Nieuws

 • Zonneweide langs Jaagweg in Koggenland

  18 januari 2019 Zonneweide langs Jaagweg in Koggenland De provincie Noord-Holland wil dat op haar grond langs de Jaagweg in de gemeente Koggenland een zonneweide komt. Hier was eerder het bedrijventerrein Distriport gepland. In 2017 heeft de provincie, als eigenaar van de grond, besloten dat hier definitief geen bedrijventerrein komt.
 • Niet alleen winkels in de winkelstraten

  18 januari 2019 Niet alleen winkels in de winkelstraten Een levendige winkelstraat en de mogelijkheid om je dagelijkse boodschappen te doen, maakt een dorp, stad of wijk aantrekkelijk om te wonen. Om het aanbod van verschillende soorten winkels over een regio te verdelen zijn afspraken nodig. De provincie stelt daarvoor de spelregels op. Uit evaluatie daarvan komt onder andere het voorstel om ook te kijken naar het effect van zaken als horeca, stadsdistributie, toerisme, wonen en werken op de Noord-Hollandse winkelstraten.
 • Provincie Noord-Holland zorgt voor snel internet in het buitengebied

  17 januari 2019 Provincie Noord-Holland zorgt voor snel internet in het buitengebied Voor ruim 13.000 Noord-Hollandse adressen in het buitengebied komt een snel-internet-aansluiting rap dichterbij. Sinds de provincie Noord-Holland de mogelijkheid biedt om garant te staan voor de lening die nodig is om snel internet aan te leggen, zijn tal van initiatieven in een stroomversnelling geraakt.
 • Teams Challenge Circulaire Werklocaties 2050 samengesteld

  15 januari 2019 Teams Challenge Circulaire Werklocaties 2050 samengesteld De deelnemers aan de Challenge Circulaire Werklocaties 2050 zijn bekend. De selectiecommissie koos uit 25 inzendingen 12 deelnemers die zijn onderverdeeld in 3 teams.
 • Gemeenten Noord-Holland Noord gaan tijdelijke arbeidskrachten registreren

  04 januari 2019 Gemeenten Noord-Holland Noord gaan tijdelijke arbeidskrachten registreren De gemeenten in Noord-Holland Noord gaan tijdelijke arbeidskrachten uit het buitenland beter registreren. Daarmee bouwt de regio Noord-Holland Noord in nauwe samenwerking met de provincie verder aan de afspraken zoals deze eerder zijn gemaakt. Zij zetten daarbij in op de versterking van het vestigings- en leefklimaat in de regio.
 • Geld Innovatiefonds NH voor nieuwe e-learning oplossing voor middelbare scholieren

  19 december 2018 Geld Innovatiefonds NH voor nieuwe e-learning oplossing voor middelbare scholieren Interclass, een startup gevestigd in Amsterdam, heeft een converteerbare lening van € 160.000 ontvangen van het Innovatiefonds Noord-Holland voor het project: e-learning omgeving.
 • Provincie en Den Helder bundelen krachten in samenwerkingsagenda

  05 december 2018 Provincie Noord-Holland en Den Helder bundelen krachten in samenwerkingsagenda Provincie Noord-Holland en gemeente Den Helder verstevigen hun samenwerking op het gebied van onder andere stads- en havenontwikkeling en energietransitie.
 • Groen licht voor aanleg glasvezel gemeente Beemster

  05 december 2018 Groen licht voor aanleg glasvezel gemeente Beemster De provincie Noord-Holland staat garant voor de aanleg van breedbandinternet in de buitengebieden van de gemeente Beemster.
 • Financiering Innovatiefonds Noord-Holland voor stadslogistiek

  03 december 2018 Financiering Innovatiefonds Noord-Holland voor stadslogistiek Afbeelding Sparrow, een start-up gevestigd in Amstelveen, heeft een converteerbare lening ontvangen van het Innovatiefonds Noord-Holland voor het project BuurtMus.
 • Financiering Innovatiefonds Noord-Holland voor verbeteren blaaskankerdiagnose

