Geluidbewust ontwikkelen

Het vliegverkeer van en naar Schiphol heeft een grote impact op de leefomgeving. En juist in deze regio is de verstedelijkingsopgave urgent en het tekort aan woningen enorm.

De provincie Noord-Holland is daarom gestart met een kennisprogramma rond het thema 'gebiedsontwikkeling in geluidbelast gebied'. Welke instrumenten en beleidsopties heeft de provincie om bij de ontwikkeling van nieuwe woongebieden hinder van vliegverkeer te beperken en gezondheidsrisico’s te verminderen? 

Elke 2 maanden organiseert de provincie een kennissessie rond deze thematiek. Het doel van de sessies is om nieuwe kennis en inzichten te delen, nieuwe vragen te stellen, maar bovenal elkaar te inspireren om in de praktijk van gebiedsontwikkeling hiermee actief aan de slag te gaan.

Aanmelden

De kennissessies zijn bedoeld voor ambtenaren, adviseurs en ontwikkelaars en gratis toegankelijk. Meld u hier aan om de vooraankondigingen en uitnodigingen te ontvangen.

Kennissessies terugkijken

Kijk de verschillende kennissessies terug.

Uitgelicht

Publicaties