‘Onze zorgen werden gehoord’

Nico Bijman, voorzitter Dorpswerk Noord-Holland, schreef een zienswijze op de Omgevingsvisie NH 2050. “Gelukkig kennen we hier het recht van het individu.”

Dorpswerk NH vertegenwoordigt ruim 50 dorpsraden en bijna 90 dorpshuizen in de provincie. Volgens Bijman dacht ‘zijn’ organisatie al vroeg aan de voorkant mee over de omgevingsvisie. 

“De provincie ging aan de hand van thema’s om de tafel met inwoners en groeperingen”, zegt hij. “Wij namen bijvoorbeeld deel aan huiskamerbijeenkomsten. Ook konden we via Facebook reageren op stellingen. Wat is jullie idee? Waarmee moeten we rekening houden? Dat soort zaken wilde men weten.” Na de uitvraag presenteerde de provincie in 2018 de concept Omgevingsvisie. Als belanghebbende kon Dorpswerk NH hierop reageren via een zienswijze. 

Zienswijze Nico Bijman
(Nico Bijman, foto: Dirk-Jan van Dijk)

Doorgaande dialoog

Bijman: “Cruciaal in ons verhaal is de rol van de individuele bewoner in de dorpskernen. Die moet worden gehoord. Maar in onze ogen werd daar in de Omgevingsvisie te weinig aandacht aan besteed. Daar maakten we ons zorgen over. Wij hebben in de zienswijze nadrukkelijk gehamerd op een doorgaande dialoog met inwoners over de leefbaarheid van de leefomgeving. Onze zorgen werden gelukkig gehoord, en er is iets mee gedaan.”

Het indienen van de zienswijze was volgens hem niet ingewikkeld. “Maar je moet er wel van op de hoogte zijn hoe het werkt. Als je er niet helemaal uitkomt, roep dan hulp in van een ambtenaar of benader desnoods de griffie. Een ander belangrijk aspect is dat je in een zienswijze glashelder je standpunt moet kunnen verwoorden. Een adviseur kan daarbij helpen.”

Recht van het individu

Bijman noemt deze inspraakmogelijkheid een ‘plus’. “Aan de andere kant zie ik ook regelmatig dat het indienen van een zienswijze niet meer leidt tot het wijzigen van het oorspronkelijke voorstel. Of dat goed of slecht is, weet ik niet, maar soms zou je iets meer maatwerk willen. Gelukkig kennen we in ons democratische land het recht van het individu én dit middel. Bijna nergens is het zo goed geregeld als in Nederland.”

De kritische zienswijze van Dorpswerk NH miste zijn doel niet. Het resultaat is een nieuw project om inwoners via werkgroepen, dorpsraden en –huizen te mobiliseren en te betrekken bij de toekomst van hun leefomgeving. Gedeputeerde Cees Loggen steunt het nieuwe project.

In de haarvaten

In deze samenwerking met de provincie is Dorpswerk NH kennismakelaar. Bijman: “Via de bewoners zitten we in de haarvaten van de kernen. Daardoor kunnen we de provinciale omgevingsvisie goed vertalen naar de omgevingsvisie op dorpsniveau. Dat onze lijntjes met de provincie korter en intensiever zijn geworden is een grote meerwaarde.” 

“De burger krijgt een steeds zwaardere inspraak- en participatiepositie”, vervolgt hij. “Voor ons is het zaak dat inwoners die rol ook pakken. Hoe meer mensen ermee bekend zijn, hoe meer mensen het belang inzien én gaan opstaan. Onze boodschap: stel een visie op voor je dorp. Die wordt namelijk bepalend voor de toekomst.”