  28 november 2018 Financiering Innovatiefonds Noord-Holland voor verbeteren blaaskankerdiagnose Scinvivo, een MedTech startup gevestigd in Amsterdam, heeft een lening ontvangen van 300.000 euro van het Innovatiefonds Noord-Holland.
 • Doe mee aan de Challenge circulaire werklocaties 2050

  19 november 2018 Doe mee aan de Challenge circulaire werklocaties 2050 Hoe ziet de plek waar je werkt eruit in 2050? Die vraag staat centraal in de Challenge circulaire werklocaties 2050.
 • Minder kantorenleegstand, meer bedrijventerreinen in gebruik genomen

  12 november 2018 Minder kantorenleegstand, meer bedrijventerreinen in gebruik genomen De kantorenleegstand in Noord-Holland is in 2017 van 15,7% naar 12,7% gedaald.
 • Is jouw bedrijf het beste in Noord-Holland?

  02 november 2018 Is jouw bedrijf het beste in Noord-Hollands? Dé ondernemingsverkiezing van Noord-Holland - de OVNH 2018/2019 - gaat vandaag van start. Voor de dertiende keer organiseert OVNH deze prestigieuze verkiezing waarin zowel het beste grootbedrijf als het beste MKB-middenbedrijf èn het beste MKB-kleinbedrijf in de prijzen vallen.
 • Noord-Holland scoort goed op welvaart en welzijn

  25 oktober 2018 Noord-Holland scoort goed op welvaart en welzijn Het gaat goed met de welvaart en welzijn in de provincie Noord-Holland. Dit blijkt uit de jaarlijkse barometer die 28 indicatoren monitort binnen 8 thema’s. In vergelijking met Nederland springt Noord-Holland er met name positief uit op de thema’s economie, demografie en opleiding.
 • Noord-Holland partner van Amsterdam Smart City

  23 oktober 2018 Noord-Holland partner van Amsterdam Smart City Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland worden partner van Amsterdam Smart City. Amsterdam Smart City is het innovatieplatform voor een toekomstbestendige en leefbare regio.
 • SAENZ, BIZ Havengebied IJmuiden en Amstel III winnaars Plabeka Bokalen 2018

  19 oktober 2018 SAENZ, BIZ Havengebied IJmuiden en Amstel III winnaars Plabeka Bokalen 2018 De lokale energiemaatschappij SAENZ, BIZ Havengebied IJmuiden en grootstedelijk gebiedsontwikkelingsproject Amstel III zijn de winnaars van de Plabeka Bokaal 2018.
 • Subsidieplafond ‘toekomstbestendige winkelgebieden Noord-Holland’ verhoogd

  09 oktober 2018 Subsidieplafond ‘toekomstbestendige winkelgebieden Noord-Holland’ verhoogd Winkelvoorzieningen zijn van groot belang voor de regionale economie en de kwaliteit van de leefomgeving.
 • Ontwikkelingsbedrijf NHN en PHB gaan kansrijke verduurzamingsprojecten aanjagen

  08 oktober 2018 Ontwikkelingsbedrijf NHN en PHB gaan kansrijke verduurzamingsprojecten aanjagen Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) en Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) zijn door de provincie gevraagd om samen met de gemeenten, de parkmanagementorganisaties en de ondernemers projecten op te zetten om duurzaam beheer en verduurzaming op bedrijventerreinen te realiseren.
 • Genomineerden Plabeka-stimuleringsprijzen bekend

  05 oktober 2018 Genomineerden Plabeka-stimuleringsprijzen bekend De nominaties van negen kantoren en bedrijventerreinen in de MRA voor de Plabeka (Platform Bedrijven en Kantoren) Bokalen 2018 zijn bekend. Er worden drie bokalen uitgereikt in de categorieën Duurzaamheid, Georganiseerd Beheer en Transformatie. De winnaars ontvangen de prijs tijdens het MRA Congres op 19 oktober.
 • Onderwijs, bedrijven en provincie aan de slag voor sterk technisch vmbo

