Inspraak en meedenken

Noord-Hollanders denken graag mee met de provincie. Maar hoe breng je jouw idee, mening of probleem zo goed mogelijk onder de aandacht? Alle inspraakmogelijkheden op een rij.

1. Contact opnemen met Statenleden

Simpel en snel. Contact opnemen met de leden van Provinciale Staten (PS) is de kortste weg naar inspraak. Dit gaat gewoon via telefoon of e-mail. Inwoners die een plan of probleem willen voorleggen, kunnen rechtstreeks schakelen met Statenleden. Zij verwijzen door, bespreken het onderwerp in hun fractie of zetten het op de agenda van een Statencommissie of van PS. 

Infographic inspraak

2. Inspreken bij een vergadering van een Statencommissie

Zelf het woord nemen kan ook altijd. Inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie of bedrijf kunnen inspreken bij commissievergaderingen. Dan moet het onderwerp wel op de agenda staan en inhoudelijk besproken worden. Insprekers melden zich 1 werkdag van tevoren vóór 15.00 uur aan bij de commissieadviseur van de Statencommissie. Ze krijgen maximaal 5 minuten spreektijd. Inwoners met opmerkingen over een onderwerp rond de beleidsvelden van een commissie kunnen 3 minuten inspreken tijdens het inspreekhalfuur.

Meer weten? Lees het interview over inspreken

3. Zienswijze indienen 

Betrokkenen mogen hun mening geven op voorgenomen provinciebesluiten. Dit doen ze met een zienswijze. Soms geeft de provincie ook anderen de kans om een visie in te dienen. Als dat zo is, staat het bij het ontwerpbesluit. Bekijk alle actuele terinzageleggingen.

Meer weten? Lees het interview over zienswijze indienen

4. Meedoen met burgerparticipatie

Via burgerparticipatie praten inwoners mee over een project of kunnen ze invloed uitoefenen op provinciaal beleid. De provincie nodigt Noord-Hollanders, bedrijven en organisaties dan uit om mee te denken over een thema dat binnenkort speelt in de leefomgeving. Vragen of opmerkingen over participatietrajecten kunt u mailen naar burgerparticipatie@noord-holland.nl.

Meer weten? Lees het interview over burgerparticipatie

5. Burgerinitiatief organiseren

Met een burgerinitiatief kunnen inwoners een onderwerp op de agenda zetten van Provinciale Staten (PS). In de verordening Burgerinitiatief (pdf, 118 kB) staat aan welke voorwaarden je moet voldoen. Het burgerinitiatief moet gaan over een onderwerp waarbij PS een bevoegdheid hebben. Minimaal 5.000 kiesgerechtigde Noord-Hollanders moeten het initiatief ondersteunen met een geldige handtekening. Ook moet duidelijk zijn waarvoor zij tekenen.

Meer weten? Lees het interview over burgerinitiatief organiseren

6. Referendum organiseren

Noord-Holland biedt inwoners sinds 1995 de mogelijkheid van een correctief raadgevend referendum. Natuurlijk moet daarvoor wel genoeg animo zijn onder de Noord-Hollanders. Daarom moeten minimaal 45.000 inwoners een referendumverzoek steunen. Dit kan nu ook digitaal met ondertekening via DigiD. In de Referendumverordening Noord-Holland staat waaraan je allemaal precies moet voldoen. 

Meer weten? Lees de stappen voor het organiseren van een referendum

Vergadering volgen of bijwonen?

De PS-vergaderingen en Statencommissies zijn openbaar. De vergaderingen worden live uitgezonden op internet. Wil je teruglezen wie, wat waarover heeft gezegd? Raadpleeg dan de vastgestelde verslagen of kijk de vergadering terug

Uitgelicht