Nieuws

 • Texel aan de slag met eigen woningbouwprogramma

  (22 januari 2020) Texel aan de slag met eigen woningbouwprogramma Gedeputeerde Cees Loggen bracht woensdag 22 januari 2020 op uitnodiging van wethouder Hennie Huisman een bezoek aan Texel.
 • Frans Hals Museum in combinatie met Amsterdam Museum uitgekozen na Challenge

  (22 januari 2020) Frans Hals Museum in combinatie met Amsterdam Museum uitgekozen na Challenge De provincie Noord-Holland draagt het Frans Hals Museum in combinatie met het Amsterdam Museum voor om een jaarlijkse subsidie van €250.000 te ontvangen van het ministerie van OCW.
 • Voorlezen maakt je leuker!

  (22 januari 2020) Voorlezen maakt je leuker! Met als motto ‘voorlezen maakt je leuker’ zijn de Nationale Voorleesdagen 2020 op woensdag 22 januari ingeluid met Het Nationale Voorleesontbijt.
 • Gerrit Goedhart benoemd tot waarnemend burgemeester Uitgeest

  (22 januari 2020) Gerrit Goedhart benoemd tot waarnemend burgemeester Uitgeest In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Uitgeest heeft Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, met ingang van 27 januari 2020 Gerrit Goedhart benoemd tot waarnemend burgemeester.
 • Nominatie voor Dwarsligger Faunapassage

  (21 januari 2020) Nominatie voor Dwarsligger Faunapassage De Dwarsligger Faunapassage is genomineerd voor innovatieprijs 'De Vernufteling' van Koninklijke NLingenieurs.
 • Statenlid in Beeld: Nick Kaptheijns (PVV)

  (21 januari 2020) Statenlid in Beeld: Nick Kaptheijns (PVV) Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in Provinciale Staten? Wekelijks stelt een Statenlid zich voor. Deze week is dat Nick Kaptheijns van de PVV.
 • 20.000 extra laadpunten in 3 provincies

  (20 januari 2020) 20.000 extra laadpunten in drie provincies Afbeelding 20.000 nieuwe publieke laadpunten voor elektrische auto’s in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.
 • Gedeputeerde Zita Pels bezoekt zeewierlaboratorium

  (16 januari 2020) Gedeputeerde Zita Pels bezoekt zeewierlaboratorium Opsomming Voor de provincie Noord-Holland zijn schone brand- en grondstoffen de toekomst.
 • Indrukwekkende beelden en verhalen tijdens ‘De Tweede Wereldoorlog in 50 foto’s’

  (16 januari 2020) Indrukwekkende beelden en verhalen tijdens ‘De Tweede Wereldoorlog in 50 foto’s’ Verschillende sprekers presenteerden op 15 januari in het provinciehuis 50 Noord-Hollandse foto’s over de Tweede Wereldoorlog. De foto’s zijn verzameld uit privécollecties en stadsarchieven.
 • Ontwikkeling stationsgebied gestart met graffitikunstwerk

  (16 januari 2020) Graffiti markeert ontwikkeling stationsgebied Heerhugowaard Met het onthullen van het graffitikunstwerk ‘Heerhugowaard hogerop’ is donderdag 16 januari de ontwikkeling van het stationsgebied Heerhugowaard gestart.
 • Provincie blijft samenwerken voor Gooise natuur

  (16 januari 2020) Provincie blijft samenwerken voor Gooise natuur De provincie Noord-Holland gaat op een nieuwe manier samenwerken met de Gooise gemeenten en de gemeente Amsterdam om de natuur in deze regio te beschermen en te bevorderen. Op 20 januari ondertekenen alle partijen hiervoor een intentieovereenkomst.
 • Opening nieuwe tijdelijke tentoonstelling: 'Beemstermolen. Toptechniek van Wereldformaat'

  (15 januari 2020) Opening nieuwe tijdelijke tentoonstelling: 'Beemstermolen. Toptechniek van Wereldformaat' In Huis van Hilde in Castricum is vanaf 18 januari 2020 de nieuwe tijdelijke tentoonstelling 'Beemstermolen. Toptechniek van wereldformaat' te zien.
 • Reconstructie informatievoorziening sinterkoelers

  (15 januari 2020) Reconstructie informatievoorziening sinterkoelers Begin december zijn Provinciale Staten geïnformeerd over de situatie rondom de sinterkoelers van Tata Steel. De sinterkoelers bleken meer stof uit te stoten dan vergund.
 • Statenlid in beeld: Gerard Kohler (FvD)

  (14 januari 2020) Statenlid in beeld: Gerard Kohler (FvD) Afbeelding Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in Provinciale Staten? Wekelijks stelt een Statenlid zich voor. Deze week is dat Gerard Kohler van Forum voor Democratie.
 • Noord-Holland sluit aan bij Schone Lucht Akkoord

  (14 januari 2020) Noord-Holland sluit aan bij Schone Lucht Akkoord Afbeelding De provincie Noord-Holland gaat samen met het Rijk, diverse gemeenten en provincies werken aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland. De provincie sluit hiervoor aan bij het Schone Lucht Akkoord van het Rijk.
 • Erfgoed van de maand: Droogmakerij de Beemster

  (13 januari 2020) Erfgoed van de maand: Droogmakerij de Beemster Droogmakerij de Beemster is 1 van de 4 UNESCO werelderfgoederen die de provincie Noord-Holland rijk is. Deze droogmakerij was een van de eerste droogmakerijen in Nederland en is het summum van het door de mens geschapen en geordende landschap. Op verschillende manieren kun je dit werelderfgoed zelf beleven.
 • Cees Loggen bezoekt circulair nieuwbouwproject

  (10 januari 2020) Cees Loggen bezoekt circulair nieuwbouwproject De provincie wil meer klimaatneutrale en circulaire nieuwbouw in Noord-Holland. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden bezocht gedeputeerde Cees Loggen Top-Up, een volledig circulair en duurzaam nieuwbouwproject in Amsterdam.
 • "Dwing burgemeesters niet in positie van sheriff, scheidsrechter of speelbal"

  (09 januari 2020) Nieuwsjaarstoespraak commissaris van de Koning, Arthur van Dijk Vertrouwen van de bevolking in de overheid is een hoeksteen van ons politieke stelsel en democratie. Ondanks dat Nederlanders grosso modo vertrouwen in de overheid hebben, is het nodig dat aandacht aan het vertrouwen blijft worden besteed.
 • ‘Meisjes’ en ‘lekkere wijven’: seksisme in de politiek

  (08 januari 2020) ‘Meisjes’ en ‘lekkere wijven’: seksisme in de politiek De provincie Noord-Holland zoekt een rolmodel voor vrouwen in de politiek. Wie verdient de Ribbius Peletier-penning? Liza Mügge benadrukt het belang van vrouwelijk politiek talent, in de eerste column van de juryleden van deze penning.
 • Provincie gaat door met succesvolle innovatieprogramma’s voor mkb

  (08 januari 2020) Provincie gaat door met succesvolle innovatieprogramma’s voor mkb De provincie Noord-Holland stimuleert innovaties binnen het midden- en kleinbedrijf. De provinciale programma’s GO!-NH en Programma Investeringsgereed Innovatief MKB (PIM) zijn zo succesvol dat de provincie hiermee doorgaat.
 • Oud van nu: Dreefexpositie over herbestemming

  (07 januari 2020) Oud van nu: Dreefexpositie over herbestemming Afbeelding In Paviljoen Welgelegen in Haarlem is vanaf vrijdag 17 januari een expositie te zien over historische Noord-Hollandse panden met een nieuwe bestemming.
 • Statenlid in Beeld: Christa Kuiper (CDA)

  (06 januari 2020) Christa Kuiper CDA Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in Provinciale Staten? Wekelijks stelt een Statenlid zich voor. Deze week is dat Christa Kuiper van het CDA.
 • Hans van der Stelt directeur Concernzaken provincie Noord-Holland

  (06 januari 2020) Hans van der Stelt directeur Concernzaken provincie Noord-Holland Hans van der Stelt wordt met ingang van 16 maart 2020 directeur Concernzaken bij de provincie Noord-Holland.
 • Statenlid in beeld: Suzanne Klaassen (D66)

  (23 december 2019) Suzanne Klaassen - D66 Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in Provinciale Staten? Wekelijks stelt een Statenlid zich voor. Deze week is dat Suzanne Klaassen van D66.
 • Kandidaten burgemeester Koggenland

  (19 december 2019) Kandidaten burgemeester Koggenland Afbeelding Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Koggenland hebben 19 personen gesolliciteerd: 11 mannelijke en 8 vrouwelijke kandidaten.
 • Provincie zoekt rolmodel voor vrouwen in de politiek

  (19 december 2019) Provincie zoekt rolmodel voor vrouwen in de politiek De provincie Noord-Holland zoekt kandidaten voor de Ribbius Peletier-penning.
 • Provincie verkoopt grond voor motorcrossterrein

  (18 december 2019) Provincie verkoopt grond voor motorcrossterrein De provincie Noord-Holland verkoopt het stuk grond op de hoek van de Alkmaarseweg (N242) en de Groetweg in Middenmeer aan de coöperatie Grond Noord-Holland. Daarmee is de ontwikkeling van een motorcrossterrein een stap dichterbij gekomen.
 • Geld van Innovatiefonds Noord-Holland voor biologische pacemakers

  (18 december 2019) Geld van Innovatiefonds Noord-Holland voor biologische pacemakers PacingCure B.V. heeft een converteerbare lening van € 300.000 ontvangen van het Innovatiefonds Noord-Holland.
 • Besluiten Provinciale Staten 16 december 2019

  (17 december 2019) Installatie Ibrahim Ghazi (DENK) In de laatste vergadering van 2019 debatteerden Provinciale Staten (PS) over de problemen met de sinterkoelers van Tata Steel en verklaarden PS het burgerinitiatief ter voorkoming van bomenkap in de Schoorlse Duinen geldig. Ook benoemden PS Ibrahim Ghazi als duo-commissielid van DENK.
 • Statenlid in beeld: Rosan Kocken, GroenLinks

  (17 december 2019) Rosan_Kocken_GroenLinks Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in Provinciale Staten? Wekelijks stelt een Statenlid zich voor. Deze week is dat Rosan Kocken, van GroenLinks.
 • Provincie investeert in regiodeal ZaanIJ

  (16 december 2019) Provincie investeert in regiodeal Zaanij De provincie Noord-Holland investeert 2,75 miljoen euro in de zogenoemde ‘Regiodeal ZaanIJ’.
 • € 5 miljoen voor rijksmonumenten in Noord-Holland

  (13 december 2019) Oosterkerk Hoorn De provincie Noord-Holland heeft € 5 miljoen subsidie verdeeld voor de restauratie van 38 rijksmonumenten. In 2019 hebben onder andere de Stolpboerderij Oldehoeve in Twisk, de Westertoren in Amsterdam, Meelfabriek De Vrede in Zaanstad en de RK Laurentiuskerk in Heemskerk subsidie gekregen.
 • Waddenfonds investeert € 13 miljoen in vismigratie

  (12 december 2019) Waddenfonds investeert € 13 miljoen in vismigratie Afbeelding Het Waddenfonds draagt ruim € 13 miljoen bij aan het verbeteren van de vistrek tussen de Waddenzee en het binnenland. Het project Ruim Baan voor Vissen 2 moet een belangrijke impuls geven aan de visstand in het Waddengebied.
 • Noord-Holland gaat bruggen weer zelf bedienen

  (12 december 2019) Noord-Holland gaat bruggen weer zelf bedienen Afbeelding Met ingang van november 2020 gaat de provincie de bediening van ruim 50 provinciale bruggen, sluizen en pontjes in Noord-Holland weer zelf uitvoeren.
 • Vergoeding afkoop oude pacht in natuurnetwerk

  (12 december 2019) Vergoeding afkoop oude pacht in natuurnetwerk Afbeelding De provincie Noord-Holland stimuleert afkoop van ‘oude pacht’ en aankoop van terreinen in het natuurnetwerk met een nieuwe regeling.
 • Provincie wil meer parkeerterreinen overkappen met zonnepanelen

  (12 december 2019) Provincie wil meer parkeerterreinen overkappen met zonnepanelen Afbeelding De provincie Noord-Holland wil gemeenten en bedrijven ondersteunen en activeren om eigen parkeerterreinen te laten overkappen met zonnepanelen.
 • Gebiedsgerichte aanpak stikstof van start

  (11 december 2019) Gebiedsgerichte aanpak stikstof van start Afbeelding Het startsein voor de gebiedsgerichte aanpak stikstof in Noord-Holland is woensdag 11 december gegeven door commissaris van de Koning Arthur van Dijk en gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap).
 • Provincie Noord-Holland sponsort SAIL Amsterdam 2020

  (11 december 2019) Provincie Noord-Holland sponsort SAIL Amsterdam 2020 De provincie Noord-Holland sponsort SAIL Amsterdam 2020. De provincie verbindt zich voor de vierde keer aan het grootste vrij toegankelijke evenement van Nederland.
 • Provincie investeert in veiligheid lokale wegen en verkeersgedrag jongeren

  (11 december 2019) Provincie investeert in veiligheid lokale wegen en verkeersgedrag jongeren De provincie Noord-Holland stelt voor komend jaar in totaal 9,3 miljoen euro beschikbaar om risicovolle plekken op lokale wegen aan te pakken en om jongeren te stimuleren zich veiliger te gedragen in het verkeer.
 • Noord-Holland neemt aangepaste beleidsregel stikstof aan

  (10 december 2019) Noord-Holland neemt aangepaste beleidsregel stikstof aan De provincie Noord-Holland heeft de beleidsregel over stikstof op bepaalde punten aangepast. De koppeling met dierrechten is losgelaten en ondernemers mogen de vergunde stikstofruimte van stallen of productiehallen die daadwerkelijk zijn gebouwd en in gebruik zijn genomen inzetten voor nieuwe ontwikkelingen.
 • Gedeputeerde Adnan Tekin treedt af

  (10 december 2019) Gedeputeerde Adnan Tekin treedt af Zojuist heeft gedeputeerde Adnan Tekin met onmiddellijke ingang zijn ontslag ingediend bij de commissaris van de Koning Arthur van Dijk.
 • Statenlid in beeld: Eric Jensen (FvD)

  (10 december 2019) Statenlid in beeld: Eric Jensen Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in Provinciale Staten? Wekelijks stelt een Statenlid zich voor. Deze week is dat Eric Jensen van Forum voor Democratie.
 • Vondst van de Maand in Huis van Hilde: een zweep uit Middenbeemster

  (10 december 2019) Vondst van de maand: zweep uit Middenbeemster Vanaf dinsdag 10 december is er in Huis van Hilde weer een nieuwe Vondst van de Maand te bezichtigen. De vondst is deze keer het handvat van een zweep uit de periode van de drooglegging van de Beemster.
 • Test mee: vermijd files met proactief navigatieadvies rondom Amsterdam

  (09 december 2019) Test mee: vermijd files met proactief navigatieadvies rondom Amsterdam Wegbeheerders en marktpartijen starten een proef om verkeer rondom Amsterdam beter door te laten rijden.
 • Afsluiting Beatrixbrug Zaandam

  (07 december 2019) Wilhelminasluis Zaandam De Beatrixbrug in Zaandam gaat vanaf zaterdag 11 januari 2020 dicht. De naastgelegen Wilhelminabrug is al dicht. Door het sluiten van beide bruggen is de Wilhelminasluis (waar beide bruggen onderdeel van uitmaken) afgesloten voor het wegverkeer.
 • Gezamenlijke aanpak waterplanten in zuidelijk deel IJsselmeergebied

  (06 december 2019) Waterplanten Vandaag zijn afspraken gemaakt over het beheer van waterplanten die overlast geven voor de waterrecreatie in het Markermeer-IJmeer en de Randmeren.
 • Noord-Hollandse musea: doe mee aan de Challenge

  (06 december 2019) Gouden munten De provincie Noord-Holland nodigt musea in Noord-Holland uit om mee te doen aan een Challenge om subsidie te krijgen van het Rijk.
 • “Nu de mensen er niet meer zijn, worden spullen steeds belangrijker.”

