaalde resultaat.
 • Inwoners omarmen ambitie ‘Balans tussen economische groei en leefbaarheid’

  17 mei 2018 Inwoners omarmen ambitie Balans tussen economische groei en leefbaarheid Maar liefst 95% van de Noord-Hollanders is positief over de ambitie ‘Balans tussen economische groei en leefbaarheid’. Ook de deelambities die de provincie heeft benoemd om deze balans te realiseren, vinden de inwoners van Noord-Holland aansprekend. Hierbij scoort de deelambitie het ‘Versterken van het Noord-Hollands landschap’ het hoogst. Deze resultaten ondersteunen de koers die provincie Noord-Holland heeft gekozen voor de Omgevingsvisie NH2050.
 • Wijzigingen PRV vastgesteld

  22 maart 2018 Wijzigingen PRV vastgesteld Opsomming Op 20 maart 2018 hebben Gedeputeerde Staten (GS) een aantal wijzingen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) vastgesteld.
 • Meer provinciegeld voor plattelandsontwikkeling

  15 maart 2018 Meer provinciegeld voor plattelandsontwikkeling De provincie Noord-Holland verhoogt het subsidieplafond voor kleinschalige projecten voor plattelandsontwikkeling in 2018 met € 1.510.000,-.
 • Provincie en gemeente slaan handen ineen om Zaanstad-Midden te ontwikkelen

  13 maart 2018 Provincie en gemeente slaan handen ineen om Zaanstad-Midden te ontwikkelen De provincie Noord-Holland en gemeente Zaanstad gaan de komende 4 jaar intensief samenwerken om het gebied Zaanstad-Midden te ontwikkelen.
 • Aardgasvrije nieuwbouw in Noord-Holland Noord

  08 maart 2018 Aardgasvrije nieuwbouw in Noord-Holland Noord Ook in Noord-Holland Noord worden alle woningbouwprojecten aardgasvrij gebouwd. Dat streven hebben 17 gemeenten in Noord-Holland Noord afgesproken.
 • Zonnepark Groene Hoek geopend

  06 maart 2018 Zonnepark Groene Hoek geopend Bij de Groene Hoek, gemeente Haarlemmermeer, wordt 6 maart het grootste zonnepark van Noord-Holland geopend. Het park kan 9.000 huishoudens van energie voorzien.
 • Partijen Toekomstperspectief Noord-Hollandse Kust ondertekenen convenant

  17 juli 2018 Partijen Toekomstperspectief Noord-Hollandse Kust ondertekenen convenant De 26 in het Toekomstperspectief Noord-Hollandse Kust verenigde partijen hebben vandaag een convenant ondertekend als vervolgstap in de uitwerking van het Toekomstperspectief Kust. Daarnaast is in een samenwerkingsagenda afgesproken hoe zij het Toekomstperspectief samen verder uitwerken.
 • De Kop van Noord-Holland pakt slechte huisvesting buitenlandse werknemers aan

  16 februari 2018 De Kop van Noord-Holland pakt slechte huisvesting buitenlandse werknemers aan De gemeenten in de Kop van Noord-Holland, Opmeer en de provincie Noord-Holland gaan er samen voor zorgen dat alle buitenlandse werknemers fatsoenlijk gehuisvest worden. Uit een net uitgevoerd onderzoek blijkt dat in de regio behoefte is aan zeker 6600 huisvestingsplaatsen voor buitenlandse werknemers, terwijl er momenteel maar 3500 plaatsen bekend zijn.
 • Werkcongres Omgevingsvisie NH2050; gezamenlijk van koers naar visie

  14 februari 2018 Werkcongres Omgevingsvisie NH2050; gezamenlijk van koers naar visie Maar liefst 350 raadsleden, Statenleden, bestuurders, ambtenaren en afgevaardigden van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en belangenorganisaties uit Noord-Holland bouwden 8 februari samen aan de Omgevingsvisie NH2050.
 • Ontwikkeling Haarlem Oostpoort bezegeld in alliantiepact

  08 februari 2018 Ontwikkeling Haarlem Oostpoort bezegeld in Alliantiepact Met de ondertekening van het alliantiepact komt de ontwikkeling van Haarlem Oostpoort een stap dichterbij. Dinsdag 5 februari beklonken 25 partijen hun samenwerking om van het gebied rondom station Haarlem Spaarnwoude een geweldige stadsentree te maken.
 • Start nieuwe fase Schipholcorridor

  23 januari 2018 Start nieuwe fase Schipholcorridor De bestuurders van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) hebben in december ingestemd met de start van een nieuwe fase in de aanpak van de Schipholcorridor, de optimalisatie van stationsomgevingen langs de spoorlijn tussen Leiden en Lelystad.

Uitgelicht