Provinciale Staten

Provinciale Staten (PS) zijn het algemeen bestuur van de provincie en vertegenwoordigen de bevolking van de provincie. Ze worden eens per 4 jaar gekozen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. In Noord-Holland bestaan Provinciale Staten uit 55 leden, verdeeld over 13 politieke partijen. De leden van Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer.

Nieuws

  • Statenlid in beeld: Ivo Mantel (FvD)

    (18 februari 2020)

    Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag gingen in Provinciale Staten? Wekelijks stelt een Statenlid zich voor. D...

  • Politiek, is dat een carrière dan?

    (10 februari 2020)

    De provincie Noord-Holland zoekt een rolmodel voor vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. Wie verdient de Ribbius Peletier-penning dit jaar? Jurylid ...

Vergaderingen Provinciale Staten

Statenzaal
Vergadering live volgen of terugkijken

Uitgelicht

Twitter Provinciale Staten

Bekijk alle tweets

Contact

De Statengriffie ondersteunt Provinciale Staten, bereidt vergaderingen voor, verzorgt de verslaglegging, informeert de pers en ontvangt insprekers en belangstellenden.

Statengriffier: Katja Bolt
Secretariaat Statengriffie
telefoon: (023) 514 30 01
statengriffie@noord-holland.nl

Voor persvragen: Arthur Raphet Meeng
telefoon: (023) 514 38 36
rapheta@noord-holland.nl