Vergaderingen Provinciale Staten

Provinciale Staten (PS) vergaderen iedere maand in het Provinciehuis aan de Dreef 3 in Haarlem (Paviljoen Welgelegen). Deze vergaderingen zijn openbaar; iedereen is welkom tijdens de vergadering. In de zomervakantie zijn er geen Statenvergaderingen.

Vergadering bijwonen of live volgen

Het is mogelijk vergaderingen van Statencommissies en Provinciale Staten bij te wonen. Ook kunnen de vergaderingen via internet live gevolgd worden.

Agenda vergaderingen Provinciale Staten

Agenda en vergaderstukken Provinciale Staten