Datacenters

Steeds meer bedrijven en inwoners zijn in meer of mindere mate afhankelijk van datacenters. Een goede digitale infrastructuur is nodig om de groeiende vraag naar digitalisering vanuit de samenleving op te vangen. Noord-Holland wil een aantrekkelijke vestigingslocatie voor datacenters zijn en blijven en daarmee de ICT-sector versterken. Maar er moet wel voldoende oog zijn voor het effect van datacenters op het landschap, de energievoorziening en het watergebruik en het benutten van de restwarmte. Daarom heeft de provincie een Noord-Hollandse datacenterstrategie. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert de vergunningverlening en het toezicht namens de provincie uit.

Actueel