Vergunningen en ontheffingen

De provincie is bevoegd gezag voor regionale luchthavens en het afgeven van ontheffingen voor het opstijgen of landen op een terrein dat niet als luchthaven is aangewezen.

Vergunning voor een regionale luchthaven aanvragen

Voor regionale luchthavens kan de provincie een luchthavenbesluit of een luchthavenregeling vaststellen. Dit is afhankelijk van de reikwijdte van de milieueffecten van de luchthaven. Vallen de effecten binnen het luchthaventerrein. dan kan worden volstaan met een luchthavenregeling die door Gedeputeerde Staten wordt vastgesteld. Wanneer die effecten ook buiten het luchthaventerrein neerslaan, moet een luchthavenbesluit worden vastgesteld. Dat is een bevoegdheid van Provinciale Staten.

Voor beide besluiten is een ander proces ingericht.:

Gebruik van terreinen die niet als luchthaven zijn aangewezen

Het opstijgen van of landen op een terrein, dat niet als luchthaven is aangewezen, is op enkele uitzonderingen voor maatschappelijke functies na, verboden. Van dit verbod kan een ontheffing worden aangevraagd. Dit heet dan tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) van zo’n terrein. Deze ontheffingen worden in opdracht van de provincie verleend door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Informatie over de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen staat op de pagina TUG-ontheffing.

In onderstaande tabel staan alle luchthavens in Noord-Holland met onderliggende vergunningen.

Luchthaven Huidige status
Schiphol Airport Luchthavenbesluit Schiphol
Vliegveld Hilversum
Locatie: Noodweg 49 te Hilversum
Luchthavenbesluit is opgenomen in de Omgevingsverordening NH 2020
Vliegveld Texel Airport
Locatie: Postweg 120 te Cockdorp 
Luchthavenbesluit is opgenomen in de Omgevingsverordening NH 2020
Helihaven bedrijf Loodswezen
Locatie: Noordersluiseiland te IJmuiden
Luchthavenbesluit is opgenomen in de Omgevingsverordening NH 2020
Amsterdam Heliport
Locatie: Hornweg 24 te Amsterdam
Luchthavenbesluit, nog niet gepubliceerd. Wordt opgenomen in de Omgevingsverordening NH 2022
Helihaven Vrije Universiteit MC Amsterdam
Locatie: De Boelelaan te Amsterdam
Bignal vergunning, wordt omgezet in een luchthavenbesluit. In voorbereiding
Luchthavenregeling Helihaven Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
Locatie: Vondellaan te Beverwijk
Luchthavenregeling Helihaven Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
Vliegveld Middenmeer (MLA) 
Locatie: Flevoweg 1 te Middenmeer
Luchthavenregeling MLA Middenmeer
Vliegveld Beverwijk (MLA)
Locatie: Aagtendijk te Beverwijk
Luchthavenregeling MLA Beverwijk
Vliegveld Obdam MLA
Locatie: Lutkedijk te Obdam
Luchthavenregeling MLA Obdam
Landbouwspuitvliegen Wieringermeer Veldt Luchthavenregeling Slootdorp
Zweefvliegterrein Wieringermeer
Locatie: Hippolytushoeverweg 15a Slootdorp
Luchthavenregeling Zweefvliegveld ZC Den Helder
Zweefvliegveld Castricum
Locatie: Noordhollands Duinreservaat, Hoofdweg te Castricum
Luchthavenregeling Zweefvliegveld Castricum
Maritiem vliegkamp De Kooy/Den Helder Airport
Locatie: Luchthavenweg 10A, 1786 PP Den Helder
Luchthavenbesluit De Kooy

Uitgelicht