  (06 december 2019) Typemachine_ss_op_toets_3 De provincie is tot 15 december op zoek naar foto’s van de Tweede Wereldoorlog in het project ‘Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s’ in het kader van 75 jaar vrijheid.
 • 9 kandidaten burgemeesterschap Den Helder

  (05 december 2019) Den Helder Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Den Helder hebben 9 personen gesolliciteerd. Alle kandidaten zijn man. Dit heeft Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, medegedeeld aan de gemeenteraad van Den Helder.
 • Hogere stofuitstoot sinterkoelers Tata

  (05 december 2019) Stofuitstoot Uit onderzoek van Tata Steel is gebleken dat de uitstoot van stof door de sinterkoelers 1,5 tot 2 keer groter is dan vergund. De provincie Noord-Holland gaat onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.
 • Meer mensen met afstand tot werk aan de slag

  (05 december 2019) Meer mensen aan de slag met afstand tot werk, foto De provincie Noord-Holland maakt bij de inkoop van diensten en werken afspraken met contractpartners om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans te geven op een baan: social return. De provincie gaat dit bij nog meer contracten toepassen, nu uit een evaluatie blijkt dat de ervaringen hiermee goed zijn.
 • Rijk en provincies eens over beleidsregels stikstofaanpak

  (04 december 2019) Rijk en provincies eens over beleidsregels stikstofaanpak ​Provincies en Rijk zijn het eens over eenduidige beleidsregels voor de vergunningverlening en stikstofaanpak.
 • Expositie Panorama Nederland in provinciekantoor Haarlem

  (04 december 2019) Expositie Panorama Nederland in provinciehuis Haarlem Panorama Nederland is een rondreizende expositie die laat zien hoe Nederland er in de toekomst uit zou kunnen zien. Al op tientallen locaties konden bezoekers letterlijk een blik in toekomstig Nederland werpen. Panorama Nederland is van 6 tot en met 16 december te bezichtigen in het provinciehuis aan het Houtplein in Haarlem.
 • Bijna 14.000 spelers spelen om Slimme Rijbewijs

  (04 december 2019) Bijna 14.000 spelers spelen om Slimme Rijbewijs Bijna 14.000 spelers hebben sinds de lancering van Slimonderweg.nl op 3 juni geprobeerd om een ‘Slim Rijbewijs’ te halen.
 • Subsidie voor woningbouwprojecten die vertragen door stikstofregels

  (04 december 2019) Subsidie voor woningbouwprojecten die vertragen door stikstofregels De provincie Noord-Holland stelt geld beschikbaar om woningbouwprojecten vlot te trekken, die mogelijk vertraging oplopen door stikstofregels.
 • Statenlid in Beeld: Arja Kapitein (D66)

  (04 december 2019) Statenlid in Beeld: Arja Kapitein (D66) Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in Provinciale Staten? Wekelijks stelt een Statenlid zich voor. Deze week is dat Arja Kapitein D66.
 • Feestdagen bij Huis van Hilde

  (03 december 2019) Huis van Hilde Huis van Hilde sluit 2019 af met een Sinterklaasworkshop en een kerstvakantie vol leuke activiteiten in ridderlijke sferen.
 • Pilot Buitenpoort Santpoort Noord biedt kansen voor vervolg

  (03 december 2019) Pilot Buitenpoort Santpoort Noord biedt kansen voor vervolg Afbeelding De provincie Noord-Holland, gemeente Velsen en NS hebben samen met partners, bedrijven en bewoners het concept Buitenpoorten getest in de periode april tot november 2019. Uit de pilot blijkt dat Buitenpoorten inspireert!
 • Commissaris van de Koning neemt burgerinitiatief in ontvangst

  (29 november 2019) Burgerinitiatief Commissaris van de Koning Arthur van Dijk ontving vandaag een burgerinitiatief met ondersteuningsverklaringen over de voorgenomen bomenkap bij de Schoorlse duinen.
 • Verkeersveiligheid hoog op de agenda in Noord-Holland

  (29 november 2019) kruispunt Hoofddorp De provincie Noord-Holland gaat fors inzetten op meer veiligheid in het verkeer. Deze extra inzet is nodig om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen.
 • Innovatiefonds investeert in privacy op internet

  (28 november 2019) Innovatiefonds NH investeert in privacy op internet Het Innovatiefonds Noord-Holland heeft een converteerbare lening van € 300.000 gegeven aan Katalysis B.V. Met deze lening ontwikkelt het bedrijf een digitale oplossing die uitgevers als consumenten de zekerheid biedt dat privacygevoelige informatie bij de consument blijft. Ook met de nieuwe privacywetten.
 • Nieuwe wandelgids voor het Noord-Hollandpad

  (28 november 2019) Noord-Hollandpad Gedeputeerde Jack van der Hoek van Recreatie en Toerisme ontving woensdag 27 november het eerste exemplaar van de nieuwe wandelgids van het Noord-Hollandpad uit handen van Marcia van Bijnen van Uitgeverij Open Kaart. De uitreiking vond plaats tijdens het symposium Binnenstebuiten ter ere van het 15-jarig bestaan van Recreatie Noord-Holland.
 • Start proeven Agrarisch Natuurbeheer

  (28 november 2019) Natuurnetwerk Nederland De provincie Noord-Holland, verschillende natuurorganisaties, agrarische collectieven en LTO-Noord ondertekenden woensdag 27 november de overeenkomst 'Verkenningsjaar biodiversiteitsdoelen en beheerdoelen binnen het Natuurnetwerk Nederland'.
 • 3 provincies klaar voor elektrisch rijden

  (27 november 2019) 3 provincies klaar voor elektrisch rijden Noord-Holland, Flevoland en Utrecht zijn klaar om de verwachte sterke groei van het aantal elektrische auto’s te faciliteren.
 • Statenlid in Beeld: Emre Kanik (D66)

  (27 november 2019) Statenlid in Beeld: Emre Kanik (D66) Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in Provinciale Staten? Wekelijks stelt een Statenlid zich voor. Deze week is dat Emre Kanik van D66.
 • Rijk en regio steken € 539 miljoen in betere bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn

  (25 november 2019) Rijk en regio steken € 539 miljoen in betere bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn Rijk en regio zijn het eens geworden over de financiële dekking voor een breed pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid in de regio Amsterdam – Hoorn te verbeteren. In totaal wordt er € 539 miljoen uitgetrokken voor extra rijstroken op de A7 en A8 en maatregelen voor het lokale wegennet, de fiets en het openbaar vervoer.
 • Nieuw brugdek voor Kogerpolderbrug in Alkmaar

  (25 november 2019) Nieuw brugdek voor Kogerpolderbrug in Alkmaar De provincie Noord-Holland heeft op zaterdag 23 november het beweegbare brugdek van de nieuwe Kogerpolderbrug in Alkmaar gemonteerd.
 • OV-toekomstbeeld 2040 aangeboden aan minister

  (25 november 2019) Noord-Zuidlijn Vervoersregio Amsterdam De bereikbaarheid in de regio Noord-Holland en Flevoland staat onder druk. Onderzoeken laten zien dat de groei van het aantal reizigers en de geplande realisatie van een groot aantal nieuwe woningen tot knelpunten in de verkeersstromen leiden als er niet wordt gewerkt aan een beter openbaar vervoer.
 • Provincie helpt bedrijven met zonnepanelen

  (25 november 2019) Provincie helpt bedrijven met zonnepanelen De provincie Noord-Holland gaat bedrijven helpen om zonnepanelen op grote daken aan te leggen. In Noord-Holland liggen meer dan 14.000 grote bedrijfsdaken waar mogelijk zonnepanelen op kunnen komen. Pas 4% wordt daar nu van gebruikt.
 • Provincies scharen zich achter klimaatakkoord

  (22 november 2019) Provincies scharen zich achter klimaatakkoord De 12 Nederlandse provincies scharen zich gezamenlijk achter het klimaatakkoord. Dat betekent dat de provincies zich inzetten om de uitstoot van broeikasgassen met 49% te verminderen ten opzichte van de uitstoot in 1990.
 • Aanpak bodemdalingen: onderzoek en maatregelen

  (22 november 2019) Jisperveld De provincie Noord-Holland onderschrijft de conclusie van het rapport-Veerman ‘Haren kost geen tijd!’. Veerman vindt de problematiek van bodemdaling in veenweidegebieden ‘urgent, maar niet acuut’.
 • Provinciehuis kleurt oranje op 25 november

  (22 november 2019) Provinciehuis kleurt oranje op 25 november De provincie geeft op maandag 25 november aandacht aan de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. Dat is het startsein voor de campagne Orange the World, die duurt tot de internationale dag van de rechten van de mens op 10 december.
 • Provincie wil meer aandacht voor ruimtelijke kwaliteit in plan Enkhuizerzand

  (21 november 2019) Provincie wil meer aandacht voor ruimtelijke kwaliteit in plan Enkhuizerzand De provincie Noord-Holland heeft aan de gemeente Enkhuizen laten weten dat de ruimtelijke kwaliteit in het plan voor recreatiegebied Enkhuizerzand beter moet worden gewaarborgd. Er is in het huidige plan onvoldoende rekening gehouden met de zichtlijnen vanaf het water naar de stad en andersom.
 • Oud-Statenleden Noord-Holland richten vereniging op

  (21 november 2019) Oud-Statenleden Noord-Holland Tijdens een vergadering in het provinciehuis op woensdag 20 november is de Vereniging van Oud-Statenleden van Noord-Holland opgericht.
 • 75 gladheidsbestrijders op weg

  (20 november 2019) 75 gladheidsbestrijders op weg De eerste strooiactie van dit seizoen is een feit. Vannacht waren 75 gladheidsbestrijders van de provincie in actie om gladde provinciale wegen en fietspaden in Noord-Holland te bestrijden.
 • Realistische PFAS-norm voor Noord-Holland

  (20 november 2019) Realistische PFAS-norm voor Noord-Holland In de provincie Noord-Holland is de norm voor PFAS aanzienlijk verruimd. Grond die voldoet aan de ondergrens mag vrij verplaatst worden. De provincie biedt hiermee duidelijkheid en meer ruimte voor grondprojecten, zonder extra risico’s voor mens en milieu.
 • Besluiten Provinciale Staten 18 november 2019

  (19 november 2019) Besluiten Provinciale Staten 18 november 2019 Afbeelding windmolen Tijdens deze vergadering stemden Provinciale Staten (PS) voor het klimaatakkoord. Ook keurden zij het Programma Meerjarenprogramma Onderhoud 2020-2027 en het Programma Natuurontwikkeling 2020-2024 goed.
 • Provinciale Staten steunen klimaatakkoord

  (18 november 2019) Provinciale Staten steunen klimaatakkoord Een meerderheid van Provinciale Staten staat achter de maatregelen en afspraken uit het Klimaatakkoord. Provinciale Staten stemden maandag 18 november in met het klimaatakkoord. Tegen stemden Forum voor Democratie, PVV, Partij voor de Dieren, SP, fractie Baljeu en 50plus/PVDO.
 • Innovatiefonds NH investeert in e-Health applicatie ikherstel.nl

  (18 november 2019) ik herstel-2 Het Innovatiefonds Noord-Holland heeft een een converteerbare lening van €250.000 toegekend aan GPO-Healthcare | Ik-Herstel B.V. om de e-Health applicatie 'ikherstel.nl' te ontwikkelen.
 • 30 kandidaten burgemeesterschap Wormerland

  (18 november 2019) 30 kandidaten burgemeesterschap Wormerland Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Wormerland hebben 30 personen gesolliciteerd: 16 vrouwelijke kandidaten en 14 mannelijke.
 • Extra geld voor groene vrijwilligers

  (15 november 2019) Groene vrijwilligers natuurwerkdag 2019 Voor groene vrijwilligers komt de komende 4 jaar € 400.000 extra beschikbaar. Daardoor kan jaarlijks in totaal € 708.000 naar het belangrijke werk dat deze vrijwilligers leveren aan het onderhouden van het landschap en de natuur in de provincie Noord-Holland.
 • Waterniveau verhoogd voor nattere natuur in Waalenburg

  (15 november 2019) Vispassage bij Waalenburg op Texel De provincie Noord-Holland zet een belangrijke stap in het herstel van het oudste weidevogelreservaat van Nederland, Waalenburg op Texel. Voor de eerste keer gaat de nieuwe hoofdstuw omhoog, waarmee het waterniveau stijgt en de natuur weer natter wordt.
 • ‘Mijn moeder had dit prachtig gevonden!’

  (15 november 2019) ‘Mijn moeder had dit prachtig gevonden!’ Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, presenteerde vandaag de eerste foto voor het project ‘Noord-Holland in de Tweede Wereldoorlog in 50 foto’s’. Hij koos voor een foto met daarop 2 bekende vrouwelijke verzetsstrijders: Truus en Freddie Oversteegen.
 • Start 'Noord-Holland in de Tweede Wereldoorlog in 50 foto’s'

  (15 november 2019) CvdK met eerste foto #in100fotos 568-338 Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, heeft de eerste foto voor het project Noord-Holland in de Tweede Wereldoorlog in 50 foto’s gepresenteerd. Met de presentatie van zijn keuze-foto geeft de commissaris van de Koning het startsein voor het project, waarbij de inwoners van Noord-Holland wordt gevraagd om originele foto’s met hun verhaal in te sturen. Ook historische verenigingen en archieven doen aan het project mee.
 • Noord-Holland helpt jonge boeren bij verduurzamen bedrijf

  (14 november 2019) Noord-Holland helpt jonge boeren bij verduurzamen bedrijf De provincie Noord-Holland stelt voor de vijfde keer subsidie beschikbaar voor jonge landbouwers die willen investeren in verduurzaming van hun bedrijf. Met de subsidie kunnen zij bijvoorbeeld modernere en meer duurzame installaties en machines aanschaffen. In totaal is € 280.000 beschikbaar.
 • Innovatiefonds NH investeert in terugwinnen van fosfaten

  (14 november 2019) Innovatiefonds NH investeert in terugwinnen van fosfaten Het Innovatiefonds Noord-Holland heeft een converteerbare lening van € 300.000 gegeven aan SusPhos B.V. Deze lening helpt SusPhos met het produceren van fosfaat met hoge zuiverheid uit afvalstromen.
 • Subsidie voor nog beter zwemwater in Noord-Holland

  (14 november 2019) Subsidie voor nog beter zwemwater in Noord-Holland Het is nog geen zwemweer. Toch beginnen binnenkort de voorbereidingen voor het zwemseizoen. Beheerders van buitenzwemwater kunnen namelijk subsidie aanvragen om de kwaliteit van het water te verbeteren.
 • Aanbesteding Zaanbrug krijgt vervolg

  (14 november 2019) Aanbesteding Zaanbrug krijgt vervolg Eind vorig jaar heeft de provincie Noord-Holland aan 5 geselecteerde marktpartijen gevraagd een aanbieding te doen voor de vernieuwing van de Zaanbrug. Uiteindelijk hebben 2 partijen dat gedaan.
 • Gemeenten moeten beter controleren of zwembaden regels voor RVS nakomen

  (13 november 2019) Gemeenten moeten beter controleren of zwembaden regels voor RVS nakomen Er is veel onduidelijkheid over de regels rond roestvast staal (RVS) in zwembaden. Gemeenten en inspectiebureaus hanteren de regels vaak soepeler dan dat ze in de wet staan.
 • Bouwprojecten in Noord-Holland gaan door

  (12 november 2019) Bouwprojecten in Noord-Holland gaan door Afbeelding Noord-Holland heeft weer toestemming gegeven voor woningbouw, kantoorontwikkeling en industrie. Projecten in Bergen aan Zee en Amsterdam kunnen doorgaan, omdat ze geen extra stikstof uitstoten op Natura 2000 gebieden. Het gaat om 2 locaties in Amsterdam (Santoriniweg en Burgerweeshuispad) en een locatie aan de Elzenlaan in Bergen aan Zee.
 • Provinciale Staten stemmen in met begroting 2020

  (12 november 2019) Provinciale Staten stemmen in met begroting 2020 Opsomming Provinciale Staten (PS) hebben bij de algemene beschouwingen de begroting 2020 van de provincie goedgekeurd.
 • Provincie verkoopt Landje van Geijsel

  (12 november 2019) Landje van Geijsel verkocht aan pachter en Landschap Noord-Holland Het Landje van Geijsel is een natuurgebied van ruim 7 hectare bij Ouderkerk aan de Amstel. Het gebied is internationaal bekend in de vogel- en natuurwereld vanwege zijn grote betekenis voor vele vogelsoorten. De provincie is eigenaar van het landje en heeft besloten het te verkopen aan de heer Geijsel en Landschap Noord-Holland.
 • Besluiten Statenvergadering van 11 november

  (12 november 2019) Besluiten Statenvergadering van 11 november Afbeelding boerenprotest In deze vergadering debatteerden Provinciale Staten (PS) met Gedeputeerde Staten (GS) over de stikstofproblematiek. Tijdens de Statenvergadering protesteerden boeren tegen het stikstofbeleid en bood het bedrijfsleven een manifest aan.
 • Boeren bieden petitie over stikstof aan

  (11 november 2019) Boeren protesteren voor het provinciehuis Noord-Holland is trots op haar boeren. Dit liet commissaris van de Koning (cvdK) Arthur van Dijk weten aan bijna 300 boeren die zich vandaag verzamelden bij het provinciehuis. Zij overhandigden Van Dijk en gedeputeerde Esther Rommel (Natuur) een petitie over stikstof. Ook gingen zij in gesprek met Statenleden.
 • Crys Larson nieuwe burgemeester Wijdemeren

  (11 november 2019) Crys Larson nieuwe burgemeester Wijdemeren Crys Larson is benoemd tot burgemeester van Wijdemeren. De benoeming gaat in op 19 november 2019.
 • Afsluiting N246 tussen Ned Benedictweg en Starnmeerdijk

  (11 november 2019) Afsluiting N246 tussen Ned Benedictweg en Starnmeerdijk Om de verkeersveiligheid en de doorstroming van de provinciale weg N246 bij Westknollendam te verbeteren richt de provincie Noord-Holland het kruispunt ter hoogte van de Noorddijk in Westknollendam opnieuw in.
 • Eerste dieren gespot in faunapassage Naardermeer

  (08 november 2019) marter Dieren in het Naardermeer maken nu al gebruik van 2 nieuwe verbindingen onder het spoor. Op fotobeelden van cameravallen bij de dwarsligger faunapassage, is te zien hoe onder andere ringslangen en een marter de oversteek wagen.
 • Innovatiefonds ondersteunt duurzame plantvoeding met micro-algen

  (07 november 2019) Innovatiefonds algen De Amsterdamse startup Algae Innovations Netherlands B.V. (AIN) heeft een converteerbare lening van € 300.000 ontvangen van het Innovatiefonds Noord-Holland. Door deze lening kan AIN nieuwe, op algen gebaseerde, natuurlijke plantenvoeding gebruiken in de teelt van voedings- en siergewassen.
 • Niek Meijer nieuwe burgemeester Huizen

  (07 november 2019) Niek Meijer Niek Meijer is benoemd tot burgemeester van Huizen. De benoeming gaat in op 13 november 2019.
 • Afsluiting N201 door onderhoud Amstelaquaduct en Waterwolftunnel

  (07 november 2019) Afsluiting N201 door onderhoud Amstelaquaduct en Waterwolftunnel De provincie Noord-Holland voert van 14 november tot en met 16 november 2019 onderhoud uit aan het Amstelaquaduct (tussen de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen) en aan de Waterwolftunnel (tussen de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer).
 • Statenlid in Beeld: Aukelien Jellema (PvdA)

  (06 november 2019) Statenlid in Beeld: Aukelien Jellema (PvdA) Afbeelding Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in Provinciale Staten? Wekelijks stelt een Statenlid zich voor. Deze week is dat Aukelien Jellema van de PvdA.
 • Gebiedsaanpak zonnepanelen agrarische daken

  (04 november 2019) Gebiedsaanpak zonnepanelen agrarische daken De provincie Noord-Holland, LTO Noord en de gemeenten Drechterland, Beemster en Hollands Kroon gaan samenwerken om zonnepanelen op agrarische daken te stimuleren.
 • Scholieren bedenken beste circulaire idee

