Economie & Werk

Economie & Werk

Op economisch vlak doet Noord-Holland het goed, beter dan andere provincies. De combinatie van ruimte en groen enerzijds en de internationale faciliteiten in de metropoolregio Amsterdam anderzijds maakt Noord-Holland aantrekkelijk voor veel verschillende vormen van bedrijvigheid. De provincie wil de economie verder versterken en werkgelegenheid stimuleren. Om bedrijven aan te trekken, investeert de provincie in aantrekkelijke en duurzame werklocaties, in de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en in een ondernemersklimaat waarin ruimte is voor kennisontwikkeling en innovaties. Daarnaast spant de provincie zich in voor een uitstekende digitale infrastructuur en een sterke en duurzame agrarische sector.

Brede Basismonitor Noord-Holland

Brede Basismonitor Noord-Holland

Hoe ontwikkelt de welvaart in Noord-Holland zich? Die vraag staat centraal in de Brede Basismonitor Noord-Holland. Naast materiële welvaart (economische groei) gaat het hierbij ook over zaken als gezondheid, onderwijs, sociale cohesie, bereikbaarheid, ruimte en wonen, natuur en klimaat.

Meer informatie

Actueel