Luchtvaart

Luchtvaart

Luchtvaart verbindt onze provincie met de wereld. Naast Schiphol Airport liggen er in de provincie verschillende regionale luchthavens: Den Helder Airport, Hilversum en Texel en vliegvelden voor recreatief verkeer, luchtsporten en helihavens. De provincie streeft naar duurzame mobiliteit in balans met een gezonde leefomgeving. Naast verduurzaming van de luchtvaart en luchthavens kijkt de provincie naar nieuwe ontwikkelingen zoals drones en Urban Air Mobility. De provincie betrekt daarbij de samenhang met andere vervoermiddelen zoals het spoor.

Innovatiemissie Californië

Innovatiemissie Californië

Tijdens deze missie werden bestuurders, kennisinstellingen en bedrijven bijgepraat over innovatieve schone luchtvaart.

Meer informatie

Rol van de provincie

De provincie is bevoegd gezag voor de regionale luchthavens. Op grond van provinciaal beleid geeft de provincie vergunningen af. Luchthavens Schiphol en Den Helder vallen onder de bevoegdheid van het Rijk, de provincie heeft daar formeel geen rol maar natuurlijk wel een groot belang. Speerpunt daarbij is het vormgeven van duurzame mobiliteit die in balans is met een gezonde leefomgeving. 

De maatschappelijke opgaven rond Schiphol zijn groot en botsen soms met elkaar. Goede afstemming tussen de diverse publieke belangen en bestuurslagen is daarom belangrijk. Samen met decentrale overheden trekt de provincie daarbij op in de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS). De provincie heeft zelf ook een rol bij het realiseren van een gezonde leefomgeving. Bijvoorbeeld door structuurversterkingen in de leefomgeving (natuur, landschap en recreatieve verbindingen) en kennisontwikkeling over geluidbewust ontwikkelen te stimuleren.

Zie ook