  (01 november 2019) Gedeputeerde Stigter en scholieren met beste circulaire idee 2019 Als het aan de leerlingen van klas 1e van het Petrus Canisius College in Heiloo ligt, komt er een Happy Speelgoedfabriek.
 • Noord-Holland helpt bestrijding van criminaliteit in Amstellandgemeenten

  (01 november 2019) Mobiele telefoon De provincie Noord-Holland draagt € 23.000 bij aan een proef om de informatiepositie in de Amstellandgemeenten te versterken bij de bestrijding van criminaliteit.
 • Noord-Holland helpt bestrijding van crimineel vastgoed Gooi en Vechtstreek

  (01 november 2019) Hilversum, foto Paul Veldhuis De provincie Noord-Holland draagt € 50.000 bij aan een proef in de Gooi en Vechtstreek om ondermijning van de vastgoedsector te bestrijden.
 • Meer woningen gebouwd, maar aantal bouwvergunningen daalt

  (01 november 2019) Meer woningen gebouwd, maar aantal bouwvergunningen daalt In het afgelopen jaar zijn er 3.000 meer nieuwbouwwoningen gebouwd dan in het jaar ervoor. Tegelijkertijd daalt het aantal bouwvergunningen. Dat blijkt uit de Monitor Woningbouw 2019.
 • Akkoord over beperking boskap Schoorl

  (01 november 2019) Akkoord over beperking boskap Schoorl De provincie Noord-Holland, de gemeente Bergen en Staatsbosbeheer hebben besloten dat 94 procent van het Schoorlse duinbos, waaronder het Baaknolbos, blijft staan.
 • Uitsluitend duurzame energie voor 8 provincies

  (31 oktober 2019) 8 provincies gaan voor duurzame energie Vanaf 1 januari 2020 gebruiken 8 provincies uitsluitend duurzame energie. Door de nieuwe aanbestedingswet krijgen zij hun energie niet meer via het Rijk.
 • Aanleg vrijliggende busbaan Schiphol stap dichterbij

  (31 oktober 2019) Adnan Tekin en Marja Ruigrok De provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer en Vervoerregio Amsterdam hebben op 31 oktober 2019 een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de aanleg van een vrijliggende busbaan over Schiphol-Rijk. De nieuwe busbaan loopt over de Fokkerweg van Schiphol Oost via de Oude Meer naar Schiphol-Rijk.
 • Spoedherstel hefbrug Oterleek op 1 november

  (31 oktober 2019) Hefbrug Oterleek De provincie verricht op vrijdag 1 november spoedherstel aan de hefbrug Oterleek. De brug werd op 24 oktober 2018 om veiligheidsredenen gesloten voor al het gemotoriseerde wegverkeer en was al gestremd voor scheepvaartverkeer hoger dan 1.55 meter.
 • Statenlid in beeld: Hanneke Kaamer van Hoegee (VVD)

  (31 oktober 2019) Hanneke Kaamer van Hoegee_opsomming Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in Provinciale Staten? Wekelijks stelt een Statenlid zich voor. Deze week is dat Hanneke Kaamer van Hoegee van de VVD.
 • Heel Noord-Holland sluit aan op Meld Misdaad Anoniem

  (30 oktober 2019) Heel Noord-Holland sluit aan op Meld Misdaad Anoniem De provincie Noord-Holland streeft ernaar de eerste provincie te zijn waarin alle gemeenten zijn aangesloten bij het netwerk van Meld Misdaad Anoniem.
 • Boeren met Statenleden en gedeputeerden in gesprek over stikstof

  (28 oktober 2019) Boeren met Statenleden en gedeputeerden in gesprek over stikstof Vandaag ging een aantal Noord-Hollandse boeren in gesprek over de stikstofproblematiek met gedeputeerden Esther Rommel (Natuur) en Jack van der Hoek (Economie en Landbouw) en de Statenleden van de commissie Economie, Financiën en Bestuur (EFB).
 • Samen aan de slag voor bijen, vlinders en vogels

  (23 oktober 2019) Samen aan de slag voor bijen, vlinders en vogels Zaterdag 2 november 2019 is het Landelijke Natuurwerkdag, de grootste groene vrijwilligersactie van Nederland.
 • Provinciehuis inspiratiebron voor hedendaagse kunst

  (22 oktober 2019) Ralph de Jongh foto Tijdens de Haarlemse kunstlijn is in het provinciehuis Paviljoen Welgelegen een bijzondere expositie te zien: Voyage through a gallery's skin. Bezoekers kunnen op zaterdag 2 en zondag 3 november het eeuwenoude interieur ervaren in wisselwerking met hedendaagse kunst. Ook in vertrekken die anders gesloten zijn.
 • Weekendafsluiting Provincialeweg (N246) tussen Middelweg (Starnmeer) en Woudhaven (Kogerpolder)

  (21 oktober 2019) N246 De Woude De provincie Noord-Holland legt in november een rotonde aan ter hoogte van De Woude. In de nieuwe situatie kan verkeer uit de richting van De Woude of uit de Starnmeer veiliger invoegen op de N246.
 • Is uw onderneming de beste van Noord-Holland?

  (21 oktober 2019) Is uw onderneming de beste van Noord-Holland? Afbeelding De 14e editie van dé ondernemingsverkiezing van Noord-Holland – de OVNH – is op 17 oktober van start gegaan. Noord-Hollandse bedrijven kunnen tot en met 12 januari 2020 worden aangemeld voor de hoogst haalbare onderscheiding in hun provincie.
 • Provincie wil kansen smart mobility benutten

  (21 oktober 2019) Provincie wil kansen smart mobility benutten Afbeelding Vlieg jij in 2050 met een drone door Noord-Holland? Wanneer kunnen zelfrijdende auto’s de weg op? Kan jouw Ford straks met een Ferrari communiceren? Zo maar een greep uit de thema’s van het Congres Connected Cars en Data, donderdag 17 oktober in Haarlem.
 • Provincie Noord-Holland steekt € 4,5 miljoen in zonne-energie

  (18 oktober 2019) Foto provincie Noord-Holland steekt € 4,5 miljoen in zonne-energie De provincie Noord-Holland investeert € 4,5 miljoen in zonne-energieprojecten. Dit geld wordt in de eerste plaats gebruikt om meer zonne-energie op daken, parkeervoorzieningen en bedrijventerreinen mogelijk te maken. Daarnaast wordt gekeken hoe zonnepanelen kunnen worden gebruikt langs provinciale wegen en fietspaden, bij provinciale bruggen en tunnels en op de eigen gebouwen van de provincie.
 • Fortwachterswoning Fort bij Penningsveer hersteld

  (17 oktober 2019) Fortwachterswoning Fort bij Penningsveer hersteld De gerestaureerde fortwachterswoning van Fort bij Penningsveer in de gemeente Haarlemmermeer is op donderdag 17 oktober door gedeputeerde Zita Pels feestelijk geopend. Dit fort maakt onderdeel uit van het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam, waar de provincie Noord-Holland medeverantwoordelijk voor is.
 • Kwaliteit busvervoer scoort goed in Noord-Holland

  (17 oktober 2019) busstation-in-Hilversum_570 In de Gooi en Vechtstreek, Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord is de kwaliteit van het busvervoer in 2018 verbeterd ten opzichte van het jaar ervoor. Reizigers geven het busvervoer in deze regio’s gemiddeld een 7,8. Bij het onderzoek is gekeken naar de reizigerstevredenheid, sociale veiligheid en de betrouwbaarheid van de dienstregeling. Dit staat in het OV-jaarverslag 2018 van de provincie Noord-Holland.
 • N244 eerder afgesloten door olie op wegdek

  (17 oktober 2019) N244 (Zuiddijk en Westdijk) tijdens herfstvakantie afgesloten door wegwerkzaamheden Op de provinciale weg N244 tussen Alkmaar en de Kogerpolderbrug is gisterenochtend een ongeluk gebeurd met twee auto’s. Hierdoor is er in beide richtingen meer dan een kilometer olie op het wegdek terecht gekomen. Ondanks een grondige reiniging is 200 meter van de rijbaan te glad. Daarom is vanwege de veiligheid van de weggebruiker besloten dit deel van de N244 in zijn geheel af te sluiten.
 • Circulaire economie biedt kansen voor innovatieve ondernemers

  (17 oktober 2019) Foto rabobank circulair_570px Circulaire economie: het is een hot begrip in ondernemersland. Maar wat is het en waar liggen de kansen voor Noord-Hollandse bedrijven? Rabobank deed samen met KPMG onderzoek en wil samen met de provincie Noord-Holland de kansen in de circulaire economie omzetten naar realiteit. Daarom ontving gedeputeerde Zita Pels van provincie Noord-Holland op 15 oktober de resultaten van deze zogenoemde circulaire regioscan. Pels gaf aan blij te zijn met het onderzoek: “Het bevestigt dat er in onze provincie veel kansen liggen voor innovatieve ondernemers. De uitdaging is groot. We moeten veel effectiever met onze grondstoffen omgaan. Zodat ook toekomstige generaties gezond en goed kunnen leven.”
 • PIM hielp in 2 jaar 275 innovatieve en duurzame ondernemers

  (16 oktober 2019) PIM hielp in 2 jaar 275 innovatieve en duurzame ondernemers Programma Investeringsgereed innovatief Mkb (PIM) Noord-Holland viert op 16 oktober zijn 2-jarig bestaan. In de afgelopen 2 jaar heeft PIM innovatieve en duurzame Noord-Hollandse ondernemers geholpen met financieringsvragen.
 • Provincie vervolgt onderzoek naar gezondheid IJmond

  (16 oktober 2019) Provincie vervolgt onderzoek naar gezondheid IJmond2 De provincie Noord-Holland start nog dit najaar met verder onderzoek naar de gezondheid in de IJmond. Het RIVM heeft in juli een overzicht met vragen van inwoners gepubliceerd. Daarbij hebben zij opties in kaart gebracht voor vervolgonderzoek.
 • Zita Pels: "Doet u mee?"

  (16 oktober 2019) Doet u mee? Vandaag is het Wereldvoedseldag. Graag vraag ik jullie aandacht voor onze voeding, of eigenlijk voor de verspilling ervan. In Nederland verspillen we jaarlijks een derde van ons voedsel.
 • Kom samen met Hilde feestvieren in Castricum

  (15 oktober 2019) Kom samen met Hilde feestvieren in Castricum Opsomming Hilde viert zondag 20 oktober haar 4de verjaardag met een groots ridderspektakel in middeleeuwse sfeer. Van heinde en ver komen ridders, handelaren, ambachtslieden en muzikanten naar het archeologiecentrum Huis van Hilde in Castricum.
 • N244 (Zuiddijk en Westdijk) in Alkmaar tijdens herfstvakantie afgesloten

  (15 oktober 2019) N244 (Zuiddijk en Westdijk) in Alkmaar tijdens herfstvakantie afgesloten Opsomming De provincie Noord-Holland vervangt het asfalt op de provinciale weg N244 in de herfstvakantie vanaf vrijdag 18 oktober 20.00 uur tot en met maandag 28 oktober 5.00 uur.
 • Schade aan museumstoomtram met spoed gerepareerd

  (14 oktober 2019) Museumstoomtram De museumstoomtram is met spoed gerepareerd. Vandalen hebben vorig weekend flinke schade aangebracht aan de museumstoomtram tussen Hoorn en Medemblik.
 • Boerenprotest bij het provinciehuis over stikstof

  (14 oktober 2019) _DSC02724_Esther Rommel_Aannemen petitie_570 Gedeputeerden Esther Rommel en Jack van der Hoek gaan in gesprek met de landbouwsector. Dat beloofden ze tijdens het boerenprotest op 14 oktober 2019 aan de Dreef naast het provinciehuis in Haarlem. Het protest vond plaats voorafgaand aan de vergadering van de Statencommissie over het stikstofbeleid.
 • Noord-Holland heeft primeur met stillere wegmarkering

  (11 oktober 2019) Noord-Holland heeft primeur met stillere wegmarkering De provincie Noord-Holland heeft de primeur met innovatieve ‘longdot’ markering. Deze nieuwe vorm van wegmarkering geeft minder geluid bij overrijden en reflecteert beter. De longdot wordt toegepast op 500 meter belijning aan de Duinweg (N502) in de gemeente Schagen. Dit is het eerste wegdek in Nederland met deze markering.
 • Provincie pakt belemmerende regelgeving circulaire economie aan

  (11 oktober 2019) Provincie pakt belemmerende regelgeving circulaire economie aan Regelgeving is vaak belemmerend voor de ontwikkeling van de economie. Zeker als het gaat om de nieuwe, circulaire economie en het nuttig gebruik van afvalstoffen. De landelijke Taskforce herijking afvalstoffen onder leiding van oud-minister Sorgdrager heeft hier vandaag haar rapport over gepresenteerd.
 • Regenboogvlag wappert bij provinciehuis

  (11 oktober 2019) Regenboogvlag wappert bij provinciehuis Over de hele wereld is het 11 oktober Coming-outdag. Gedeputeerden Zita Pels en Esther Rommel hesen daarom vanochtend de regenboogvlag in de mast voor het provinciehuis op de Dreef.
 • Vernielingen aan de museumstoomtram

  (11 oktober 2019) Museumstoomtram Vandalen hebben afgelopen weekend flinke schade aangebracht aan de museumstoomtram tussen Hoorn en Medemblik. Zij hebben de kast vernield die de signaalborden van de tram aanstuurt. Hierdoor kunnen de spoorbomen niet naar beneden. Het autoverkeer op de N307 wordt met een tijdelijke wegafzetting tot stilstand gebracht, zodat de trein veilig kan oversteken.
 • Statenleden bezoeken Amsterdam Wetlands

  (10 oktober 2019) Foto 1 bij niewusbericht werkbezoek PS wetlands_570 Statenleden van de Commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid brachten deze week een bezoek aan Amsterdam Wetlands. Terreinbeherende Organisaties (TBO) organiseerden dit werkbezoek om Statenleden te informeren over hun activiteiten. Ook vroegen zij aandacht voor het thema recreatie in natuur.
 • Provincie zoekt locaties voor uitbreiding elektriciteitsnetwerk

  (10 oktober 2019) Provincie zoekt locaties voor uitbreiding elektriciteitsnetwerk Beverwijk-Oterleek De provincie Noord-Holland gaat inventariseren wat het meest geschikte tracé is voor nieuwe elektriciteitsleidingen tussen Beverwijk en Oterleek (gemeente Alkmaar).
 • Op zoek naar ridders en kastelen in Noord-Holland

  (10 oktober 2019) Op zoek naar ridders en kastelen in Noord-Holland Opsomming Archeologen gingen de laatste jaren op zoek naar verdwenen kastelen in Noord-Holland. Het resultaat van de zoektocht is vanaf 12 oktober te zien in de tentoonstelling ‘Op zoek naar ridders en kastelen’ in Huis van Hilde.
 • De oudste vindplaats van honing in Nederland

  (10 oktober 2019) kroniek Een Romeinse wachttoren uit de 1e eeuw na Christus en de oudste vindplaats van honing in Nederland. Daarover en meer is te lezen in ‘De archeologische kroniek 2018’. De provincie Noord-Holland brengt elk jaar een editie uit over archeologische onderzoeken en vondsten van het afgelopen jaar. De nieuwste uitgave staat weer vol wetenswaardigheden over opgravingen en ontdekkingen in de hele provincie.
 • Vergunningverlening gaat weer van start

  (08 oktober 2019) Vergunningverlening gaat weer van start Afbeelding De provincies hebben nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. Vanaf 11 oktober 2019 kunnen er weer vergunningen verleend worden.
 • Grootste zonnewarmtesysteem van Nederland geopend

  (04 oktober 2019) Zonthermische panelen In glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard is het grootste zonthermische project van Nederland in gebruik genomen. Het gaat om een installatie van 9.300 vierkante meter aan zonthermische panelen. Deze panelen leveren warmte aan de naastgelegen kassen van Tesselaar Freesia.
 • Innovatiefonds NH investeert in nieuwe microscoop

  (04 oktober 2019) Innovatiefonds NH investeert in nieuwe microscoop, foto Confocal.nl B.V. heeft een converteerbare lening van € 255.000 ontvangen van het Innovatiefonds Noord-Holland. Hierdoor kan de Amsterdamse startup een snellere digitale microscoop ontwikkelen met hoge 3D-resolutie. Deze wordt onder meer gebruikt bij onderzoek van (levende) cellen en weefsels.
 • Financieringstafel NH helpt ondernemers bij zoektocht naar financiers

  (04 oktober 2019) Financieringstafel NH Het aanbod van financiering aan mkb-ondernemers en startups wordt steeds diverser. Dit geeft ondernemers meer mogelijkheden, maar maakt de toegang tot investeringskapitaal ook onoverzichtelijk. Op initiatief van de provincie Noord-Holland organiseert de regio Holland boven Amsterdam daarom een regionale Financieringstafel.
 • Provincie wil meer bekendheid voor biologische bloembollen

  (02 oktober 2019) Provincie wil meer bekendheid voor biologische bloembollen De provincie Noord-Holland wil dat de populariteit van verkoop en teelt van biologische bloembollen toeneemt.
 • Provincie Noord-Holland in het gelijk gesteld over Harsco

  (02 oktober 2019) Provincie Noord-Holland door rechter in het gelijk gesteld over Harsco De rechtbank Haarlem geeft de provincie Noord-Holland gelijk dat zij aan Harsco tweemaal een Last onder Dwangsom heeft opgelegd van in totaal 450.000 euro.
 • Besluiten Provinciale Staten van 30 september 2019

  (02 oktober 2019) Besluiten Provinciale Staten van 30 september 2019 Afbeelding In de Statenvergadering installeerde commissaris van de Koning Arthur van Dijk 3 duo-commissieleden, van de fracties FvD, PVV en PvdD.
 • 8 provincies gaan voor duurzame energie

  (01 oktober 2019) 8 provincies gaan voor duurzame energie 8 provincies tekenen op 31 oktober 2019 samen nieuwe energiecontracten voor uitsluitend duurzame energie. Het gaat om de eerste collectief opgestelde duurzame energiecontracten.
 • Cultuur proeven langs het Noordzeekanaal

