Vergaderingen Provinciale Staten

Provinciale Staten (PS) vergaderen iedere maand. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Vergadering volgen

De Provinciale Statenvergaderingen vinden plaats in de Statenzaal op het provinciehuis in Haarlem. De publieke tribune is toegankelijk. Vanwege een beperkt aantal plaatsen is het advies voor belangstellenden om zich vooraf aan te melden via statengriffie@noord-holland.nl. U kunt de vergaderingen ook live volgen via internet of de vergadering later terugkijken

Agenda vergaderingen Provinciale Staten

Agenda en vergaderstukken Provinciale Staten

Provinciale staten vergadering
Provinciale Staten van Noord-Holland.