Innovatief midden- en kleinbedrijf (mkb)

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is de motor van de Noord-Hollandse economie. Het mkb is verantwoordelijk voor een groot deel van de omzet in het bedrijfsleven en biedt volop werkgelegenheid. Het mkb is ook de kraamkamer van vele innovatieve producten en processen. Om meer (duurzame) innovaties binnen het mkb te stimuleren helpt de provincie bij het wegnemen van (financiële) knelpunten. De provincie draagt zo bij aan een duurzame economie en aan een gezond en innovatief bedrijfsleven in Noord-Holland.

99% van alle Noord-Hollandse bedrijven valt onder het midden- en kleinbedrijf (mkb). Het mkb is verantwoordelijk voor 58% van de omzet in het bedrijfsleven en biedt werkgelegenheid aan 60% van de werknemers.

Innoveren en verduurzamen

Innovaties zijn belangrijk voor de economie. Ze zorgen voor de toppositie van Noord-Hollandse ondernemers. Ook dragen ze bij aan de noodzakelijke transitie naar een duurzamere economie en zorgen daardoor voor (behoud van) werkgelegenheid. Om meer (duurzame) innovaties binnen het mkb te stimuleren helpt de provincie bij het wegnemen van (financiële) knelpunten. De provincie draagt zo bij aan een duurzame economie en aan een gezond en innovatief bedrijfsleven in Noord-Holland.

De provincie biedt daarvoor verschillende eigen programma's en regelingen. Indien nodig verwijst de provincie door naar regelingen van andere overheden. Ondernemers kunnen daarvoor aankloppen bij PIM (Programma Investeringsgereed Innovatief Mkb). PIM helpt ondernemers ook met de kwaliteit van (business)plannen voor innovaties en het opstellen van een succesvolle onderbouwing voor financieringsaanvragen.

Het is ook mogelijk rechtstreeks gebruik te maken van: