Innovatief midden- en kleinbedrijf (mkb)

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is de motor van de Noord-Hollandse economie. Het mkb is verantwoordelijk voor een groot deel van de omzet in het bedrijfsleven en biedt volop werkgelegenheid. Het mkb is ook de kraamkamer van vele innovatieve producten en processen. Om meer (duurzame) innovaties binnen het mkb te stimuleren helpt de provincie bij het wegnemen van (financiële) knelpunten. De provincie draagt zo bij aan een duurzame economie en aan een gezond en innovatief bedrijfsleven in Noord-Holland.

Mkb-bedrijven zijn bedrijven tot maximaal 250 medewerkers. Bijna alle bedrijven (ruim 99%) van Noord-Holland vallen hieronder. Bijna 70% daarvan is zzp’er. Noord-Holland heeft ruim 1,5 miljoen banen. Bijna 75% van alle banen in Noord-Holland zijn mkb-banen.

Regelingen voor mkb’ers

De provincie biedt verschillende eigen programma's en regelingen om ondernemers in iedere fase van goed idee tot werkend prototype verder te helpen.

Kennis & Tools

  • Leer in een CIRCO-track om je product of dienst circulair te ontwerpen.

Uitwerken Idee

  • Je nieuwe product sneller in de markt zetten? Doe mee aan het versnellingsprogramma van GO!-NH
  • Via Start-up in Residence worden door start-ups innovatieve oplossingen bedacht voor provinciale vraagstukken.

Verbeterd verdienmodel

  • Wat is jouw afval waard? Verken de mogelijkheden met icoonketens.

Financieringsvraag

CIRCO: Ontwerp je product of dienst circulair

De provincie Noord-Holland organiseert samen met ClickNL workshops Circulaire Economie (CIRCO). Bedrijven krijgen concrete handvatten aangereikt om aan de slag te gaan met innovatie om toekomst-bestendig te worden. CIRCO is een 3-daags programma waarin de deelnemers de principes van de circulaire economie toepassen voor hun bedrijf. Zij ontdekken de mogelijkheden van circulair ondernemen en verkennen nieuwe businessmodellen en slimme ontwerpstrategieën voor hun onderneming. De bedrijven gaan naar huis met een circulaire propositie voor klanten en een plan om hun circulaire ambities waar te maken en de eigen organisatie te transformeren tot circulaire koploper.

GO!-NH: Zet je circulaire product/dienst in de markt

Heb je een nieuw product/dienst ontwikkeld en wil je deze in de markt zetten? In een programma van 3 maanden leer je hoe je valideert, hoe jouw product/dienst aansluit bij de markt en hoe je deze bestormt met jouw innovatieve oplossingen.

Je komt in aanraking met je eerste klanten en leert hoe je je propositie nog beter laat aansluiten. GO!-NH biedt een programma met trainingen, tools en professionele ondersteuning van experts voor het versnellen van MKB en startups. Kijk voor meer informatie op de GO!-NH webpagina.

Startup in Residence

De provincie selecteert ieder jaar zes startups om innovatieve oplossingen te zoeken voor provinciale uitdagingen en vraagstukken. De afgelopen jaren hadden die te maken met bijvoorbeeld het voorspellen van onderhoud aan bruggen, het verminderen van slijtage aan wegen, maar ook efficiënter vergaderen. De provincie biedt de startups 4 maanden lang coaching, onderdak en toegang tot provinciale expertise om hun idee uit te werken. De samenwerking kan uiteindelijk resulteren in een opdracht.
De provincie wil met Startup in Residence startende, innovatieve ondernemers ondersteunen en inzicht krijgen in werkwijzen en technieken. Kijk voor meer informatie op website van Startup in Residence.

PIM-NH: Antwoord op al je vragen over financieringsmogelijkheden

Innovatieve of duurzame plannen en op zoek naar financiering of een regeling? PIM Noord-Holland helpt met financieringsvragen, maatwerkadvies, masterclasses en voorlichtingsbijeenkomsten. Wil jij ondersteuning in het aantrekken van financiering, het opzetten van een crowdfunding campagne of heb je een aanbestedingsvraag? Neem dan contact op met PIMNH voor een vrijblijvend adviesgesprek. Het Programma Investeringsgereed innovatief MKB, kortweg PIM Noord-Holland, wordt in opdracht van de provincie Noord-Holland uitgevoerd door KplusV, Haarlemvalley en ACE mkb’ers.

Innovatiefonds Noord-Holland – Ontwikkelbudget voor je ‘proof of concept’

Financiering voor je ‘proof of concept’ nodig? Innovatiefonds Noord-Holland biedt innovatieve startups en mkb’ers een converteerbare lening om je nieuwe idee uit te werken tot een proof-of-concept. Doe de quickscan om te ontdekken of jouw idee aanspraak kan maken op het Innovatiefonds Noord-Holland.

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) 

Het investeringsfonds PDENH heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in duurzame en innovatieve bedrijven en initiatieven. PDENH is sinds september 2023 een closed-end fonds dat zich alleen nog richt op vervolginvesteringen in bestaande portfoliobedrijven, het beheren van uitstaande leningen en het doorverkopen van participaties in succesvolle duurzame groeibedrijven. In maart 2024 heeft de provincie Noord-Holland het PDENH fondsbeheer ondergebracht bij ROM InWest. Om de continuïteit in het fondsbeheer te waarborgen, werken ROM InWest en de vorige beheerders KplusV en StartGreen komende tijd samen. Meer informatie staat op deze pagina.

MKB Innovatiestimulering Topsectoren – Verbetert innovatiekracht, werkgelegenheid en omzet in topsectoren

Als mkb’er samen met anderen toewerken naar innovatie over regiogrenzen heen? Dan kun je subsidie aanvragen voor de regeling Mkb-innovatiestimulering Topsectoren, MIT, die de provincie in samenwerking met het Rijk uitvoert. Met het MIT biedt de provincie subsidies aan projecten van het MKB en zorgt voor een betere aansluiting bij de innovatie-agenda’s van de topsectoren Agri & Food, Biobased economy, Chemie, Creatieve industrie, Energie, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water.