Bezwaar, meldingen en klachten

Wilt u bezwaar maken tegen een beschikking van de provincie, iets melden, een klacht of een schadeclaim indienen? Hier vindt u hoe en waar u dat kunt doen.

Bezwaar maken

Bent u betrokken bij een besluit van de provincie? En wilt u daar bezwaar tegen maken? Dien dan een bezwaarschrift in.

Iets melden

Wilt u iets melden over provinciale wegen, vaarwegen of de bermen daarvan? Neem dan contact op met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland. Dat kan 24 uur per dag via 0800 - 0200 600 (gratis) of servicepunt@noord-holland.nl (indien mogelijk met foto). Of via Facebook of Twitter op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Klacht indienen

Wilt u een klacht indienen bij de provincie? Kijk per onderwerp voor de contactgegevens:

Aanbestedingen

Heeft u een klacht over een aanbesteding waarbij u direct belang hebt? Dan kunt u een klacht indienen met het formulier klachten aanbesteden. Zie ook: Klachtenregeling aanbestedingen (pdf, 44kB). 
Klachten worden bekeken door een interne, onafhankelijke commissie. De provincie óf belanghebbenden kunnen een klacht doorverwijzen naar de externe Commissie van Aanbestedingsexperts.

Gedrag van ambtenaar of bestuurder

Wilt u een klacht indienen over de manier waarop u bent behandeld door provinciale ambtenaar of bestuurder? Neem dan contact op met het Centraal Meldpunt Klachten. U kunt uw klacht op 2 manieren indienen:

Centraal Meldpunt Klachten
Postbus 123
2000 MD Haarlem

Luchthavens

Voor vragen of klachten over luchtvaart: Regionale luchthavens

Milieuklachten

Heeft u overlast van stank, geluid, stof of bodemverontreiniging? Meld dit dan bij de Omgevingsdienst in uw regio:

Overlast zware industrie

Heeft u overlast van stank, geluid of stof door zware industrie, bijvoorbeeld Tata Steel, dan kunt u een melding doen bij de kunt u indienen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Openbaar vervoer

Een klacht over een vervoerder kunt u indienen bij het vervoerbedrijf. Als het vervoerbedrijf uw klacht niet naar tevredenheid behandelt, kunt u het OV-loket inschakelen. Deze onafhankelijke organisatie helpt reizigers met klachten over het OV. Klachten indienen kan via het klachtenformulier.

Subsidies

Klachten over subsidies kunt u indienen bij het Servicepunt van de provincie Noord-Holland. Dat kan via 0800 - 0200 600 (gratis) of servicepunt@noord-holland.nl.

Vergunningen

Klachten over vergunningen kunt u indienen bij het Servicepunt van de provincie Noord-Holland. Dat kan via 0800 - 0200 600 (gratis) of servicepunt@noord-holland.nl.

Zwemmen

Wilt u een klacht over de kwaliteit van zwemwater of zwembaden in Noord-Holland indienen? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Schadeclaim indienen

U kunt in geval van schade waarvoor volgens u de provincie aansprakelijk is, om schadevergoeding verzoeken met het schadeclaimformulier en de getuigenverklaring (pdf, 130 KB). Voor meer informatie over de procedure en het formulier zie: Uitleg schadeclaimformulier (pdf, 227 KB).

Nadeelcompensatie

Gaat het om schade als gevolg van een rechtmatig besluit of handeling van de provincie? Dan kunt u misschien aanspraak maken op nadeelcompensatie. U kunt een tegemoetkoming in de schade aanvragen met het Nadeelcompensatieformulier (pdf, 78,3 KB). Dit formulier stuurt u per post op (zie formulier). Meer informatie over nadeelcompensatie kunt u vinden in hoofdstuk 9 en in de toelichting van de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022. 

Planschade

Gaat het om planschade dat nog onder het oude recht wordt afgehandeld? Dan kunt u het Planschadeformulier gebruiken. Dit formulier stuurt u per post op (zie formulier). 

Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan of een provinciaal inpassingsplan. Bijvoorbeeld als de provincie vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen en er voldaan wordt aan de vereisten uit de wet en jurisprudentie. U kunt een tegemoetkoming in de schade aanvragen. De tegemoetkoming in de planschade wordt nog afgehandeld volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) indien het bestemmingsplan of provinciaal inpassingsplan nog onder de Wro tot stand is gekomen.