Provinciale Staten

Provinciale Staten (PS) zijn het algemeen bestuur van de provincie en vertegenwoordigen de bevolking van de provincie. Ze worden eens per 4 jaar gekozen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. In Noord-Holland bestaan Provinciale Staten uit 55 leden, verdeeld over 13 politieke partijen. De leden van Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer.

Nieuws

  • Statenlid in beeld: Eric Jensen (FvD)

    (10 december 2019)

    Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in Provinciale Staten? Wekelijks stelt een Statenlid zich vo...

  • Statenlid in Beeld: Arja Kapitein (D66)

    (04 december 2019)

    Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in Provinciale Staten? Wekelijks stelt een Statenlid zich vo...

Vergaderingen Provinciale Staten

Statenzaal
Vergadering live volgen of terugkijken

Uitgelicht

Twitter Provinciale Staten

Bekijk alle tweets

Contact

De Statengriffie ondersteunt Provinciale Staten, bereidt vergaderingen voor, verzorgt de verslaglegging, informeert de pers en ontvangt insprekers en belangstellenden.

Statengriffier: Katja Bolt
Secretariaat Statengriffie
telefoon: (023) 514 3001
statengriffie@noord-holland.nl

Voor persvragen: Marijn Beelen
telefoon: 06 3169 0581
beelenm@noord-holland.nl