Duo-commissieleden

Elke fractie in Provinciale Staten kan in iedere Statencommissie 1 duo-commissielid laten benoemen.

Een duo-commissielid heeft een ondersteunende taak naar de vaste Statenleden en een beperkte bevoegdheid. Zo mag een duo-commissielid aan – ook besloten – vergaderingen van de Statencommissie deelnemen waarin hij/zij benoemd is. Een duo-commissielid mag echter niet deelnemen aan de vergaderingen en stemmingen van Provinciale Staten.

Duo-commissieleden worden beëdigd door de commissaris van de Koning. Zij dienen daartoe de eed/belofte af te leggen.

Duo-commissieleden op alfabetische volgorde (2015-2019)
Naam Voornaam Partij Woonplaats
Bouberg Wilson, B.I.M. Bruno ONH Zandvoort
Erarslan, H. Hüseyin PvdA Amsterdam
Gringhuis, J. Jesper GroenLinks Amsterdam
Rook, J.H. Job D66 Amsterdam
Terlouw, drs. M. Marijke ChristenUnie-SGP p/a Haarlem
Visser, ir. J. Janine PvdD p/a Haarlem

 

Uitgelicht