Vergaderingen Provinciale Staten

Provinciale Staten (PS) vergaderen 10 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Vergadering volgen

Provinciale Staten (PS) vergaderen in de Statenzaal van het provinciehuis in Haarlem. Iedereen kan een vergadering bijwonen op de publieke tribune. De plaatsen daarvoor zijn beperkt. Daarom is het advies aan belangstellenden om zich vooraf aan te melden via statengriffie@noord-holland.nl. U kunt de vergaderingen ook live volgen via internet of later terugkijken.

Volg vergadering online

Agenda en vergaderstukken

De vergaderstukken van PS en ingediende moties/amendementen kunt u online raadplegen.

Agenda en vergaderstukken

Woordgebruik bij vergaderingen

Tijdens de vergaderingen van PS worden speciale woorden gebruikt. De uitleg van deze woorden is te vinden in het Vergader-ABC.

PS-vergadering
Provinciale Staten van Noord-Holland.