  (01 oktober 2019) Proef cultuur langs het Noordzeekanaal Het programma voor de Week van de Industriecultuur in het Noordzeekanaalgebied is bekend. Van vrijdag 18 tot en met zondag 27 oktober zijn er veel activiteiten, voorstellingen en rondleidingen in IJmuiden, Beverwijk en de Zaanstreek.
 • Kinderpostzegels verkocht op provinciehuis

  (01 oktober 2019) Kinderpostzegels verkocht op provinciehuis Leerlingen van groep 8 van De Trapeze in Haarlem hebben dinsdag 1 oktober kinderpostzegels en wenskaarten verkocht aan bestuurders en medewerkers van de provincie Noord-Holland.
 • Beste 13 teams gekozen voor GO!-NH Accelerator Circulaire Economie

  (27 september 2019) Beste 13 teams GO!-NH Accelerator Circulaire Economie In een spannende finale zijn uit 26 initiatieven de beste 13 teams gekozen die deel mogen nemen aan de GO!-NH Accelerator Circulaire Economie.
 • Fietsroutes Gooi en Vechtstreek worden uitgebreid

  (27 september 2019) Fietsroutes Gooi en Vechtstreek worden uitgebreid, foto Het fietsnetwerk in de Gooi en Vechtstreek wordt verbeterd. Belangrijke fietsroutes die woonkernen, werk- en winkelgebieden, onderwijslocaties, OV-knooppunten en recreatiegebieden met elkaar verbinden, worden uitgebreid. Hierdoor wordt fietsen voor meer inwoners aantrekkelijk en veilig.
 • Minder leegstand kantoren en veel meer banen

  (26 september 2019) Minder leegstand kantoren en veel meer banen De leegstand van kantoren in Noord-Holland is in 2018 gedaald van 12,7% naar 11,9%. Ook zijn er meer bedrijfskavels in gebruik genomen en is de werkgelegenheid flink toegenomen. Dit blijkt uit de Monitor Werklocaties Noord-Holland 2019 die de provincie Noord-Holland heeft gepubliceerd.
 • Sylvia Bronmans directeur Concernzaken provincie Noord-Holland

  (26 september 2019) Sylvia Bronmans directeur Concernzaken provincie Noord-Holland Sylvia Bronmans wordt met ingang van 1 oktober 2019 directeur Concernzaken a.i. bij de provincie Noord-Holland.
 • Sybilla Dekker voorgedragen als voorzitter van Ribbius Peletier Penning

  (25 september 2019) Sybilla Dekker voorgedragen als voorzitter van Ribbius Peletier Penning De voorzitter van het presidium, commissaris van de Koning Arthur van Dijk, draagt Sybilla Dekker voor als voorzitter van de jury van de Ribbius Peletier Penning.
 • Weekendafsluiting Provincialeweg (N246) tussen Noorddijk (Wormerveer) en Markenbinnen (Starnmeer)

  (25 september 2019) Weekendafsluiting Provincialeweg (N246) tussen Noorddijk (Wormerveer) en Markenbinnen (Starnmeer) De provincie Noord-Holland vernieuwt de aansluiting Provincialeweg (N246) met de Starnmeerdijk. Door de werkzaamheden is de N246 vanaf vrijdag 27 september 20.00 uur tot en met maandagochtend 30 september 5.00 uur afgesloten.
 • Statenlid in beeld: Joost van Gilse (VVD)

  (25 september 2019) Statenlid in beeld: Joost van Gilse (VVD) Opsomming Een groot aantal nieuwe volksvertegenwoordigers is na de Statenverkiezingen van 20 maart 2019 geïnstalleerd als Statenlid bij de provincie Noord-Holland. Wil je weten wie dit zijn? Volg de rubriek ‘Statenlid in beeld’. Deze week stelt Joost van Gilse van de VVD zich voor.
 • Jeroen Nobel benoemd tot waarnemend burgemeester Den Helder

  (24 september 2019) Jeroen Nobel benoemd tot waarnemend burgemeester Den Helder In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Den Helder heeft Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, met ingang van 30 september 2019 de heer J. (Jeroen) J. Nobel benoemd tot waarnemend burgemeester.
 • Bijzonder initiatief biodiversiteit: Bloemenzaadmengsel N508 Oterleek

  (24 september 2019) Bijzonder initiatief biodiversiteit: bloemenzaadmengsel N508 Oterleek Het behoud en stimuleren van biodiversiteit staat bij de provincie Noord-Holland en haar gebiedsaannemer BAM-Engie-Krinkels hoog op de agenda. De verschillende soorten flora en fauna houden namelijk de natuur in balans: een belangrijke voorwaarde voor een duurzame wereld, nu en straks.
 • PS en GS helpen met opruimen

  (21 september 2019) PS en GS helpen met opruimen Statenleden, gedeputeerden en de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland ruimen vandaag zwerfvuil op het strand van Schoorl op. Zij doen mee met de wereldwijde campagne World Clean Up Day die jaarlijks in ruim 160 landen wordt georganiseerd.
 • Vondst van de Maand in Huis van Hilde: zwanenhalsband 18e eeuw

  (20 september 2019) Vondst van de Maand in Huis van Hilde: zwanenhalsband 18e eeuw In de nieuwe Vondst van de Maand-vitrine in Huis van Hilde ligt vanaf 18 september een bijzondere zwanenhalsband van messing, gevonden in de slotgracht van Kasteel Egmond in 1934.
 • Provincie investeert ruim € 270 miljoen in natuur en biodiversiteit

  (19 september 2019) Provincie investeert ruim € 270 miljoen in natuur en biodiversiteit, foto Om de biodiversiteit in Noord-Holland te verbeteren investeert de provincie de komende jaren ruim € 230 miljoen in natuur. Dat staat in het Programma Natuurontwikkeling 2020-2024. Ook komt er ruim € 44 miljoen beschikbaar voor natuurbeheer, uitbreiding van het Natuurnetwerk Nederland en agrarisch natuurbeheer.
 • Provincie valt in de prijzen op WOW-dag 2019

  (19 september 2019) WOW-prijs 2019 Het Integraal Ruimtelijk Programma Durgerdam (IRP Durgerdam) heeft op de landelijke WOW-dag 2019 de juryprijs ontvangen. De publieksprijs ging naar de zandige dijkversterking Prins Hendrikdijk Texel. De provincie Noord-Holland werkt bij beide projecten samen met andere partijen.
 • Statenlid in beeld: Anouk Gielen (GroenLinks)

  (18 september 2019) Statenlid in beeld: Anouk Gielen (GroenLinks) Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in Provinciale Staten? Wekelijks stelt een Statenlid zich voor. Deze week is dat Anouk Gielen van GroenLinks. Zij is 20 jaar oud en het jongste Statenlid van Nederland.
 • Plannen voor proefgebieden Natuurnetwerk Nederland

  (17 september 2019) Plannen voor proefgebieden Natuurnetwerk Nederland Afbeelding In 3 proefgebieden wordt de komende jaren geëxperimenteerd met diverse oplossingen om het Natuurnetwerk Nederland af te maken, waaronder een nieuwe vorm van agrarisch natuurbeheer.
 • Strooiwagens provincie gereed voor winterseizoen

  (17 september 2019) Strooiwagens provincie gereed voor winterseizoen De winter lijkt nog ver weg, maar de strooiwagens van de provincie Noord-Holland zijn er klaar voor. Tijdens de jaarlijkse schouw in Middenbeemster hebben chauffeurs de wagens gecheckt en getest.
 • Noord-Holland in 2020 strategisch partner Prinsjesfestival

  (17 september 2019) Noord-Holland in 2020 strategisch partner Prinsjesfestival Commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk, heeft vanmiddag het strategisch partnership van Prinsjesfestival overgedragen gekregen uit handen van de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit.
 • Hoe deed jouw gemeente het in 2018?

  (17 september 2019) Hoe deed jouw gemeente het in 2018? Opsomming De provincie Noord-Holland beoordeelt per jaar hoe gemeenten het doen als het gaat om financiën, informatie en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. Het jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2018 geeft inzicht in de beoordelingen per gemeente.
 • Provincie geeft regionale cultuur steuntje in de rug

  (13 september 2019) Provincie geeft regionale cultuur steuntje in de rug De provincie Noord-Holland zet zich in voor een toegankelijk cultureel aanbod met voldoende diversiteit. Om dat te bereiken is het van belang dat gemeenten en culturele instellingen samenwerken. De provincie stimuleert die samenwerking met een subsidieregeling.
 • Prinses Amaliabrug feestelijk geopend

  (12 september 2019) Prinses Amaliabrug feestelijk geopend De Prinses Amaliabrug in de N246 bij Westknollendam is feestelijk geopend door Adnan Tekin, gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Noord-Holland, en Jan Jorna, directeur van Dura Vermeer Infra Noord West. De brug is een mijlpaal in het groot onderhoud van de N246-N244, dat eind 2020 gereed is. Dankzij de werkzaamheden verbetert de verkeersveiligheid en doorstroming op het traject.
 • Noord-Holland: € 1,45 miljoen voor structurele verbetering spoor naar Zandvoort

  (12 september 2019) Noord-Holland: € 1,45 miljoen voor structurele verbetering spoor naar Zandvoort Het spoor naar Zandvoort wordt geschikt gemaakt voor maximaal 10 treinen per uur. Hiermee wordt de capaciteit en de kwaliteit van deze lijn structureel verbeterd, een van de ambities uit het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’. Van de totale kosten van € 7 miljoen neemt de provincie Noord-Holland € 1,45 miljoen voor haar rekening.
 • Ploos van Amstel schenkt schilderij aan provincie

  (12 september 2019) Ploos van Amstel schenkt schilderij aan provincie Jaap Ploos van Amstel schenkt de provincie Noord-Holland het schilderij ‘Laokoön en het Vlooienveld’. De 92-jarige schilder heeft het kunstwerk aan de commissaris van de Koning Arthur van Dijk overhandigd in het provinciehuis in Haarlem.
 • Provincie onderzoekt veiligheid platte daken en illegaal gebruik agrarische gebouwen

  (12 september 2019) Provincie onderzoekt veiligheid platte daken en illegaal gebruik agrarische gebouwen De provincie Noord-Holland beoordeelt jaarlijks hoe gemeenten het doen als het gaat om financiën, informatie- en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. Aanvullend start dit jaar een onderzoek naar de constructieve veiligheid van platte daken, evenementen en omgevingsrecht, water- en gewasbeschermingsmiddelen en illegaal gebruik van agrarische (op)stallen. In het Uitvoeringsplan Interbestuurlijk Toezicht 2019-2020 staat hoe dit toezicht verloopt.
 • Voorlopig geen aansluiting A9 bij Heiloo vanwege stikstofuitspraak

  (11 september 2019) Voorlopig geen aansluiting A9 bij Heiloo vanwege stikstofuitspraak De Raad van State heeft op 11 september jl. de bestemmingsplannen vernietigd waarmee de ‘aansluiting A9 bij Heiloo’ mogelijk werd gemaakt. Doorslaggevend is het gebruik van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) om dit project mogelijk te maken. In mei 2019 oordeelde de Raad van State dat het PAS in strijd is met de Europese natuurbeschermingsregels.
 • N244 (Zuiddijk en Westdijk) tijdens herfstvakantie afgesloten door wegwerkzaamheden

  (11 september 2019) N244 (Zuiddijk en Westdijk) tijdens herfstvakantie afgesloten door wegwerkzaamheden De provincie Noord-Holland gaat het asfalt vervangen van de N244. Het betreft het stuk tussen de kruising met de N242-N243 (nabij de Leeghwaterbrug) in Alkmaar en de aansluiting met de N246-Kogerpolderbrug bij het Alkmaardermeer.
 • Nieuwe Dreefexpositie: Transforming the Future

  (10 september 2019) Nieuwe Dreefexpositie: Transforming the Future Afbeelding Gumshoe Handtassen gemaakt van de maag van een koe en trendy sneakers met een zool van gerecyclede kauwgom. 2 voorbeelden van duurzame objecten die te zien zijn in de Dreefexpositie ‘Transforming the Future’.
 • David Moolenburgh nieuwe burgemeester Zandvoort

  (05 september 2019) David Moolenburgh David Moolenburgh is benoemd tot burgemeester van Zandvoort. De benoeming gaat in op 19 september 2019.
 • Nanning Mol nieuwe burgemeester Laren

  (05 september 2019) Nanning Mol Nanning Mol is benoemd tot burgemeester van Laren. De benoeming gaat in op 30 september 2019.
 • Opening natuurgebied Waalenburg op Texel

  (05 september 2019) Opening Natuurgebied Waalenburg op Texel De provincie Noord-Holland opent op 18 september met Natuurmonumenten en partners het vernieuwde natuurgebied Waalenburg. Het oudste weidevogelgebied van Nederland herbergt vele beschermde vogels en bijzondere planten en is nu vergroot tot een gebied van 500 hectare aan natuur. Daarmee heeft Noord-Holland er een natuurgebied van internationaal formaat bij.
 • Breng het verleden tot leven in prinses- of ridderkostuum

  (05 september 2019) Breng het verleden tot leven in prinses- of ridderkostuum foto Het provinciehuis aan de Dreef in Haarlem opent zijn deuren tijdens de Open Monumentendagen. Op zaterdag 14 en zondag 15 september is er voor elk wat wils. Zo kunnen kinderen zich op zondag in prinsessen- of ridderkostuum laten portretteren door een professionele fotograaf. De toegang en activiteiten zijn gratis.
 • Voorrangsplein en rotonde verbeteren verkeerssituatie bij Noord-Scharwoude (N504)

  (05 september 2019) Voorrangsplein en rotonde verbeteren verkeerssituatie bij Noord-Scharwoude (N504) De provincie Noord-Holland gaat in Noord-Scharwoude (N504) een verkeersplein (LARGAS-plein) en rotonde aanleggen. Hiermee verbeteren de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en doorstroming in en rond Noord-Scharwoude, zowel nu als in de toekomst. Binnenkort begint de provincie met de voorbereidende werkzaamheden. De daadwerkelijke aanleg van verkeersplein en rotonde is gepland van eind april tot juli 2020.
 • Aantal huishoudens en woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien

  (04 september 2019) Aantal huishoudens en woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien De bevolking van Noord-Holland groeit en blijft de komende tijd verder groeien. Volgens de verwachting neemt de bevolking toe van ruim 2,8 miljoen in 2019 naar ruim 3,2 miljoen in 2040, een toename van circa 390.000 inwoners. De groei in heel Noord-Holland komt voornamelijk door arbeidsmigratie en vergrijzing.
 • Stelling van Amsterdam opent deuren tijdens Fortenfestival

  (04 september 2019) Stelling van Amsterdam opent deuren tijdens Fortenfestival Van zaterdag 7 tot met zondag 15 september zijn er allerlei activiteiten rondom de Stelling van Amsterdam tijdens het jaarlijkse Fortenfestival. Geniet van escaperoom tot kinderworkshops en van dinerconcert tot een boottocht.
 • Monitor arbeidsmarkt Noord-Holland: recordaantal banen

  (04 september 2019) Monitor arbeidsmarkt Noord-Holland: record aantal banen De provincie Noord-Holland heeft een overzicht gemaakt van de meest actuele cijfers van de Noord-Hollandse arbeidsmarkt. In deze Monitor arbeidsmarkt 2019 geeft de provincie onder andere inzicht in de groei van de bevolking, de werkloosheid en leerlingenaantallen. Het overzicht laat zien dat Noord-Holland in 2018 een recordaantal van 1.581.000 banen telde.
 • Innovatiefonds Noord-Holland viert eerste verjaardag

  (03 september 2019) Innovatiefonds Noord-Holland viert eerste verjaardag Afbeelding Noord-Hollandse ondernemers kunnen sinds de zomer van 2018 een beroep doen op het Innovatiefonds Noord-Holland. In een jaar tijd is aan 13 projecten ruim € 3.500.000,- uitgeleend.
 • ‘Alkmaarse kaaskop’ zet voetafdruk in Provinciale Atlas

  (02 september 2019) Provinciale Atlas, Lars van den Brink Forten, kerken, raadhuizen en schoolgebouwen: voor de Provinciale Atlas Noord-Holland legt fotograaf Lars van den Brink tientallen historische panden met een nieuwe bestemming vast. Noord-Hollands erfgoed in een nieuw jasje: “Het moet een beetje wringen en schuren.”
 • Noord-Hollandse monumentenschildjes dalen neer

  (30 augustus 2019) Noord-Hollandse monumentenschildjes dalen neer De provincie Noord-Holland is vandaag begonnen met het uitreiken van provinciale monumentenschildjes. De ruim 500 Noord-Hollandse monumenten kunnen dit schildje op de gevel aanbrengen.
 • Startups werken onder 1 dak samen met provincie

  (28 augustus 2019) Startups werken samen met provincie, onder 1 dak Hoe zorgt de provincie dat er zo snel mogelijk zonnepanelen op alle daken in Noord-Holland liggen? Met deze en andere uitdagingen gaan 4 startups aan de slag tijdens het 3e Startup in Residence-programma van de provincie Noord-Holland.
 • Heemskerkerduin-Noorddorp vitaal tuinbouwgebied

  (28 augustus 2019) Heemskerkerduin-Noorddorp vitaal tuinbouwgebied Opsomming De provincie Noord-Holland heeft in haar ruimtelijke verordening het ruimtelijk beleid voor het gebied Heemskerkerduin-Noorddorp vastgelegd.
 • Nieuwe buurtbusverbinding dankzij vrijwilligers

  (23 augustus 2019) Nieuwe buurtbusverbinding dankzij vrijwilligers Met de komst van buurtbus 407 is er weer een OV-verbinding tussen de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. De nieuwe bus maakte deze week haar eerste ritten. Met dank aan tientallen nieuwe vrijwilligers.
 • Leeghwaterbrug in maart 2020 opgeleverd

  (23 augustus 2019) Betonstort basculekelder Leeghwaterbrug N242 Alkmaar De aannemer heeft in overleg met de provincie Noord-Holland de aangepaste planning voor de oplevering van de Leeghwaterbrug (N242) vastgesteld op maart 2020. De eerdere opleverdatum van eind augustus werd niet gehaald omdat voor sommige onderdelen meer tijd moest worden genomen dan eerder was voorzien.
 • Noord-Holland helpt Zaanstad met bestrijding ondermijning

