Informatie en vragen

Regionale luchthavens

Voor algemene informatie over regionale luchthavens kunt u contact opnemen met PNHLuchtvaart@noord-holland.nl.

Voor de aanvraag van ontheffingen, luchthavenregelingen of luchthavenbesluiten kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Aanspreekpunt kleine luchtvaart

De provincie is bevoegd gezag voor het inpassen van de regionale luchthavens. Voor klachten over landzijdige aspecten kunt u contact opnemen met servicepunt@noord-holland.nl.

Het Rijk is bevoegd gezag voor het vliegen en de interne veiligheid en beveiliging van de luchthavens. Dit laatste is belegd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Voor klachten over vliegen kunt u terecht bij de Luchtvaartpolitie (088) 662 36 00. 

Inzicht in wat er vliegt 

Op bijvoorbeeld Flightradar24 kunt u inzicht krijgen in het luchtverkeer. Hier vindt u onder andere het registratienummer en de vertrek- en aankomstluchthavens. 

Schiphol 

Kijk voor meer informatie op de pagina Schiphol