Vergaderingen Provinciale Staten

Provinciale Staten (PS) vergaderen iedere maand. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Vergadering volgen

De Provinciale Statenvergaderingen vinden plaats in de Statenzaal op het provinciehuis in Haarlem. Vanwege de coronamaatregelen is de publieke tribune helaas gesloten. U kunt de vergaderingen live volgen via internet of de vergadering later terugkijken

Agenda vergaderingen Provinciale Staten

Agenda en vergaderstukken Provinciale Staten

Vergadering Provinciale Staten van Noord-Holland
Provinciale Staten van Noord-Holland.