  (21 augustus 2019) Noord-Holland helpt Zaanstad met bestrijding ondermijning De provincie Noord-Holland draagt € 50.000 bij aan een proef in Zaanstad om ondermijning van de overheid te bestrijden.
 • Innovatief Noord-Holland op de Uitmarkt

  (14 augustus 2019) Innovatief Noord-Holland op de Uitmarkt In perspectief! Tijdens de Uitmarkt Amsterdam (op 24 en 25 augustus 2019) presenteert de provincie Noord-Holland de innovaties van de Gouden Eeuw samen met de innovaties van nu.
 • Innovatiefonds NH investeert mee in circulair inkopen

  (12 augustus 2019) Innovatiefonds NH investeert mee in circulair inkopen Het Innovatiefonds Noord-Holland heeft een converteerbare lening van €300.000 verstrekt aan Circular IQ B.V.
 • Eerste element Voormeerpassage op zijn plaats gehesen

  (09 augustus 2019) Eerste element van Voormeerpassage op zijn plaats gehesen In opdracht van provincie Noord-Holland legt ProRail tijdens spoorwerkzaamheden bij Naarden-Bussum 9 faunapassages aan voor kleine zoogdieren, reptielen en amfibieën. Een van de faunapassages is de Voormeerpassage.
 • Data voor de natuur

  (06 augustus 2019) Data voor de natuur Er komt steeds meer data beschikbaar. Dat geldt ook voor data over de natuur, bijvoorbeeld verzameld door vrijwilligers of camera’s met beeldherkenning.
 • € 5 miljoen beschikbaar voor Noord-Hollandse topondernemers

  (01 augustus 2019) € 5 miljoen beschikbaar voor Noord-Hollandse topondernemers Om duurzame innovaties te bevorderen, stelt de provincie Noord-Holland dit jaar € 5 miljoen beschikbaar voor Noord-Hollandse ondernemers die kansen pakken en willen uitblinken.
 • Subsidie voor onderhoud en restauratie provinciale monumenten

  (31 juli 2019) Subsidie voor onderhoud en restauratie provinciale monumenten Eigenaren van provinciale monumenten kunnen vanaf 25 juli 2019 subsidie aanvragen voor onderhoud en restauratie.
 • Uitstel start bouw nieuwe brug Ouderkerk (N522)

  (30 juli 2019) Overzichtsplaatje 2 De provincie Noord-Holland stelt de start van de bouw van de nieuwe brug over de Amstel uit. De beoogde start in september 2019 is niet haalbaar omdat er nog geen alternatief is voor het verkeer op de Amsteldijk Noord in Amstelveen.
 • Aangepaste bediening provinciale bruggen Noord-Holland

  (18 juli 2019) Aangepaste bediening provinciale bruggen Noord-Holland De provincie Noord-Holland moet sommige bruggen en sluizen deze zomer op aangepaste tijden bedienen. Ondanks wervingsacties, aangepaste werktijden en pendelende brugwachters is het niet gelukt om voldoende brugbedieners te vinden.
 • Lening Innovatiefonds NH voor digitaal alternatief plastic festivalmunt

  (17 juli 2019) Lening Innovatiefonds NH voor digitaal alternatief plastic festivalmunt Het Innovatiefonds Noord-Holland heeft Airchip B.V. een lening van €296.000 gegeven.
 • Onno Beljaars directeur Bedrijfsvoering Sociale Verzekeringsbank

  (16 juli 2019) Onno Beljaars directeur Bedrijfsvoering Sociale Verzekeringsbank Drs. L. W. M. M. (Onno) Beljaars, directeur Concernzaken van de provincie Noord-Holland, is per 1 oktober benoemd in de functie van directeur Bedrijfsvoering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 • 20 groene ideeën van vrijwilligers krijgen financiële bijdrage

  (15 juli 2019) 20 groene ideeën van vrijwilligers krijgen financiële bijdrage Mensen betrekken bij de natuur is het belangrijkste doel van het Betrekken bij Groen Fonds. De provincie Noord-Holland verdeelt € 45.000,- over projecten waarbij groene en niet-groene organisaties samenwerken.
 • Rekenmodel voor stikstofdepositie aangepast

  (12 juli 2019) Rekenmodel voor stikstofdepositie aangepast Het rekenmodel dat de neerslag van stikstof berekent wordt deze zomer verbeterd. Tot die tijd verlenen het Rijk en de provincies geen toestemming voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken in Natura 2000-gebieden.
 • Kampeer op Pampus en verduurzaam het forteiland

  (12 juli 2019) Kampeer op Pampus en verduurzaam het forteiland Vanaf juli 2019 kun je kamperen op het onbewoonde eiland Pampus. Kampeerders steunen hiermee de restauratie en verduurzaming van Forteiland Pampus, onderdeel van het Unesco Werelderfgoed Stelling van Amsterdam.
 • Start aanbesteding OV-concessie Gooi en Vechtstreek

  (11 juli 2019) Start aanbesteding OV-concessie Gooi en Vechtstreek Gedeputeerde Staten hebben het Programma van Eisen voor de aanbesteding van het openbaar busvervoer voor de concessie Gooi en Vechtstreek vastgesteld. Hiermee start de aanbesteding van de nieuwe concessie, die loopt van 11 juli 2021 tot medio december 2030.
 • Oplevering Leeghwaterbrug (N242) later dan gepland

  (10 juli 2019) Oplevering Leeghwaterbrug (N242) later dan gepland Ondanks dat er nog geen nieuwe planning bekend is, is het wel duidelijk dat de werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug op 25 augustus niet zijn afgerond.
 • Provincie Noord-Holland in race voor Wow-prijs 2019

  (09 juli 2019) Provincie Noord-Holland in race voor Wow-prijs 2019 De top 3 voor de tweejaarlijkse WOW-prijs 2019 is bekend, dé prijs voor de beste samenwerking bij (vaar)weg- en waterbeherende overheden. Provincie Noord-Holland is bij alle drie de projecten betrokken als het gaat om samenwerking met andere partijen.
 • Bodemdaling: “Wel urgent, niet acuut”

  (09 juli 2019) Bodemdaling: “Wel urgent, niet acuut” Bodemdaling beperken of een halt toeroepen is een enorme opgave in oppervlakte, maatschappelijke impact en in financiële zin. Met de aanpak kan niet gewacht worden, maar er is wel tijd om met verstandige, beproefde en kosteneffectieve maatregelen te komen die werken. Samengevat: “Wel urgent, niet acuut.”
 • Provincie en Gooise Meren sluiten overeenkomst over verontreinigd grondwater

  (08 juli 2019) Provincie en Gooise Meren sluiten overeenkomst over verontreinigd grondwater De provincie Noord-Holland neemt de verantwoordelijkheid en het beheer over van 4 grondwaterverontreinigingen in Gooise Meren.
 • Noord-Holland eerste wegbeheerder met ISO 9001 certificaat

  (08 juli 2019) Noord-Holland eerste wegbeheerder met ISO 9001 certificaat De provincie Noord-Holland is als eerste publieke wegbeheerder in Nederland naast ISO 55001 voor assetmanagement (sinds 2015) nu ook ISO 9001 gecertificeerd. ISO 9001 is de internationale kwaliteitsnorm voor organisaties.
 • Nieuwe editie SCHATRIJK over archeologie Kennemerduinen

  (08 juli 2019) Nieuwe editie SCHATRIJK over archeologie Kennemerduinen Gouden sieraden uit de bronstijd bij Velsen, een orkawervel bij de ruïne van Brederode en karresporen bij Bloemendaal.
 • Marianne Schuurmans nieuwe burgemeester Haarlemmermeer

  (05 juli 2019) Marianne Schuurmans nieuwe burgemeester Haarlemmermeer-muur Schuurmans is benoemd tot burgemeester van Haarlemmermeer. De benoeming gaat in op 10 juli 2019.
 • Let op! De eikenprocessierups is gesignaleerd

  (05 juli 2019) Let op! De eikenprocessierups is gesignaleerd Langs een van de provinciale wegen, de N 232 is de eikenprocessierups gesignaleerd. De rupsen zijn inmiddels verwijderd, maar losse brandharen in de omgeving kunnen nog geruime tijd voor ongemak blijven zorgen zolang het niet geregend heeft.
 • Rijk en regio Amsterdam tekenen woondeal voor meer betaalbare woningen

  (05 juli 2019) Rijk en regio Amsterdam tekenen woondeal voor meer betaalbare woningen Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA), waar de provincie Noord-Holland bij aangesloten is, gaan een langjarige samenwerking aan om het woningtekort terug te dringen en te zorgen voor structureel voldoende betaalbaar woningaanbod. Tot 2025 kan de regio er met de inzet van het Rijk ruim 100.000 woningen bijbouwen.
 • Private partijen willen investeren in Pallas

  (05 juli 2019) Private partijen willen investeren in Pallas Het plan voor Pallas, de nieuwe onderzoeksreactor voor medische isotopen in Petten, wordt steeds concreter. Meerdere private partijen willen investeren in het project.
 • Leerlingen bedenken ontwerp fietstunnel N512

  (04 juli 2019) Leerlingen PCC Bergen pitchen ontwerp fietstunnel voor jury Ongeveer 60 scholieren presenteerden woensdag 3 juli tijdens de finale van de scholierenbattle hun ontwerp van de fietstunnel over de N512 bij Egmond aan den Hoef.
 • Waterstof en warmtenetten nodig voor ontlasten elektriciteitsnet Noord-Holland

  (04 juli 2019) Waterstof en warmtenetten noodzakelijk om elektriciteitsnet Noord-Holland te ontlasten Investeringen in waterstof en warmtenetten zijn nodig om het elektriciteitsnet in Noord-Holland substantieel te ontlasten. Dit blijkt uit onderzoek van de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Port of Amsterdam in samenwerking met netbeheerders Gasunie, TenneT en Alliander.
 • Dennis Straat benoemd tot waarnemend burgemeester Landsmeer

  (02 juli 2019) Dennis Straat benoemd tot waarnemend burgemeester Landsmeer In goed overleg en met instemming van de overgrote meerderheid van de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Landsmeer heeft commissaris van de Koning Arthur van Dijk besloten Dennis Straat met ingang van 12 augustus 2019 te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Landsmeer.
 • Provincialeweg (N246) tussen Noorddijk en Starnmeerdijk afgesloten

  (02 juli 2019) Provincialeweg (N246) tussen Noorddijk en Starnmeerdijk afgesloten De provincie Noord-Holland vervangt het asfalt op de Provincialeweg (N246) tussen de afslag naar de Noorddijk in Westknollendam en de afslag naar de Starnmeerdijk in Starnmeer. Dit deel van de Provincialeweg is daarom van 8 juli tot en met 12 juli elke avond en nacht afgesloten van 20.00 uur tot 5.00 uur.
 • Afsluiting N201 door onderhoud aan Amstelaquaduct en Waterwolftunnel

  (02 juli 2019) Afsluiting N201 door onderhoud aan Amstelaquaduct en Waterwolftunnel De provincie Noord-Holland voert van 11 tot en met 13 juli 2019 onderhoud uit aan het Amstelaquaduct (tussen de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen) en aan de Waterwolftunnel (tussen de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer). Het verkeer op de N201 wordt in de avond en nacht omgeleid en moet rekening houden met enige vertraging.
 • Registratie gratis webinar smart mobility geopend

  (02 juli 2019) Registratie gratis webinar smart mobility geopend Donderdag 4 juli om 15.00 uur organiseert de provincie Noord-Holland voor de eerste keer een gratis webinar over smart mobility. Slimme technieken zijn volop in ontwikkeling en de inzet en het gebruik van data spelen op steeds meer terreinen een grote rol, ook bij mobiliteit. Samen met data-science-bedrijf HAL24K neemt de provincie je mee in de wereld van slim verkeersmanagement.
 • Geld Innovatiefonds voor opleiding programmeurs

  (02 juli 2019) Geld Innovatiefonds voor opleiding programmeurs Winc Academy B.V. heeft een lening van € 282.900 gekregen van het Innovatiefonds Noord-Holland. Met het geld ontwikkelt het bedrijf uit Amsterdam korte, praktijkgerichte opleidingen waarmee mensen worden omgeschoold tot programmeur.
 • Staatsbosbeheer trekt vergunningaanvraag boskap in

  (02 juli 2019) Staatsbosbeheer trekt vergunningaanvraag boskap in Na overleg tussen de provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer en de gemeente Bergen, trekt Staatsbosbeheer de vergunningaanvraag voor het omvormen van 20 hectare dennenbos tot duingrasland in de Schoorlse Duinen in. Hierdoor ontstaat ruimte om de gemeenteraadsleden verder te informeren over de relatie tussen de natuurherstelmaatregelen en het klimaatakkoord.
 • Provincie Noord-Holland: klimaat speerpunt

  (28 juni 2019) Provincie Noord-Holland: klimaat speerpunt Niet alleen het Rijk zet een stevige stap in de richting van energietransitie. Ook Noord-Holland gaat vol aan de slag voor het klimaat. De provincie zet fors in op energiebesparing, versnelling van de opwekking van duurzame energie, innovatie en samenwerking met onze partners.
 • New Feminine: nieuwe expositie in paviljoen Welgelegen

  (27 juni 2019) Nieuwe expositie in paviljoen Welgelegen Hoe laat nieuwe vrouwelijkheid zich vangen in kunst? Vanaf 12 juli laten Iris Woutera, Larissa Ambachtsheer en Viktoryia Shydlouskaya dit zien in de nieuwste Dreefexpositie.
 • Afkoelen in speelwater natuurgebied Waalenburg op Texel

  (27 juni 2019) Afkoelen in speelwater natuurgebied Waalenburg op Texel Het deel van natuurgebied Waalenburg op Texel dat speciaal is ingericht om vrij in rond te wandelen, picknicken, bloemen plukken en in het water spelen, staat vol in bloei.
 • Geen draagvlak voor grenscorrectie Spaarndam

  (26 juni 2019) Geen draagvlak voor grenscorrectie Spaarndam Er is geen maatschappelijke noodzaak om Spaarndam-Oost bij Haarlem te voegen. De gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem hebben ook geen plannen om samen een grenscorrectie bij Spaarndam voor te bereiden. Dit concluderen Gedeputeerde Staten (GS) op basis van een verkenning die zij hebben uitgevoerd op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
 • Kinderschoenen uit de grond

  (24 juni 2019) kinderschoen huis van hilde In de nieuwe Vondst van de Maand vitrine in Huis van Hilde staan kinderschoentjes centraal. In de vitrine zijn 4 kinderschoenen uit de Gouden Eeuw te zien.
 • Boeren krijgen natuurinclusieve oplossingen tijdens hackathon

  (21 juni 2019) Hackathon natuurinclusieve landbouw Tijdens de hackathon ‘Boer & Business in Balans’ bogen boeren, studenten en experts zich deze week over 8 vraagstukken rond het thema natuurinclusieve landbouw.
 • Noord-Hollandse gedeputeerden geïnstalleerd

  (17 juni 2019) Noord-Hollandse gedeputeerden geïnstalleerd Provinciale Staten van Noord-Holland hebben het nieuwe college van Gedeputeerde Staten formeel geïnstalleerd. Het college bestaat uit GroenLinks, VVD, D66 en PvdA.
 • Jaap Bond en Joke Geldhof, bedankt!

  (17 juni 2019) Jaap Bond en Joke Geldhof, bedankt! Provinciale Staten van Noord-Holland namen vandaag afscheid van de laatste 2 afzwaaiende gedeputeerden: Joke Geldhof en Jaap Bond. Elisabeth Post nam al eerder afscheid en Cees Loggen, Adnan Tekin en Jack van der Hoek zijn vandaag toegetreden tot het nieuwe college van Gedeputeerde Staten.
 • Bewonersavond grafiet en gezondheid op 19 juni

  (17 juni 2019) Bewonersavond grafiet en gezondheid op 19 juni De provincie Noord-Holland houdt op 19 juni 2019 in dorpshuis de Moriaan Dorpsduinen 4 in Wijk aan Zee, een informatieavond voor bewoners van de IJmond over grafietregen en gezondheid. Het RIVM en de gedeputeerde Milieu zijn op deze avond aanwezig om vragen over de rapportage ‘Inschatting gezondheidsrisico’s grafietregen in Wijk aan Zee’ te beantwoorden.
 • Slingerende paden voor vlinders in Kop van Noord-Holland

  (13 juni 2019) Slingerende paden voor vlinders in Kop van Noord-Holland Speciaal voor vlinders en andere insecten past de provincie Noord-Holland langs de provinciale weg N245 in Schagen een nieuwe manier van maaien toe: sinusmaaien. Door slingerend te maaien ontstaan stroken met meer variatie in vegetatiehoogte, windluwte, temperatuur en bloeitijdstip. Dat is vooral goed voor bloemzoekende insecten als vlinders.
 • Innovatiefonds investeert in modern camerasysteem

  (13 juni 2019) Innovatiefonds investeert in modern camerasysteem Amsterdam Scientific Instruments (ASI) heeft een converteerbare lening van € 300.000 ontvangen van het Innovatiefonds Noord-Holland. De startup uit Amsterdam ontwikkelt een nieuw camerasysteem voor de wetenschap en industrie. De camera kan worden gebruikt voor microscopie, materiaalonderzoek en medische toepassingen.
 • Coalitie Noord-Holland ‘Duurzaam doorpakken!’

