Provinciale Staten

Provinciale Staten (PS) zijn het algemeen bestuur van de provincie en vertegenwoordigen de bevolking van de provincie. Ze worden eens per 4 jaar gekozen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. In Noord-Holland bestaan Provinciale Staten uit 55 leden, verdeeld over 15 politieke partijen. De leden van Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer.

Nieuws

  • Provinciehuis kleurt oranje

    (24 november 2021)

    Het Noord-Hollandse provinciehuis, Paviljoen Welgelegen, kleurt van 25 november tot en met 10 december 2021 oranje om aandacht te besteden aan het sto...

  • Statenlid in beeld: Anna de Groot (SP)

    (22 november 2021)

    De volksvertegenwoordigers van Noord-Holland zijn halverwege hun zittingsperiode. De Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023 komen in zicht. Aan...

Vergaderingen Provinciale Staten

Vergadering Provinciale Staten
Vergadering live volgen of terugkijken

Uitgelicht

Twitter Provinciale Staten

Bekijk alle tweets

Contact

U kunt Statenleden rechtstreeks benaderen. In het overzicht van de leden van Provinciale Staten vindt u contactgegevens.

Contact Statengriffie
De Statengriffie ondersteunt Provinciale Staten, bereidt vergaderingen voor, verzorgt de verslaglegging, informeert de pers en ontvangt insprekers en belangstellenden.

Statengriffier: Katja Bolt

Secretariaat Statengriffie
telefoon: (023) 514 30 01
statengriffie@noord-holland.nl

Voor persvragen: Arthur Raphet Meeng
telefoon: (023) 514 38 36
rapheta@noord-holland.nl