Statencommissies

Statencommissies bereiden de voorstellen en voorgenomen besluiten van Provinciale Staten (PS) voor. Ze vergaderen maandelijks en adviseren over ingebrachte stukken en voorstellen. PS beslissen op basis van deze adviezen.

Samenstelling Statencommissies

De commissies zijn samengesteld uit (duo-)leden van Provinciale Staten. Zie ook: Ledenlijst van de Statencommissies (pdf - 126kb)

De beleidsterreinen zijn verdeeld over 4 statencommissies:

Economie, Energie en Bestuur (EEB)

Voor informatie en aanmelding als spreker kunt u contact opnemen met:
Monique de Zwart, Staten- en commissieadviseur van de commissie EEB, zwartm@noord-holland.nl, telefoon: (023) 514 37 56.

Mobiliteit & Financiën (M&F)

Voor informatie en aanmelding als spreker kunt u contact opnemen met:
Susanne Neeskens, Staten- en commissieadviseur van de commissie M&F, neeskenss@noord-holland.nl, telefoon: (023) 514 5282.

Natuur, Landbouw, Water, en Milieu (NLWM)

Voor informatie en aanmelding als spreker kunt u contact opnemen met:
Eric Krijgsman, Staten- en commissieadviseur van de commissie NLWM, krijgsmane@noord-holland.nl, telefoon: (023) 514 32 88.

Ruimte & Wonen (R&W)

Hier valt ook het onderwerp Wind op land (duurzame energie) onder.
Voor informatie en aanmelding als spreker kunt u contact opnemen met:
Marten Admiraal, Staten- en commissieadviseur van de commissie R&W, admiraalm@noord-holland.nl, telefoon: (023) 514 33 23.

Inspreken bij commissievergadering

Tijdens een commissievergadering kunt u spreken over onderwerpen die op de agenda staan. Wilt u hier meer informatie over, of wilt u bij een bepaald onderdeel inspreken? Neem dan contact op met de betreffende Staten- en commissieadviseur. U kunt zich tot 1 werkdag van tevoren aanmelden bij de Staten- en commissieadviseur van de commissie waar u wilt inspreken. U mag maximaal 5 minuten spreken.

Informatie voor insprekers (pdf - 204kb)

Inloophalfuur commissievergadering

U kunt vragen stellen of uw mening geven over beleidsonderwerpen tijdens het ‘inloophalfuur’ bij vergaderingen van Statencommissies. Dat mag gaan over onderwerpen die niet op de commissieagenda staan. Wel moet het onderwerp aansluiten bij het beleidsveld van de Statencommissie. Het inloophalfuur is het eerste half uur van de commissievergadering. Tijdens het inloopspreekuur mag u maximaal 3 minuten spreken. Statenleden mogen in maximaal 1 minuut reageren op uw verhaal.

Informatie sturen

Wilt u een onderwerp plaatsen op de agenda van een Statencommissie? De commissies ontvangen uw informatie bij voorkeur via e-mail. Mail uw stuk(ken) naar de Staten- en commissieadviseur van de betreffende commissie.