  (12 juni 2019) Coalitie Noord-Holland ‘Duurzaam doorpakken!’ Noord-Holland heeft een nieuwe coalitie van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA. Samen met formateur Laura Bromet presenteerden zij woensdag 12 juni 2019 hun plannen voor de komende 4 jaar.
 • Provinciale subsidie voor mkb-innovatie

  (11 juni 2019) Provinciale subsidie voor mkb-innovatie Afbeelding Vanaf 11 juni kunnen Noord-Hollandse ondernemers subsidie aanvragen voor onderzoek dat bijdraagt aan de ontwikkeling van duurzamere producten, productieprocessen of diensten.
 • Presentatie coalitieakkoord provincie Noord-Holland

  (07 juni 2019) Presentatie coalitieakkoord provincie Noord-Holland De onderhandelaars van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA in Noord-Holland presenteren woensdag 12 juni hun coalitieakkoord. De presentatie begint om 12.30 uur en is online te volgen.
 • Ruim 50 hectare voor nieuwe natuur en recreatie Oostelijke Vechtplassen

  (07 juni 2019) Ruim 50 hectare voor nieuwe natuur en recreatie Oostelijke Vechtplassen De provincie Noord-Holland is sinds eind mei eigenaar van nieuwe percelen in het Oostelijk Vechtplassengebied (gemeente Wijdemeren). Het gaat om de Nieuwe Polderplas, percelen in natuurgebied ’t Hol en een perceel langs de Horndijk. Deze grond maakt de aanleg mogelijk van nieuwe natuur, recreatieve verbindingen en de verwerking van bagger.
 • Groene Menukaarten helpen monumenteneigenaren met verduurzamen

  (06 juni 2019) Groene Menukaarten helpen monumenteneigenaren met verduurzamen Gedeputeerde Jack van der Hoek neemt vandaag tijdens het Duurzaam Erfgoed Congres 4 gloednieuwe ‘Groene Menukaarten’ in ontvangst. De menukaarten helpen pandeigenaren met het toekomstbestendig maken van hun historische pand.
 • Noordhollandsch Kanaal bij Kogerpolderbrug tijdelijk gestremd voor scheepvaart

  (06 juni 2019) Noordhollandsch Kanaal bij Kogerpolderbrug tijdelijk gestremd voor scheepvaart Van maandag 17 juni tot en met vrijdag 5 juli is het Noordhollandsch Kanaal ter hoogte van de Kogerpolderbrug in West-Graftdijk gestremd.
 • Avond- en nachtwerkzaamheden aan N246 (Provincialeweg) en N244 (Zuiddijk) in West-Graftdijk

  (06 juni 2019) Avond- en nachtwerkzaamheden aan N246 (Provincialeweg) en N244 (Zuiddijk) in West-Graftdijk De provincie Noord-Holland gaat in West-Graftdijk de kruising N246 (Provincialeweg)-N244 (Zuiddijk) ombouwen tot een rotonde. De werkzaamheden vinden ’s avonds en ’s nachts plaats: van dinsdag 11 juni tot en met zaterdag 15 juni van 20.00 uur tot 5.00 uur.
 • Mogelijk langere wachttijden aantal bruggen

  (05 juni 2019) Mogelijk langere wachttijden aantal bruggen De provincie Noord-Holland heeft de bediening van provinciale bruggen en sluizen uitbesteed aan een externe partij. Deze partij heeft in de maand mei op een aantal plekken onder de maat gepresteerd. Daarom heeft de provincie deze partij nu in gebreke gesteld en boetes opgelegd voor het niet bedienen van bruggen en sluizen.
 • Afsluiting deel N307 richting Enkhuizen tussen de Markerwaardweg en de Slimweg

  (05 juni 2019) Afsluiting deel N307 richting Enkhuizen tussen de Markerwaardweg en de Slimweg Voor het plaatsen van een bewegwijzeringsmast is de N307 richting Enkhuizen tussen de Markerwaardweg (Zwaagdijk-Oost) en de Slimweg (Hoogkarspel) op donderdag 13 en vrijdag 14 juni 2019 tussen 6.00 en 21.00 uur afgesloten voor al het verkeer.
 • Eerste resultaten RIVM-onderzoek ‘grafiet en gezondheid’

  (04 juni 2019) Eerste resultaten RIVM-onderzoek ‘grafiet en gezondheid’ Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de eerste resultaten van het onderzoek ‘grafiet en gezondheid’ bekendgemaakt. Uit een eerste inschatting blijkt dat in de grafietregen zware metalen en PAK’s zitten. Voor de metalen lood, mangaan en vanadium is de geschatte blootstelling voor jonge kinderen zodanig dat dit ongewenst is voor de gezondheid.
 • Slimonderweg.nl

  (03 juni 2019) Slimonderweg.nl De provincie Noord-Holland heeft samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), de ANWB, de RAI vereniging en het CBR een online community opgezet over slimme mobiliteit.
 • Weekendafsluiting Stolperbasculebrug (N248) in Schagen voor spoedreparatie

  (28 mei 2019) Weekendafsluiting Stolperbasculebrug (N248) in Schagen voor spoedreparatie Afbeelding De provincie Noord-Holland voert spoedreparaties uit aan de Stolperbasculebrug (N248) in de gemeente Schagen. De brug is daarom afgesloten van vrijdag 31 mei 19.00 uur tot en met zondag 2 juni 21.00 uur.
 • Uitslag Noord-Hollandse verkiezing Eerste Kamer

  (27 mei 2019) Uitslag Noord-Hollandse verkiezing Eerste Kamer Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland kozen in hun vergadering van maandag 27 mei 2019 de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Het stembureau heeft de stemmen geteld. Er zijn in totaal 55 geldige stemmen uitgebracht.
 • Geitenstop in Noord-Holland vastgesteld

  (27 mei 2019) Geitenstop in Noord-Holland vastgesteld Provinciale Staten hebben nieuwe regels voor de geitenhouderijen in Noord-Holland vastgesteld. Er mogen geen nieuwe geitenbedrijven in de provincie gevestigd worden, bestaande bedrijven mogen niet uitbreiden en omschakeling naar geitenhouderij is niet meer toegestaan.
 • Makkelijk inzicht in mogelijkheden OV-knooppunten

  (27 mei 2019) Makkelijk inzicht in mogelijkheden OV-knooppunten De provincie Noord-Holland geeft gemeenten met het Kennisportaal OV-Knooppunten inzicht in de mogelijkheden voor ontwikkelingen rond OV-Knooppunten.
 • Lening innovatiefonds voor inspectie kademuren

  (27 mei 2019) Lening innovatiefonds voor inspectie kademuren Het bedrijf Sonarski ontwikkelt een oplossing waarmee onderwaterbeelden op hoge resolutie kunnen worden gemaakt. De startup uit Haarlem krijgt voor deze 'Google Streetview, maar dan onder water' een lening van € 297.716 van het Innovatiefonds Noord-Holland. Het systeem wordt onder meer ingezet bij de inspectie van kademuren en het detecteren van vervuiling in Amsterdam en Haarlem.
 • Adviescommissie droeg ook in 2018 bij aan ruimtelijke kwaliteit

  (24 mei 2019) Adviescommissie droeg ook in 2018 bij aan ruimtelijke kwaliteit Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn nodig in onze provincie, maar moeten passen bij de identiteit en schaal van het landschap. Lees in het Jaarverslag 2018 van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) hoe de ARO bijdraagt aan een goede inrichting van de provincie Noord-Holland.
 • Van ruïne naar hét Atlantikwall Centrum

  (24 mei 2019) Van ruïne naar hét Atlantikwall Centrum In Den Helder is het restant van het indrukwekkende Administratiegebouw nu open voor publiek. Gedeputeerde Jack van der Hoek en wethouder Heleen Keur hebben het centrum geopend.
 • Verkiezingen Eerste Kamer

  (24 mei 2019) Verkiezingen Eerste Kamer Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland kiezen in hun vergadering van maandag 27 mei 2019 de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Tijdens deze vergadering wordt tevens een aantal nieuwe duo-commissieleden benoemd.
 • Boer vraagt frisse blik

  (20 mei 2019) Boer vraagt frisse blik De provincie Noord-Holland organiseert van 17 tot en met 19 juni 2019 een hackathon Boer & Business in Balans; natuurlijk doen we het samen!
 • Provincie versoepelt voorwaarden subsidie InVesta

  (16 mei 2019) Provincie versoepelt voorwaarden subsidie InVesta Afbeelding De provincie Noord-Holland wil dat bedrijven zich snel kunnen vestigen op InVesta, het expertisecentrum voor biomassa en vergassingstechnologie in Alkmaar.
 • Noord-Hollands duurzaamheidsfonds met 11 miljoen verhoogd

  (15 mei 2019) Noord-Hollands duurzaamheidsfonds met 11 miljoen verhoogd Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) investeert in duurzame bedrijven die innovatieve technologieën ontwikkelen op het gebied van energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit.
 • Noord-Holland gaat 24 uur per dag insecten tellen met cameraval

  (15 mei 2019) Noord-Holland gaat 24 uur per dag insecten tellen met cameraval Provincie Noord-Holland is de eerste afnemer van een door Naturalis gelanceerde automatische insectenherkenning.
 • Provincie maakt 200 bijenhotels op scholen mogelijk

  (15 mei 2019) Provincie maakt 200 bijenhotels op scholen mogelijk De stichting Bijenvrienden gaat 200 bijenhotels op schoolpleinen plaatsen.
 • Provincie enthousiast over komst Formule 1

  (14 mei 2019) Provincie enthousiast over komst Formule 1 Opsomming “Fantastisch dat het Zandvoort en het circuit is gelukt dit wereldevenement naar Noord-Holland te halen. Felicitaties aan het gemeentebestuur en organisatoren van het evenement”, aldus gedeputeerde Jaap Bond, verantwoordelijk voor onder andere Economie, Recreatie en Toerisme in de provincie Noord-Holland.
 • Word Gast van de Staten tijdens verkiezingen Eerste Kamer

  (14 mei 2019) Word Gast van de Staten tijdens verkiezingen Eerste Kamer Afbeelding De verkiezing van de Eerste Kamer staat voor de deur. Op maandag 27 mei om precies 15.00 uur kiezen de leden van Provinciale Staten van alle 12 provincies de nieuwe Eerste Kamer.
 • Tjapko Poppens nieuwe burgemeester Amstelveen

  (10 mei 2019) Tjapko Poppens nieuwe burgemeester Amstelveen Tjapko Poppens is benoemd tot burgemeester van Amstelveen. De benoeming gaat in op 28 mei 2019.
 • Laatste kans: stem op beste onderneming van Noord-Holland

  (10 mei 2019) Laatste kans: stem op beste onderneming van Noord-Holland Welk bedrijf verdient de publieksprijs tijdens de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland (OVNH)? Stemmen kan nog tot en met maandag 13 mei 2019. De winnaar wordt woensdagavond 15 mei 2019 bekendgemaakt in de Philharmonie in Haarlem.
 • Lastige rivierkreeft uit Vechtplassengebied wordt lekkernij

  (10 mei 2019) Lastige rivierkreeft uit Vechtplassengebied wordt lekkernij De provincie Noord-Holland start met het bestrijden van de Amerikaanse rivierkreeft in de Oostelijke Vechtplassen. De zoetwaterkreeft, geen oorspronkelijke inwoner van het gebied, verstoort en bedreigt de unieke flora en fauna in de plassen. De kreeft wordt daarom nu op de markt gebracht als lekkernij.
 • “Vrede zonder verzoening vraagt om volgend conflict”

  (09 mei 2019) "Vrede zonder verzoening vraagt om volgend conflict" - opsomming “Willem Arondéus begreep dat je moet blijven nadenken, moet blijven open staan voor anderen. Niet nadenken en niets doen is geen optie.” Deze woorden sprak Peter van Uhm, voormalig commandant der Strijdkrachten, op 8 mei 2019 in de Grote of St Bavo kerk in Haarlem tijdens de Willem Arondéuslezing.
 • Verkeerscentrale geeft stremmingen door aan routeapps

  (09 mei 2019) De provincie Noord-Holland heeft een succesvolle test uitgevoerd over het realtime leveren van actuele informatie over verkeersstremmingen aan de routeapps Google Maps en Waze. Deze verkeersinformatie komt vanuit de eigen verkeerscentrale in Hoofddorp.
 • Onderzoek Groene Hart 20 mei gepresenteerd

  (09 mei 2019) Onderzoek Groene Hart 20 mei gepresenteerd De Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht presenteren op 20 mei de uitkomsten van de scenariostudie Ontwerpend Onderzoek Groene Hart.
 • Bezoek de Westfriese week van de circulaire economie

  (08 mei 2019) Bezoek de Westfriese week van de circulaire economie Wil jij duurzamer ondernemen? Kom dan van 13 tot en met 17 mei naar de 1ste Westfriese week van de circulaire economie. Met inspirerende activiteiten, masterclasses en rondleidingen op diverse locaties.
 • Meimaand #meedenkmaand en bloggende onderhandelaars

  (08 mei 2019) Meimaand #meedenkmaand en bloggende onderhandelaars Formateur Laura Bromet onderhandelt met GroenLinks, VVD, D66 en PvdA over de vorming van een nieuwe college van Gedeputeerde Staten.
 • Wegafsluitingen Franse Kampweg (N236) in Bussum

  (08 mei 2019) Wegafsluitingen Franse Kampweg (N236) in Bussum Afbeelding De provincie Noord-Holland verbetert het wegdek van de Franse Kampweg (N236) in Bussum. Om de onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren is de Franse Kampweg (N236) tussen 10 mei en 24 mei 2019 meerdere keren afgesloten.
 • Zwerfkeien in Waalenburg op Texel weer schoon

  (07 mei 2019) Zwerfkeien in Waalenburg op Texel weer schoon Afbeelding hogedrukspuit Een Texels schoonmaakbedrijf heeft de bekladde zwerfkeien weer schoon gekregen. De 500 miljoen jaar oude stenen lagen in het Texelse natuurgebied Waalenburg en waren besmeurd met verschillende soorten verf. Wie de dader is, is nog onduidelijk.
 • Provincie Noord-Holland krijgt uniek portret van verzetsheld Arondéus

  (03 mei 2019) Peter van Uhm De stichting Roze in Verzet schenkt een schilderij van Willem Arondéus aan de provincie Noord-Holland. Gedeputeerde Joke Geldhof en voormalig Statenlid Aukelien Jellema nemen het schilderij op 8 mei na de Willem Arondéuslezing in ontvangst. De lezing wordt gehouden door voormalig commandant der strijdkrachten Peter van Uhm.
 • Inschrijving Start-up in residence Noord-Holland 2019 van start

  (02 mei 2019) Inschrijving Start-up in residence Noord-Holland 2019 van start Voor de derde keer op rij organiseert de provincie Noord-Holland Start-up in residence. Start-ups kunnen zich tot en met eind mei inschrijven voor verschillende uitdagingen waar de provincie voor staat.
 • Meer registraties geuroverlast

  (02 mei 2019) Meer meldingen geuroverlast geregistreerd In 2018 is er meer geuroverlast geregistreerd dan in 2017. In totaal nam het aantal registraties toe met 23%. Dit staat in het jaarverslag over het eNose-netwerk van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
 • Start schoonmaak zwerfkeien in Waalenburg op Texel

  (30 april 2019) Start schoonmaak zwerfkeien in Waalenburg op Texel Een Texels schoonmaakbedrijf start op woensdag 1 mei met de schoonmaak van de 500 miljoen jaar oude zwerfkeien die werden beklad in natuurgebied Waalenburg. Het is nog steeds onbekend om wat voor soort verf het gaat.
 • Bevrijdingspop Haarlem: Op de catwalk met tweedehands pareltjes

  (30 april 2019) Bevrijdingspop Haarlem: Op de catwalk met tweedehands pareltjes Opsomming Van de 173 kledingstukken die Nederlanders gemiddeld in de kast hebben hangen worden er 50 langer dan een jaar niet gedragen.
 • Provincie investeert in veilig verkeersgedrag van jongeren

  (29 april 2019) Provincie investeert in veilig verkeersgedrag van jongeren Jongeren en verkeer, het blijft een spannende combinatie. Vooral in een fietsland als Nederland, waar kinderen jong aan het verkeer deelnemen.
 • Raster Blaster: nieuwe expositie in provinciehuis

  (29 april 2019) Raster Blaster: nieuwe expositie in provinciehuis In de nieuwe Dreefexpositie Raster Blaster staat de zeefdruktechniek centraal.
 • Zwemseizoen op 1 mei van start

  (26 april 2019) Zwemseizoen 2019 start 1 mei Het zwemseizoen start dit jaar officieel op woensdag 1 mei en loopt tot 1 oktober 2019. In Noord-Holland zijn ruim 150 officiële zwemplekken waar de veiligheid en de waterkwaliteit regelmatig worden gecontroleerd.
 • Ruim 800 hectare nieuwe natuur in Vechtplassengebied

  (26 april 2019) Ruim 800 hectare nieuwe natuur in Vechtplassengebied De provincie Noord-Holland maakt de komende jaren ruim 800 hectare nieuwe natuur in het Vechtplassengebied. De gebieden, die nu vaak een agrarische functie hebben, zijn belangrijk voor de bescherming en ontwikkeling van de waardevolle laagveennatuur in het gebied.
 • Vaar mee op de Blauwe Golf met de digitale vaargids

  (26 april 2019) Vaar mee op de Blauwe Golf met de digitale vaargids De provincie Noord-Holland start op 26 april een campagne om het gebruik van de digitale vaargids (ontsloten via de app RiverGuide Recreant) op de Blauwe Golf te stimuleren.
 • Jonge boeren investeren massaal in duurzame modernisering

  (26 april 2019) Jonge boeren investeren massaal in duurzame modernisering De afgelopen maanden konden jonge boeren niet ouder dan 41 jaar subsidie aanvragen bij de provincie Noord-Holland voor het duurzaam moderniseren van hun boerenbedrijf. De provincie ontving maar liefst 58 aanvragen. Om deze allemaal te kunnen honoreren heeft de provincie besloten om meer geld beschikbaar te stellen. In plaats van € 550.000 wordt het € 1.072.000.
 • Steeds meer woningen rondom stations in Noord-Holland

  (25 april 2019) Steeds meer woningen rondom stations in Noord-Holland Gemeenten bouwen steeds meer nieuwbouwwoningen rondom de OV-knooppunten. Dit geldt zowel binnen 1200 meter als voor de 10 minuten fietsafstand. Dat blijkt uit de tussentijdse monitor waarmee de provincie Noord-Holland de voortgang van ontwikkelingen rond OV-knooppunten meet.
 • Versterking dijk rond Marken stap dichterbij

