Regionale luchtvaart

In de provincie Noord-Holland liggen verschillende luchthavens. Naast de internationale luchthaven Schiphol zijn dat Den Helder Airport en de regionale luchthavens Hilversum en Texel. Daarnaast zijn er nog vliegvelden voor recreatief verkeer en luchtsporten en helihavens.

De provincie besluit over de gevolgen voor milieu en ruimte van deze luchthavens van regionaal belang. Schiphol en Den Helder Airport vallen onder het bevoegd gezag van het Rijk. 

Regionale luchthavens

Noord-Holland heeft 12 regionale burgerluchthavens: de vliegvelden Hilversum en Texel, enkele zweefvliegvelden, MLA (micro light aeroplanes)-vliegvelden. De provincie beslist over de milieugebruiksruimte en de ruimtelijke inpassing van regionale luchthavens. 

Helihavens

Noord-Holland heeft 4 specifieke helikopterluchthavens. Deze hebben over het algemeen een maatschappelijke functie. Zij dienen bijvoorbeeld als standplaats of drop-off locatie voor traumahelikopters en Search-and-Rescue-helikopters (SAR). Ook ligt in het Noordzeekanaalgebied een helihaven voor het Loodswezen dat ervoor zorgt dat zeeschepen de havens zo veilig en efficiënt mogelijk in- en uitvaren. Enkele helihavens bieden ook ruimte voor commerciële toepassingen, vooral gericht op de off-shore industrie (olie en gas en windparken op zee).

In onderstaande tabel staan alle luchthavens in Noord-Holland met onderliggende vergunningen.

Luchthaven Huidige status
Schiphol Airport Luchthavenbesluit Schiphol
Vliegveld Hilversum
Locatie: Noodweg 49 te Hilversum
Luchthavenbesluit is opgenomen in de Omgevingsverordening NH 2020
Vliegveld Texel Airport
Locatie: Postweg 120 te Cockdorp 
Luchthavenbesluit is opgenomen in de Omgevingsverordening NH 2020
Helihaven bedrijf Loodswezen
Locatie: Noordersluiseiland te IJmuiden
Luchthavenbesluit is opgenomen in de Omgevingsverordening NH 2020
Amsterdam Heliport
Locatie: Hornweg 24 te Amsterdam
Luchthavenbesluit, nog niet gepubliceerd. Wordt opgenomen in de Omgevingsverordening NH 2022
Helihaven Vrije Universiteit MC Amsterdam
Locatie: De Boelelaan te Amsterdam
Bignal vergunning, wordt omgezet in een luchthavenbesluit. In voorbereiding
Luchthavenregeling Helihaven Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
Locatie: Vondellaan te Beverwijk
Luchthavenregeling Helihaven Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
Vliegveld Middenmeer (MLA) 
Locatie: Flevoweg 1 te Middenmeer
Luchthavenregeling MLA Middenmeer
Vliegveld Beverwijk (MLA)
Locatie: Aagtendijk te Beverwijk
Luchthavenregeling MLA Beverwijk
Vliegveld Obdam MLA
Locatie: Lutkedijk te Obdam
Luchthavenregeling MLA Obdam
Landbouwspuitvliegen Wieringermeer Veldt Luchthavenregeling Slootdorp
Zweefvliegterrein Wieringermeer
Locatie: Hippolytushoeverweg 15a Slootdorp
Luchthavenregeling Zweefvliegveld ZC Den Helder
Zweefvliegveld Castricum
Locatie: Noordhollands Duinreservaat, Hoofdweg te Castricum
Luchthavenregeling Zweefvliegveld Castricum
Maritiem vliegkamp De Kooy/Den Helder Airport
Locatie: Luchthavenweg 10A, 1786 PP Den Helder
Luchthavenbesluit De Kooy

 

Actualisering van het provinciale beleid voor regionale luchtvaart

De provincie wil haar huidige regionale luchtvaart beleid graag actualiseren. Dat doen ze langs 2 sporen.

1. Evaluatie van het RBML

Samen met het Rijk en de andere provincies evalueert de provincie het huidige RBML. In deze wetgeving zitten nu enkele onduidelijkheden in relatie tot bevoegdheden die tot onduidelijkheid leiden. Vooral bij klachten blijkt dat niet helder is bij wie mensen terecht kunnen. Dit punt verdient dan ook extra aandacht in de evaluatie. Ook het ruimtelijk beleid rond de luchthavens wordt tegen het licht gehouden. Dienen de regels nog (steeds) de beoogde doelen? Dit proces doorloopt Noord-Holland nadrukkelijk niet alleen maar in samenwerking met alle luchthavens en de stakeholders in de omgeving van de luchthavens. 

2 Innovatieve toepassingen luchtvaart

Naast een scherpe blik op het wettelijke kader is het ook belangrijk om het beleid van de provincie beter in te bedden binnen de andere provinciale ambities. Vooral in relatie tot verduurzaming, innovatie en het vormgeven van connectiviteit. Welke nieuwe vormen van transport zijn er? Hoe kan de provincie voorop lopen? Kan de provincie experimenteerruimte bieden? Dit wordt vooral ingestoken in onderlinge samenhang met lopende programma’s, zoals: 

  • Smart Mobility
  • Duurzame regionale mobiliteit
  • Regionale Energie Strategieën

 

Uitgelicht