Provinciale Staten

Provinciale Staten

Provinciale Staten (PS) zijn het algemeen bestuur van de provincie en vertegenwoordigen de bevolking van de provincie. Ze worden eens per 4 jaar gekozen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. In Noord-Holland bestaan Provinciale Staten uit 55 leden, verdeeld over 14 politieke partijen. De leden van Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer.

Actueel

  • Statenlid in beeld: Vincent Valk (BBB)

    12 juni 2024

    Wie zijn de volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in Provinciale Staten van Noord-Holland? Maak kennis met Vincent Va...

  • Besluiten Provinciale Staten 10 juni 2024

    11 juni 2024

    Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland stemden, na aanvullingen vanuit moties en amendementen, in met de 80% versie van de visie Publieke Mobilitei...

Vergaderingen Provinciale Staten

PS-vergadering
Vergadering live volgen of terugkijken

Zie ook

Contact

U kunt Statenleden rechtstreeks benaderen. In het overzicht van de leden van Provinciale Staten vindt u contactgegevens.

Statengriffie
De statengriffier is met zijn team de belangrijkste adviseur van Provinciale Staten, Statencommissies, Statenleden, duo-statenleden, statenfracties en de voorzitters van Provinciale Staten en de Statencommissies. Verder faciliteert en begeleidt deze afdeling politiek-bestuurlijke processen waarin Provinciale Staten een rol hebben en verzorgt de contacten met inwoners, belangstellenden en pers. Daarnaast is de griffier vertegenwoordiger van Provinciale Staten in overleggen met het college van GS en de algemeen directeur over de onderlinge samenwerking.  

De Statengriffier is Marcel van Dam.

Secretariaat Statengriffie
telefoon: (023) 514 30 01
statengriffie@noord-holland.nl

Voor persvragen: Barbara Eugster
Telefoon: (06) 27 02 67 38 
barbara.eugster@noord-holland.nl

PS op sociale media