  (25 april 2019) Versterking dijk rond Marken stap dichterbij De Zuidkade en Westkade van de dijk rond Marken worden versterkt, omdat ze niet meer voldoen aan de veiligheidsnormen tegen overstromingen. De ontwerpplannen voor die dijkversterking liggen van 25 april tot en met 5 juni aanstaande ter inzage. Inwoners kunnen in die periode reageren.
 • Egmond aan den Hoef (N511 en N512): bermbrandjes door sigarettenpeuken

  (24 april 2019) Egmond aan den Hoef (N511 en N512): bermbrandjes door sigarettenpeuken Afbeelding De provincie Noord-Holland ontving de afgelopen dagen diverse meldingen van kleine brandjes in het strooisel onder de haagjes tussen rijbaan en fietspad aan de Herenweg in Egmond aan den Hoef (N511 en N512).
 • 25 kandidaten burgemeester Wijdemeren

  (24 april 2019) 25 kandidaten burgemeester Wijdemeren Opsomming Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Wijdemeren hebben 25 personen gesolliciteerd: 17 mannelijke en 8 vrouwelijke kandidaten.
 • Start onderhandelingen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA

  (24 april 2019) Nieuwe samenstelling Provinciale Staten bekend Deze week is formateur Laura Bromet gestart met de vorming van een college dat bestaat uit GroenLinks, VVD, D66 en PvdA.
 • Nieuwe regels voor geitenhouders

  (24 april 2019) Nieuwe regels voor geitenhouders Afbeelding Een halfjaar nadat een voorlopige stop op de toename van het aantal geiten in de provincie Noord-Holland is gezet, hebben Gedeputeerde Staten dat opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Ordening (PRV).
 • 500 miljoen jaar oude zwerfkeien in Waalenburg beklad

  (23 april 2019) 500 miljoen jaar oude zwerfkeien in Waalenburg beklad In natuurgebied Waalenburg op Texel zijn meerdere potten verf geleegd over 500 miljoen jaar oude zwerfkeien.
 • Meer biodiversiteit in bermen door insectenhotels

  (23 april 2019) Meer biodiversiteit in bermen door insectenhotels De provincie Noord-Holland heeft in april langs verschillende provinciale wegen insectenhotels geplaatst. Deze hotels moeten de biodiversiteit in bermen langs wegen en vaarwegen verhogen.
 • Uitvoeringen Beleidsagenda Energietransitie 2019 bekend

  (23 april 2019) Uitvoeringen Beleidsagenda Energietransitie 2019 bekend De provincie Noord-Holland wil in 2050 energieneutraal en circulair zijn. In de Uitvoeringsparagraaf bij de Beleidsagenda Energietransitie 2016-2020 maakt de provincie inzichtelijk welke activiteiten in 2019 worden uitgevoerd om dat doel te bereiken.
 • Website verbindt verhalen UNESCO werelderfgoed in Noord-Holland

  (19 april 2019) Website verbindt verhalen UNESCO werelderfgoed in Noord-Holland In de provincie Noord-Holland liggen rondom Amsterdam 3 erfgoederen van wereldformaat: De Stelling van Amsterdam, Droogmakerij de Beemster en de Grachtengordel Amsterdam. Op het oog lijken deze UNESCO werelderfgoederen heel verschillend. Toch hebben zij veel gemeen.
 • Strooiseizoen: 2100 ton zout en minder strooiacties

  (19 april 2019) Einde strooiseizoen foto De provincie heeft afgelopen strooiseizoen 2100 ton zout gestrooid. Verder hoefden strooiwagens minder vaak uit te rukken dan voorgaande jaren. Het strooiseizoen is vorige maand officieel beëindigd.
 • Geld Innovatiefonds voor financiële app Dyme

  (19 april 2019) Geld Innovatiefonds voor financiële app De Amsterdamse startup Dyme heeft van het Innovatiefonds Noord-Holland een lening ontvangen van € 300.000. Het bedrijf gebruikt het geld voor het ontwikkelen van een applicatie die een einde maakt aan verborgen of te hoge vaste lasten van gebruikers.
 • Vlieg over de Stelling van Amsterdam met nieuwe belevingsroute

  (19 april 2019) Stelling van Amsterdam vanuit de lucht Gedeputeerde Joke Geldhof opende donderdag 18 april op Forteiland Pampus de nieuwe attractie van het boegbeeld van de Stelling van Amsterdam: Het geheime Wapen van Amsterdam. Deze belevingsroute biedt een geheel nieuwe kijk op het UNESCO werelderfgoed.
 • Bromet formateur: onderzoek naar coalitie GroenLinks, VVD, D66 en PvdA

  (18 april 2019) Bromet formateur onderzoek naar coalitie GroenLinks, VVD, D66 en PvdA Op verzoek van Statenleden Zita Pels (GroenLinks) en Cees Loggen (VVD) was er donderdag 18 april een ingelaste Statenvergadering. Provinciale Staten (PS) namen daar unaniem een motie aan waarmee besloten is Laura Bromet als formateur aan te wijzen met als opdracht formatiegesprekken te voeren met GroenLinks, VVD, D66 en PvdA.
 • Beweegbare brugdek Leeghwaterbrug aangekomen in Alkmaar

  (18 april 2019) Beweegbare brugdek aangekomen in Alkmaar Het beweegbare brugdek van de Leeghwaterbrug (N242) heeft donderdag 18 april het laatste deel van de tocht naar Alkmaar over water afgelegd. Het transport vond plaats in opdracht van de provincie Noord-Holland.
 • Topvondsten van grootste Noord-Hollandse opgraving ooit te zien

  (18 april 2019) Topvondsten van grootste Noord-Hollandse opgraving ooit te zien De nieuwe familietentoonstelling ‘Liefs van Julia’ toont de resultaten van de grootste opgraving in Noord-Holland ooit, die vooraf ging aan de aanleg van de Westfrisiaweg. Alle topvondsten uit de bronstijd, waaronder de beroemde Bronsschat van Medemblik, zijn voor het eerst bijeen.
 • Minder winkels en meer banen in Noord-Hollandse detailhandel

  (18 april 2019) Monitor Detailhandel Noord-Holland: aantal winkels licht gedaald Opsomming Het aantal winkels in Noord-Holland is in 2018 afgenomen, het aantal banen in de detailhandel nam toe. De helft van die toename zit bij internetwinkels en postorderbedrijven.
 • 19 kandidaten burgemeester Huizen

  (17 april 2019) 19 kandidaten burgemeester Huizen Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Huizen hebben 19 personen gesolliciteerd: 15 mannelijke en 4 vrouwelijke kandidaten.
 • Uitgifte agrarische pachtgronden provincie Noord-Holland

  (17 april 2019) Uitgifte agrarische pachtgronden provincie Noord-Holland De provincie Noord-Holland gaat voor de periode 1 november 2019 tot en met 31 december 2020 weer agrarische grond verpachten.
 • Provincie steunt ontwikkeling Hyperloop

  (17 april 2019) Provincie steunt ontwikkeling hyperloop De provincie Noord-Holland gaat samenwerken met Hardt Hyperloop. Het bedrijf werkt aan de ontwikkeling van een luchtdrukbuis waardoor goederen en mensen op hoge snelheid (1000 kilometer per uur) getransporteerd kunnen worden.
 • Hondenbezitters opgelet!

  (16 april 2019) Hondenbezitters opgelet! Loslopende honden kunnen voor problemen zorgen in natuurgebieden. Zeker nu, in het broedseizoen, wanneer veel dieren jongen krijgen.
 • 'Draagvlak voor coalitie met GroenLinks, VVD, D66 en PvdA'

  (15 april 2019) Draagvlak voor coalitie met GroenLinks, VVD, D66 en PvdA De informateurs van GroenLinks en VVD, Laura Bromet en Cornelis Mooij, concluderen dat verdere formatiegesprekken tussen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA goede kansen bieden. Deze coalitie kan volgens Bromet en Mooij rekenen op voldoende draagvlak in Provinciale Staten van Noord-Holland.
 • Provincie Noord-Holland wordt Direct Duidelijk

  (12 april 2019) Provincie Noord-Holland wordt Direct Duidelijk (foto) De provincie Noord-Holland heeft als eerste provincie de landelijke Direct Duidelijk-deal ondertekend. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk en algemeen directeur Renée Bergkamp beloven zich ervoor in te zetten dat de provincie duidelijk communiceert. Dat betekent: rekening houden met je lezer, een persoonlijke benadering kiezen en ervoor zorgen dat de taal die gebruikt wordt begrijpelijk is.
 • Bedrijventerreinen en kantoorlocaties van de toekomst

  (12 april 2019) Symposium Circulaire Werklocaties 2050 Van het aantal pakketten dat retour wordt gestuurd tot het lokaal hergebruiken van onder meer metalen, papier en karton. Tijdens het symposium Circulaire werklocaties 2050 presenteerden architecten, ontwerpers en adviseurs hun kijk op de bedrijventerreinen en kantoorparken in 2050.
 • Onmiddellijke afsluiting N194 Koggenland

  (11 april 2019) Onmiddellijke afsluiting N194 Koggenland De provincie Noord-Holland heeft de N194 tussen rotonde Westeinde en rotonde Spierdijkerweg om veiligheidsredenen per direct afgesloten. Er is sprake van een gat naast de weg, dat onder het asfalt doorloopt.
 • Reizigers tevreden over busvervoer Noord-Holland

  (11 april 2019) OV-Klantenbarometer Reizigers in Noord-Holland zijn tevreden over het openbaar busvervoer in 2018. Tussen de 3 concessiegebieden zijn kleine verschillen. Zo gaven reizigers uit de Gooi en Vechtstreek en Haarlem/IJmond het busvervoer een 7,9. Noord-Holland Noord scoorde gelijk aan het landelijke gemiddelde en haalde een 7,7.
 • Verdiepende gesprekken informateurs met GroenLinks en VVD

  (10 april 2019) Verdiepende gesprekken informateurs met GroenLinks en VVD Informateurs Laura Bromet (GroenLinks) en Cornelis Mooij (VVD) hebben Provinciale Staten (PS) via een brief geïnformeerd over hun volgende stap in het informatieproces.
 • Treintje auto’s sneller over kruispunten N205

  (10 april 2019) Treintje auto’s sneller over kruispunten N205 Opsomming Auto’s die met elkaar én met de verkeerslichten communiceren, rijden sneller over kruispunten dan andere auto’s. Dit is één van de resultaten uit het onderzoek van de provincie Noord-Holland op de N205 (eerste slimme weg).
 • Provincie start met weginspecteurs op de motor

  (09 april 2019) Provincie start met weginspecteurs op de motor Afbeelding De provincie Noord-Holland is maandag 8 april 2019 officieel gestart met de pilot ‘Weginspecteur op de motor’, een proef gericht op het verkorten van de aanrijtijd door de inzet van motoren. De provincie Noord-Holland is de eerste provincie van Nederland die motoren inzet voor weginspecteurs.
 • Kandidaten burgemeester Laren

  (08 april 2019) Kandidaten burgemeester Laren Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Laren hebben 20 personen gesolliciteerd: 15 mannelijke en 5 vrouwelijke kandidaten. Dit heeft Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad van Laren.
 • Provinciale MIT-subsidie voor duurzame innovaties in Noord-Holland

  (08 april 2019) Provinciale MIT-subsidie voor duurzame innovaties in Noord-Holland Vanaf 9 april kunnen ondernemers subsidie aanvragen om de haalbaarheid te onderzoeken van een nieuw product, proces of dienst. De provincie Noord-Holland heeft hiervoor € 1.728.000 beschikbaar.
 • Kroon op 100 jaar NLR

  (08 april 2019) Kroon op 100 jaar NLR Ter ere van het 100-jarige bestaan is door Zijne Majesteit Koning Willem Alexander aan het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR), het Koninklijk predicaat toegekend. Deze eervolle onderscheiding is de bekroning op het werk van het NLR als toonaangevend technologisch kennisinstituut op het gebied van lucht- en ruimtevaart in Nederland.
 • Informatiegesprekken gestart

  (08 april 2019) Nieuwe samenstelling Provinciale Staten bekend De informateurs, Laura Bromet (GroenLinks) en Cornelis Mooij (VVD), zijn op maandag 8 april begonnen met de gesprekken met de lijsttrekkers. Op maandag 8 april spreken zij met 7 partijen. Op woensdag 10 april spreken zij met de overige partijen.
 • Val van de Prinses Amaliabrug passeert de Wilhelminasluis

  (08 april 2019) Val van de Prinses Amaliabrug passeert de Wilhelminasluis Zondag heeft het beweegbare brugdek (val) van de nieuwe Prinses Amaliabrug het laatste deel van de tocht naar zijn eindbestemming in Westknollendam gevaren.
 • Keerkom Fort Uitermeer hersteld

  (05 april 2019) Nieuwe keerkom De oude keerkom op het fortterrein van Fort Uitermeer is op 5 april officieel geopend door gedeputeerde Joke Geldhof. De keerkom is tijdens de werkzaamheden uitgegraven en de oude schutsluis is hersteld.
 • Eerste Buitenpoort geopend op station Santpoort Noord

  (05 april 2019) Eerste Buitenpoort geopend op station Santpoort Noord Vanuit de trein direct het Nationaal Park Zuid-Kennemerland in en genieten van de natuur. Dat kan in Santpoort Noord. Op het station is vrijdag 5 april de eerste Buitenpoort van Nederland geopend.
 • MRA-Elektrisch geeft elektrisch rijden grote ‘laadimpuls’

  (04 april 2019) MRA-Elektrisch geeft elektrisch rijden grote ‘laadimpuls’ De provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht krijgen in 2019 tussen de 1500 en 2000 nieuwe publieke laadpunten. Daarmee groeit het totaal aantal laadpunten naar zo’n 5000 en krijgt het laadnetwerk in de regio van MRA-Elektrisch een enorme impuls.
 • Geld Innovatiefonds Noord-Holland voor nieuwe aanpak verduurzamen woningen

  (04 april 2019) Geld Innovatiefonds Noord-Holland voor nieuwe aanpak verduurzamen woningen Startup De Woonpas in Naarden heeft een lening van € 300.000 ontvangen van het Innovatiefonds Noord-Holland voor het project Calculatiemodellen en -tools. Het project is bedoeld om woningen van particulieren te verduurzamen.
 • 2 informateurs aan de slag in Noord-Holland

  (03 april 2019) 2 informateurs aan de slag in Noord-Holland Gisteren maakte GroenLinks bekend Laura Bromet aan te stellen als informateur. GroenLinks heeft de VVD uitgenodigd om ook een informateur te leveren om te onderzoeken of de verschillen overbrugbaar zijn. GroenLinks en de VVD hebben elkaar vandaag gesproken over de recente ontwikkelingen. De VVD heeft daarin laten weten dat zij die uitnodiging aanneemt; de partij stelt Cornelis Mooij aan als informateur.
 • 12 kandidaten burgemeester Haarlemmermeer

  (03 april 2019) 12 kandidaten burgemeester Haarlemmermeer Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer hebben 12 personen gesolliciteerd: 8 mannelijke en 4 vrouwelijke kandidaten.
 • Lindy Molenkamp directeur Beheer en Uitvoering provincie Noord-Holland

  (03 april 2019) Lindy Molenkamp Lindy Molenkamp wordt met ingang van 1 juli 2019 benoemd als directeur Beheer en Uitvoering (B&U) van de provincie Noord-Holland.
 • Jan Franx waarnemend burgemeester Koggenland

  (02 april 2019) Jan Franx waarnemend burgemeester Koggenland Opsomming In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeente Koggenland heeft de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, Arthur van Dijk, besloten de heer J. (Jan) Franx te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Koggenland.
 • Provinciefonds draagt bij aan duurzame ontwikkelingen in Noord-Holland

  (02 april 2019) Provinciefonds draagt bij aan duurzame ontwikkelingen in Noord-Holland Afbeelding PDENH (Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland) investeert sinds 2015 namens de provincie Noord-Holland in duurzame ontwikkelingen op het gebied van energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit.
 • 25 kandidaten voor burgemeestersambt Zandvoort

  (02 april 2019) 25 kandidaten voor burgemeestersambt Zandvoort Afbeelding Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Zandvoort hebben 25 personen gesolliciteerd, 16 mannelijke en 9 vrouwelijke kandidaten.
 • Avondafsluitingen Westerweg (N242) bij Heerhugowaard en Waarland

  (02 april 2019) Avondafsluitingen Westerweg (N242) bij Heerhugowaard en Waarland Afbeelding In de avond en nacht van 3 op 4 april 2019 wordt de Westerweg (N242) nogmaals op 2 plekken afgesloten.
 • Informatieronde Smits afgerond

  (01 april 2019) Informatieronde Smits afgerond Informateur Hans Smits heeft vanavond een brief aan de leden van Provinciale Staten gestuurd waarin hij zijn bevindingen van het informatieproces toelicht.
 • Werkzaamheden Afsluitdijk van start

  (01 april 2019) Werkzaamheden Afsluitdijk van start Maandagochtend gaf minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat het startsein voor de versterking van de Afsluitdijk. Rijkswaterstaat en bouwconsortium Levvel zijn de komende 4 jaar aan het werk op en rond de dijk.
 • Nieuwe leden Provinciale Staten beëdigd

  (29 maart 2019) Nieuwe leden Provinciale Staten beëdigd De 55 nieuwe leden van Provinciale Staten van Noord-Holland zijn donderdagavond 28 maart geïnstalleerd. “Een eervol ambt”, aldus commissaris van de Koning, Arthur van Dijk.
 • Bezoek SHIP vanaf april met de rondvaartboot

  (28 maart 2019) Vanaf april met de rondvaartboot naar SHIP Het Sluis Haven Informatiepunt (SHIP) in IJmuiden is vanaf 1 april met de rondvaartboot te bezoeken. De ‘Koningin Emma’ vaart vanaf dan 4 maal per dag vanaf het Sluisplein in IJmuiden, via de Noordpier, naar SHIP. Zo kunnen bezoekers het gebied rondom het sluizencomplex van dichtbij ervaren.
 • Leer meer over de bronstijd in West-Friesland

  (28 maart 2019) Leer meer over de bronstijd in West-Friesland (foto) Meer weten over de opgravingen bij de N23 Westfrisiaweg? Kom dan naar de lezing die Rob van Eerden, beleidsadviseur archeologie van de provincie Noord-Holland, geeft op donderdag 4 april in Huis van Hilde in Castricum. De lezing is van 20:00 tot 22:00 uur.
 • Inwoners IJmond aan de slag om luchtkwaliteit te meten