  02 oktober 2018 Onderwijs, bedrijven en provincie aan de slag voor sterk technisch vmbo Partijen uit het onderwijs en het bedrijfsleven en de provincie Noord-Holland gaan samen werken aan sterk techniekonderwijs voor het vmbo.
 • Onderzoek koopgedrag in Noord-Holland

  21 september 2018 Onderzoek koopgedrag in Noord-Holland Doet u uw dagelijkse boodschappen dicht bij huis of gaat u hiervoor naar een andere plaats? Waar koopt u bijvoorbeeld kleding en schoenen? Of koopt u online? Hoe tevreden bent u over het winkelaanbod bij u in de buurt? Om hier achter te komen, vindt er in de Randstad een zogeheten koopstromenonderzoek plaats.
 • Extra geld naar CO2-infrastructuur, geothermie en Solar Lab

  10 september 2018 Extra geld naar CO2-infrastructuur, geothermie en Solar Lab De provincie zet € 24,4 miljoen in om de energietransitie te versnellen. Dit bedrag is in het voorjaar vastgesteld door Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten hebben nu een aantal projecten benoemd die een bedrag krijgen toegewezen. Het geld gaat onder meer naar de realisatie van een CO2-infrastructuur om de glastuinbouw te verduurzamen, verkenning naar mogelijkheden gebruik van aardwarmte, bouw Solar Lab en aanpassing aan klimaatveranderingen.
 • Goed perspectief Noord-Hollandse detailhandel

  05 september 2018 Goed perspectief Noord-Hollandse detailhandel Leegstand winkels neemt af, het aantal banen in de detailhandel neemt toe. Het aantal winkels neemt licht af en het aantal plannen voor nieuwe winkels is stabiel. Het vooruitzicht voor de winkelbranche is gunstig.
 • Rijk en provincie besluiten positief over Pallas

  29 augustus 2018 Rijk en provincie besluiten positief over Pallas Rijk en provincie committeerden zich in 2012 om gezamenlijk € 80 miljoen beschikbaar te stellen voor een nieuwe onderzoeksreactor Pallas in Petten.
 • Arbeidsmarkt Noord-Holland vraagt actieve rol provincie

  22 augustus 2018 Arbeidsmarkt Noord-Holland vraagt actieve rol provincien Afbeelding Er komen grote veranderingen aan op de arbeidsmarkt. Denk aan robotisering, toenemende technologische ontwikkelingen, demografische krimp en veranderende samenstelling van de bevolking.
 • € 25 miljoen extra investering in duurzame economie

  11 juli 2018 € 25 miljoen extra investering in duurzame economie Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) investeert in bedrijven die innovatieve technologieën ontwikkelen op het gebied van duurzame energie. Sinds de start in 2014, verstrekte het participatiefonds 11 leningen. Om dit te kunnen blijven doen, verhoogt de provincie het fondsvermogen met € 25 miljoen.
 • Innovatiefonds Noord-Holland helpt startups en MKB met innovatie

  11 juli 2018 Innovatiefonds Noord-Holland helpt startups en MKB met innovatie Noord-Hollandse ondernemers kunnen vanaf vandaag een beroep doen op het Innovatiefonds Noord-Holland.
 • Amsterdam blijft banenmotor van Noord-Holland

  27 juni 2018 Amsterdam blijft banenmotor van Noord-Holland Het gaat goed op de Noord-Hollandse arbeidsmarkt. Steeds meer vrouwen doen actief mee op de arbeidsmarkt, het aantal WW-uitkeringen daalt en Amsterdam is nog altijd de banenmotor van Noord-Holland.
 • Noord-Holland prominent in MKB top 100

  26 juni 2018 Noord-Holland prominent in MKB top 100 De provincie Noord-Holland staat met 24 bedrijven in de MKB Innovatie Top 100, alleen de provincie Zuid-Holland heeft er meer (27). Noord-Holland neemt daarmee een tweede plek in.
 • Provincie Noord-Holland selecteert 6 start-ups

