Vergaderingen Provinciale Staten

Provinciale Staten (PS) vergaderen iedere maand in het Provinciehuis aan de Dreef 3 in Haarlem (Paviljoen Welgelegen). Deze vergaderingen zijn openbaar. In de zomervakantie zijn er geen Statenvergaderingen.

Vergadering bijwonen of live volgen

De vergaderingen van Statencommissies en Provinciale Staten kunt u live volgen en later terugkijken op de website van Provinciale Staten. Ook is het mogelijk om een vergadering bij te wonen. In verband met beperkte ruimte op de publieke tribune meldt u zich bij voorkeur aan via statengriffie@noord-holland.nl.

In verband met Corona-maatregelen is het tijdelijk niet mogelijk om de vergaderingen van commissies en Provinciale Staten bij te wonen.
 

Agenda vergaderingen Provinciale Staten

Agenda en vergaderstukken Provinciale Staten

Vergadering Provinciale Staten van Noord-Holland
Provinciale Staten van Noord-Holland.