A.H.M. Egbers BEd (Angeline)

Angeline Egbers

Duo-commissielid sinds 05-02-2024

Partij: Partij voor de Dieren

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 3
2012 JE, Haarlem

Opleiding

Lerarenopleiding (Nederlands)

Beroep

Docent Nederlands, Heliomare Onderwijs

Lid van de volgende commissie(s)

  • Commissie Bestuur