  21 juni 2018 Provincie Noord-Holland selecteert 6 start-ups Start-ups konden in april inschrijven voor het programma ‘Start-up in Residence Noord-Holland’ om met de provincie mee te denken over oplossingen voor provinciale uitdagingen.
 • Metropoolregio Amsterdam in top 5

  20 juni 2018 Metropoolregio Amsterdam in top 5 De economie groeit en werkloosheid daalt in de Metropoolregio Amsterdam. Dat blijkt uit Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2018.
 • Regionale afstemming bedrijventerreinen West-Friesland

  07 juni 2018 Regionale afstemming bedrijventerreinen West-Friesland Op basis van onderzoek willen de 7 gemeenten in West-Friesland komen tot een betere afstemming in vraag en aanbod van bedrijventerreinen.
 • Impact energietransitie op economie groot

  26 april 2018 Impact energietransitie op economie groot De energietransitie raakt zo’n 66.000 bedrijven en 309.000 banen direct dan wel indirect in Noord-Holland. Dat blijkt uit een analyse van kansen en bedreigingen door Buck Consultants in opdracht van de provincie Noord-Holland.
 • Start inschrijving Innovatie top 100

  19 april 2018 Start inschrijving Innovatie top 100 Ondernemers met innovatieve producten kunnen zich aanmelden voor de nominatie voor de dertiende MKB innovatie top 100. De top 100 laat zien waartoe het midden- en kleinbedrijf in staat is.
 • Nieuw Noord-Hollands fonds voor innovatief MKB

  11 april 2018 Nieuw Noord-Hollands fonds voor innovatief MKB Noord-Hollandse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en startups vanuit de kennisinstellingen kunnen binnenkort een beroep doen op het Innovatiefonds Noord-Holland. Dit fonds is opgericht door de provincie Noord-Holland en de holding bedrijven van de Universiteit van Amsterdam, het Academisch Medisch Centrum en de Hogeschool van Amsterdam. In totaal is er op termijn 21 miljoen euro beschikbaar. Het fonds is bedoeld om duurzame innovaties vanuit het MKB en de kennisinstellingen te helpen financieren.
 • Provincie Noord-Holland zoekt startups

  10 april 2018 Provincie Noord-Holland zoekt startups Startups die innovatieve oplossingen hebben voor uitdagingen waarop de provincie nog geen antwoord heeft. De provincie Noord-Holland daagt ze uit om hun ideeën hiervoor in te sturen. Maximaal 6 startups komen in aanmerking voor deelname aan het programma ‘Startup in Residence Noord-Holland’.
 • 200 banenplan provincie bereikt 293 jongeren

  05 april 2018 200 banenplan provincie bereikt 293 jongeren Het 200 banenplan van de provincie Noord-Holland is een succes. Dit blijkt uit de eindrapportage 2017.
 • Overschot aan winkelruimte dreigt: vraag en aanbod beter afstemmen

  05 april 2018 Overschot aan winkelruimte dreigt: vraag en aanbod beter afstemmen De provincie Noord-Holland heeft onderzoek laten doen naar de toekomstige behoefte voor winkels in steden en dorpen.
 • Oproep: meld belemmeringen circulair ondernemen

  26 maart 2018 Oproep: meld belemmeringen circulair ondernemen De provincie Noord-Holland heeft een meldpunt geopend voor ondernemers die circulair willen produceren en handelen maar daarin door regels worden belemmerd.
 • Nog meer mensen maken kans op baan op Schiphol

  22 maart 2018 Nog meer mensen maken kans op baan op Schiphol Na 2 succesvolle edities van het project Nieuw-West Airport Express heeft de provincie Noord-Holland besloten hiermee door te gaan. Vanaf nu kunnen niet alleen inwoners uit Amsterdam Nieuw-West aan een baan worden geholpen op Schiphol, maar kunnen ook inwoners uit bijvoorbeeld Haarlemmermeer, Zaanstad of de IJmond meedoen. Denk aan banen als service agent tot verkoper en van bagagemedewerker tot beveiliger. De provincie stelt weer een bedrag van € 200.000,- beschikbaar.
 • GO!-NH accelerator duurzame mobiliteit van start met de selectiedagen

