Vergaderingen Provinciale Staten

Provinciale Staten (PS) vergaderen 10 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Vergadering volgen

Provinciale Staten (PS) vergaderen in de Statenzaal van het provinciehuis in Haarlem. Iedereen kan een vergadering bijwonen op de publieke tribune. De plaatsen daarvoor zijn beperkt. Daarom is het advies aan belangstellenden om zich vooraf aan te melden via statengriffie@noord-holland.nl. U kunt de vergaderingen ook live volgen via internet of later terugkijken

Uitleg van woorden bij vergadering Provinciale Staten

Tijdens de vergaderingen van PS worden speciale woorden gebruikt. De uitleg van deze woorden is te vinden in het Vergader-ABC.

Agenda vergaderingen Provinciale Staten

Agenda en vergaderstukken Provinciale Staten

 

overzicht Provinciale Staten
Provinciale Staten van Noord-Holland.