Economie & Werk

Op economisch vlak doet Noord-Holland het goed, beter dan andere provincies. De combinatie van ruimte en groen enerzijds en de internationale faciliteiten in de metropoolregio Amsterdam anderzijds maakt Noord-Holland aantrekkelijk voor veel verschillende vormen van bedrijvigheid. De provincie wil de economie verder versterken en werkgelegenheid stimuleren. Om bedrijven aan te trekken, investeert de provincie in aantrekkelijke en duurzame werklocaties, in de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en in een ondernemersklimaat waarin ruimte is voor kennisontwikkeling en innovaties. Daarnaast spant de provincie zich in voor een uitstekende digitale infrastructuur en een sterke en duurzame agrarische sector.

Barometer Welvaart en Welzijn Noord-Holland

Barometer Welvaart en Welzijn Noord-Holland

Het economisch beleid van de provincie Noord-Holland is gericht op het verbeteren van de welvaart en welzijn. Op de Barometer Welvaart en Welzijn is te zien hoe de provincie en haar regio's en gemeenten op deze vlakken presteren.

Meer informatie

Actueel