  06 maart 2018 GO!-NH accelerator duurzame mobiliteit van start met de selectiedagen 21 innovatieve ideeën strijden deze week om een plek binnen de accelerator GO!-NH. Van woensdag tot en met vrijdag werken de deelnemers aan hun idee en pitch om tijdens de spannende pitch-middag hun innovatie te presenteren aan een professionele jury.
 • Partijen Toekomstperspectief Noord-Hollandse Kust ondertekenen convenant

  17 juli 2018 Partijen Toekomstperspectief Noord-Hollandse Kust ondertekenen convenant De 26 in het Toekomstperspectief Noord-Hollandse Kust verenigde partijen hebben vandaag een convenant ondertekend als vervolgstap in de uitwerking van het Toekomstperspectief Kust. Daarnaast is in een samenwerkingsagenda afgesproken hoe zij het Toekomstperspectief samen verder uitwerken.
 • Toenemende bedrijvigheid, minder leegstand

  21 februari 2018 Toenemende bedrijvigheid, minder leegstand De provincie Noord-Holland heeft gegevens over aanbod en kwaliteit van bedrijventerreinen en kantoorlocaties tot en met 2016 verzameld en gepubliceerd in de Monitor Werklocaties Noord-Holland. De Monitor wordt door de Noord-Hollandse gemeenten gebruikt bij regionale afstemming over aanbod, ontwikkeling en transformatie van werklocaties.
 • Noord-Holland investeert in Tocardo Tidal Power

  19 februari 2018 Noord-Holland investeert in Tocardo Tidal Power Tocardo, specialist in getijdestroomtechnologie, maakt een doorstart. Deze doorstart komt mede tot stand dankzij een investering van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH), dat als lead-investeerder betrokken is bij de doorstart.
 • Noord-Holland nummer 10 in lijst veelbelovende Europese regio’s

  16 februari 2018 Noord-Holland nummer 10 in lijst voor veelbelovende Europese regio’s Noord-Holland staat in de top 10 van de ranglijst 'European Cities and Regions of the Future 2018/2019'. Elk jaar onderzoekt fDi Magazine, een uitgave van de internationale Financial Times, welke Europese regio’s en steden op economisch gebied het meest veelbelovend zijn voor de toekomst.
 • De Kop van Noord-Holland pakt slechte huisvesting buitenlandse werknemers aan

  16 februari 2018 De Kop van Noord-Holland pakt slechte huisvesting buitenlandse werknemers aan De gemeenten in de Kop van Noord-Holland, Opmeer en de provincie Noord-Holland gaan er samen voor zorgen dat alle buitenlandse werknemers fatsoenlijk gehuisvest worden. Uit een net uitgevoerd onderzoek blijkt dat in de regio behoefte is aan zeker 6600 huisvestingsplaatsen voor buitenlandse werknemers, terwijl er momenteel maar 3500 plaatsen bekend zijn.
 • Innovatief idee? Schrijf dan nu in voor GO!-NH

  05 februari 2018 Innovatief idee? Schrijf dan nu in voor GO!-NH Opsomming De deadline nadert! De provincie Noord-Holland start het GO!-NH programma. Midden- en kleinbedrijven (MKB), bedrijven en startups kunnen zich tot 14 februari 2018 inschrijven.
 • Argentijns-Nederlands consortium gaat PALLAS-reactor ontwerpen en bouwen

  25 januari 2018 Argentijns-Nederlands consortium gaat PALLAS-reactor ontwerpen en bouwen PALLAS heeft het Argentijns-Nederlandse bedrijf ICHOS, (INVAP en de TBI-bedrijven Croonwolter&dros – Mobilis) uitgekozen voor het ontwerp en de bouw van de 'state-of-the-art’ PALLAS-reactor.

Uitgelicht