  (27 maart 2019) Inwoners IJmond aan de slag om luchtkwaliteit te meten Hollandse Luchten, het onderzoeksproject van de provincie Noord-Holland en de Waag (specialist in dataverzameling door burgers), gaat van start. Op 18 april is de kick-off in Beverwijk.
 • 2 buitengewone Statenvergaderingen

  (27 maart 2019) Donderdag 28 maart 2019 worden de nieuwe Statenleden beëdigd tijdens een buitengewone vergadering van Provinciale Staten in het provinciehuis in Haarlem. De vergadering start om 20.00 uur. Naast de beëdiging vindt ook een debat plaats over de duiding van de verkiezingsuitslag. GroenLinks heeft dit debat aangevraagd.
 • Subsidie voor opknappen Noord-Hollandse bedrijventerreinen

  (27 maart 2019) Subsidie voor opknappen Noord-Hollandse bedrijventerreinen Afbeelding De provincie Noord-Holland stelt voor 2019 ruim € 2 miljoen beschikbaar om bestaande bedrijventerreinen te verbeteren.
 • Peter van Uhm houdt Arondéuslezing

  (26 maart 2019) Peter van Uhm houdt Arondéuslezing Afbeelding Generaal buiten dienst Peter van Uhm houdt op woensdag 8 mei de Willem Arondéuslezing.
 • Overheden investeren € 9,2 miljoen in verduurzaming IJsselmeervisserij

  (26 maart 2019) IJsselmeervisserij Om een gezonde visstand, een goed werkend ecosysteem en een duurzame visvangst te bereiken, stellen het kabinet en de provincies Noord-Holland, Flevoland en Friesland gezamenlijk € 9,2 miljoen beschikbaar voor de visserij op het IJsselmeer en Markermeer. Dat schrijft minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.
 • Nieuwe samenstelling Provinciale Staten bekend

  (25 maart 2019) Nieuwe samenstelling Provinciale Staten bekend Het is definitief duidelijk uit welke partijen de nieuwe Provinciale Staten bestaan. De zetels zijn onder de partijen verdeeld. Forum voor Democratie is de grootste partij geworden, gevolgd door GroenLinks en de VVD.
 • Geld Innovatiefonds NH voor nieuwe elektrische bakfiets met maatschappelijke impact

  (25 maart 2019) Geld Innovatiefonds NH voor nieuwe elektrische bakfiets met maatschappelijke impact Soci.Bike, een onderneming die gevestigd is in Enkhuizen, heeft een converteerbare lening van €120.000 ontvangen van het Innovatiefonds Noord-Holland voor het project: CargoBike.
 • Voorlichting over MIT-regeling op 26 maart

  (25 maart 2019) Voorlichting over MIT-regeling op 26 maart PIM NH en de provincie Noord-Holland houden op dinsdag 26 maart 2019 een voorlichtingsbijeenkomst over de mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT-regeling).
 • Voorlopige zetelverdeling Noord-Holland bekend

  (22 maart 2019) Voorlopige zetelverdeling Noord-Holland bekend De voorlopige zetelverdeling van de Provinciale Staten Noord-Holland is bekend. Zowel Forum voor Democratie (FvD), GroenLinks (GL) als VVD liggen aan kop met elk 9 zetels. De definitieve officiële uitslag wordt maandag formeel bekendgemaakt via het centraal stembureau Haarlem.
 • Noord-Holland in actie voor veiligheid wegwerkers

  (22 maart 2019) Noord-Holland in actie voor veiligheid wegwerkers De provincie Noord-Holland start met de actie ‘Werk aan de weg? Rijd veilig’. Hiermee vraagt de provincie aandacht voor de veiligheid van wegwerkers. Regelmatig hebben zij te maken met onveilige situaties, veroorzaakt door snelheidsovertreders. De actie sluit aan bij de Bewust Veilig-dag van woensdag 20 maart 2019.
 • Elisabeth Post nieuwe voorzitter TLN

  (22 maart 2019) Elisabeth Post nieuwe voorzitter TLN Elisabeth Post wordt de nieuwe voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. Post werd vandaag door de ledenraad van TLN benoemd voor een periode van 4 jaar. Op 1 mei start ze bij TLN.
 • Beeldende kunst en duurzaamheid in nieuwe expositie provinciehuis

  (21 maart 2019) Beeldende kunst en duurzaamheid in nieuwe expositie provinciehuis Beeldende kunst en duurzaamheid vinden elkaar vanaf 29 maart in de nieuwe Dreefexpositie DON’T KNOW MUCH ABOUT ALGAE-BRA. Er zijn installaties, wand- en vloerkleden en objecten te zien van Margot Berkman en Pieter W. Postma, en schilderijen van Naomi Mitsuko Makkelie.
 • Procedure nieuwe burgemeester Koggenland voortijdig stopgezet

  (21 maart 2019) Procedure nieuwe burgemeester Koggenland voortijdig stopgezet Op verzoek van de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Koggenland heeft de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geadviseerd de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester voortijdig stop te zetten.
 • Gido Oude Kotte nieuwe burgemeester Aalsmeer

  (21 maart 2019) Gido Oude Kotte nieuwe burgemeester Aalsmeer Gido Oude Kotte is benoemd tot burgemeester van Aalsmeer. De benoeming gaat in op 16 april 2019.
 • Gratis entree Huis van Hilde voor inwoners Castricum

  (20 maart 2019) Gratis entree Huis van Hilde voor inwoners Castricum Inwoners van de gemeente Castricum hebben dinsdag 26 en woensdag 27 maart 2019 gratis toegang tot Huis van Hilde. Zij kunnen dan de tentoonstelling ‘Vijand in het Zand’ over de Slag bij Castricum in 1799 bekijken.
 • Denk mee over het openbaar vervoer in Gooi en Vechtstreek

  (17 januari 2020) Denk mee over het openbaar vervoer in Gooi en Vechtstreek De provincie Noord-Holland nodigt alle belanghebbenden uit om hun mening te geven over het ontwerp Programma van Eisen (PvE) voor de aanbesteding van het openbaar vervoer in Gooi en Vechtstreek.
 • 30 bedrijven gaan door voor titel ‘Beste Onderneming van Noord-Holland’

  (19 maart 2019) 30 bedrijven gaan door voor titel ‘Beste Onderneming van Noord-Holland’ De jury van de ondernemingsverkiezing van Noord-Holland (OVNH) heeft uit 90 genomineerde bedrijven haar keuze gemaakt.
 • Minister Schouten ondertekent eerste Tuinbouwakkoord

  (15 maart 2019) Minister Schouten ondertekent eerste Tuinbouwakkoord Het allereerste Tuinbouwakkoord is een feit: minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Jaap Bond van Greenports Nederland en Niek Jan van Kesteren van Greenport Holland ondertekenden het akkoord op 14 maart tijdens het Nationaal Tuinbouwcongres.
 • Stichting Leefomgeving Schiphol blijft kwaliteit leef- en woonsituatie verbeteren

  (15 maart 2019) Stichting Leefomgeving Schiphol blijft kwaliteit leef- en woonsituatie verbeteren Veel mensen in de Schipholregio kunnen geluidoverlast ervaren. Zij kunnen daarvoor terecht bij de Stichting Leefomgeving Schiphol. Deze stichting heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving in de Schipholregio.
 • Bekendmaking uitslagen scholierenverkiezingen op provinciehuis Haarlem

  (14 maart 2019) Bekendmaking uitslagen scholierenverkiezingen op provinciehuis Haarlem Duizenden basisschoolleerlingen, middelbare scholieren en mbo-studenten brengen in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart al hun stem uit.
 • “Dan stuur je de centen naar Zuid-Holland, dat wil je niet!”

  (15 maart 2019) "Dan stuur je de centen naar Zuid-Holland, dat wil je niet!" - commissaris Geld vrijmaken voor windmolens of juist voor nachtbussen? Hoeveel euro’s gaan er naar woningbouw en wat doen we met de kwaliteit van het zwemwater? Over deze provincievraagstukken bogen zich woensdag 13 maart 2019 5-vwo-leerlingen van het Martinuscollege in Grootebroek onder leiding van commissaris van de Koning Arthur van Dijk.
 • Uitgebreid onderzoek naar mogelijkheden aardwarmte MRA

  (13 maart 2019) Uitgebreid onderzoek naar mogelijkheden aardwarmte MRA In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) start een uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden voor het winnen van aardwarmte.
 • Commissaris van de Koning start scholenprogramma provincie

  (13 maart 2019) Commissaris van de Koning start scholenprogramma provincie Met een gastles aan het Martinuscollege in Grootebroek heeft Arthur van Dijk, commissaris van de Koning, het startsein gegeven aan het scholenprogramma van de provincie Noord-Holland.
 • Verkeersmaatregelen rondom ferryterminal IJmuiden bij harde Brexit

  (13 maart 2019) Verkeersmaatregelen rondom ferryterminal IJmuiden bij harde Brexit Om doorstroming van verkeer rondom de ferryterminal in IJmuiden te waarborgen bij een harde Brexit, zijn voorbereidingen gestart voor een tijdelijke parkeerlocatie voor vrachtwagens.
 • 2,2 miljoen voor culturele instellingen en evenementen

  (13 maart 2019) 2,2 miljoen voor culturele instellingen en evenementen De provincie Noord-Holland stelt eenmalig 2,2 miljoen euro beschikbaar voor de verduurzaming van culturele instellingen en de organisatie van evenementen.
 • Provinciaal inpassingsplan A.C. de Graafweg (N241) definitief vastgesteld

  (11 maart 2019) Provinciaal inpassingsplan A.C. de Graafweg (N241) definitief vastgesteld Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de A.C. de Graafweg (N241) is maandag 4 maart 2019 definitief vastgesteld door Provinciale Staten.
 • Bereikbaarheidsimpuls voor regio Aalsmeer

  (08 maart 2019) Bereikbaarheidsimpuls voor regio Aalsmeer (foto) Busreizigers in de regio Aalsmeer kunnen vanaf 2022 genieten van een snellere busverbinding en een veilige oversteekplaats aan de Legmeerdijk. Ook krijgt de bloemenveiling Royal FloraHolland een nieuwe aansluiting met de N201 en de N231 waardoor het vrachtverkeer veilig en snel zijn route kan vervolgen.
 • Studenten presenteren videoreportages over provincie

  (07 maart 2019) Studenten presenteren videoreportages over provincie Op het MBO College Noord van het ROC Amsterdam presenteerden 130 studenten hun zelfgemaakte videoreportages tijdens het Grote MBO Provinciale Staten van Noord-Holland debat. Hiervoor interviewden zij politici en andere jongeren over de provincie.
 • Devika Partiman neemt Ribbius Peletier Penning in ontvangst

  (07 maart 2019) Devika Partiman neemt Ribbius Peletier Penning in ontvangst Met een vlammend betoog voor meer vrouwen in de politiek presenteerde Devika Partiman zich op 7 maart 2019 als de eerste winnaar van de Ribbius Peletier Penning.
 • Zilveren pronkbeker bewijst ongekende rijkdom scheepswrak

  (07 maart 2019) Zilveren pronkbeker bewijst ongekende rijkdom scheepswrak Zegel Gedeputeerde Jack van der Hoek heeft in het Rijksmuseum in Amsterdam een topvondst uit het Palmhoutwrak onthuld.
 • Zonnewegdek SolaRoad in 2 provincies in gebruik genomen

  (07 maart 2019) Zonnewegdek SolaRoad in 2 provincies in gebruik genomen Vandaag is op 2 locaties in de provincies Noord- en Zuid-Holland in totaal 150 meter zonnewegdek in gebruik genomen.
 • Provincie start consultatie over bodemdaling veenweidegebieden

  (07 maart 2019) Provincie start consultatie over bodemdaling veenweidegebieden De provincie Noord-Holland gaat met agrariërs, belangenorganisaties, gemeenten en waterschappen in gesprek om te horen wat hun wensen, inbreng en randvoorwaarden zijn om de bodemdaling in veenweidegebieden af te remmen, te stoppen en zo mogelijk te herstellen.
 • Noord-Hollands Archief nieuwe beheerder verhalenplatform Oneindig Noord-Holland

  (06 maart 2019) Noord-Hollands Archief nieuwe beheerder verhalenplatform Oneindig Noord-Holland De provincie Noord-Holland heeft ingestemd met de overdracht van het verhalenplatform Oneindig Noord-Holland aan het Noord-Hollands Archief.
 • Snel internet voor deel West-Friesland, regio Alkmaar en De Kop

  (06 maart 2019) Snel internet voor deel West-Friesland, regio Alkmaar en De Kop Op 6 maart 2019 tekenden de provincie Noord-Holland en kabelexploitant FiberNH een overeenkomst die een vaste internetverbinding in een groot deel van het witte buitengebied van Noord-Holland een stap dichterbij brengt.
 • Natuurplannen Naardermeer krijgen vorm

  (06 maart 2019) Natuurplannen Naardermeer krijgen vorm In het Naardermeer worden de komende 6 jaar maatregelen genomen die er op zijn gericht om de biodiversiteit te vergroten.
 • Airbnb-onderzoek Noord-Holland

  (06 maart 2019) Airbnb-onderzoek Noord-Holland De meeste toeristen die via Airbnb een woning in Noord-Holland-Noord boeken zijn Duitsers (43 procent) en Nederlanders (33 procent).
 • Nog meer bloemrijke akkerranden in het Gooi

  (05 maart 2019) Nog meer bloemrijke akkerranden in het Gooi (foto) De pilot om meer natuur te creëren in het Gooi door akkerranden in te zaaien met kruiden en bloemen was in 2018 zo succesvol, dat dit jaar 2 keer zoveel boeren meedoen. Het totaal aantal hectare is zelfs ruim 2 keer zo groot: bijna 15 hectare (30 voetbalvelden).
 • Inloopavond aanleg rotonde Flevoweg-N242-A7 bij Agriport-Noord in Middenmeer

  (04 maart 2019) Inloopavond aanleg rotonde Flevoweg-N242-A7 De provincie Noord-Holland en de gemeente Hollands Kroon houden een inloopbijeenkomst over de aanleg van een rotonde op de kruising Flevoweg, Alkmaarseweg (N242) en de A7 (ter hoogte van Agriport-Noord) bij Middenmeer. De informatiebijeenkomst is op maandag 18 maart 2019 van 19.00 tot 21.00 uur.
 • Vuurwerkverbod tijdens broedseizoen

  (01 maart 2019) Vuurwerkverbod tijdens broedseizoen Het is niet meer toegestaan om tijdens het broedseizoen in de Noord-Hollandse vogelrichtlijngebieden vuurwerk af te steken. Het broedseizoen begint op 1 maart en loopt tot 1 augustus. 
 • Expositie ‘Uit alle windstreken’ toont aanwinsten Provinciale Atlas

  (28 februari 2019) Expositie ‘Uit alle windstreken’ toont aanwinsten Provinciale Atlas (foto) Gedeputeerde Jack van der Hoek opent op 1 maart de tentoonstelling 'Uit alle windstreken. Nieuwe aanwinsten Provinciale Atlas Noord-Holland 2018'.
 • Devika Partiman winnaar Ribbius Peletier Penning

  (28 februari 2019) Devika Partiman (foto) De oprichter en voorzitter van Stichting Stem op een vrouw, Devika Partiman, mag als eerste winnaar de Ribbius Peletier Penning in ontvangst nemen. Volgens de vakjury is de wijze waarop zij haar ideeën vormgeeft ‘briljant’.
 • Noord-Holland haalt 728 miljoen aan Europees geld binnen

  (27 februari 2019) Noord-Holland haalt 728 miljoen aan Europees geld binnen Tussen 2014 en 2018 is 728 miljoen euro aan Europese subsidie toegekend aan organisaties in Noord-Holland, die daarmee 2130 projecten hebben uitgevoerd.
 • Nieuwe aanwinsten Noord-Hollands werelderfgoed

  (25 februari 2019) Nieuw aanwinsten Noord-Hollands werelderfgoed - wandelaars Vanaf 1 maart 2019 loopt over de Liniebrug bij Nigtevecht een nieuw Lange Afstand Wandelpad (LAW), het Waterliniepad.
 • Blog: Politieke gelijkheid: een onvoltooid project

  (25 februari 2019) Liza Mügge We vieren dit jaar 100 jaar vrouwenkiesrecht, dat is een feestje waard. Maar het is ook een moment voor reflectie, want ondanks gelijke rechten zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in de politiek. Hoe kan dat?
 • Afsluiting N201 door onderhoud aan Amstelaquaduct en Waterwolftunnel

  (25 februari 2019) Afsluiting N201 door onderhoud aan Amstelaquaduct en Waterwolftunnel De provincie Noord-Holland voert van 7 tot en met 10 maart 2019 onderhoud uit aan het Amstelaquaduct (tussen de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen) en aan de Waterwolftunnel (tussen de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer).
 • Gunning Hilversumse deel van toekomstige HOV-lijn definitief

  (22 februari 2019) Gunning Hilversumse deel van toekomstige HOV-lijn definitief (foto) Spoorwegbeheerder ProRail heeft in het kader van het project HOV in ’t Gooi de aanleg van de vrije busbaan in Hilversum definitief aan bouwbedrijf BAM gegund. Eerder in het proces ging de opdracht naar een bouwcombinatie van VolkerWessels. Dat gunningsbesluit is naar aanleiding van de uitspraak van het gerechtshof in Arnhem begin deze week, ingetrokken.
 • Reizigers Haarlem/IJmond vaker met bus

  (21 februari 2019) Reizigers Haarlem/IJmond vaker met bus In 2 jaar tijd is het aantal busreizigers in de regio Haarlem/IJmond met 21% gestegen. Dat zijn in oktober 2018 ruim 100.000 meer reizigers dan in oktober 2016.
 • Duurzaamheid, milieu en vervoer belangrijkste provincie-onderwerpen voor Noord-Hollanders

  (20 februari 2019) Duurzaamheid, milieu en vervoer belangrijkste provincie-onderwerpen voor Noord-Hollanders Noord-Hollanders vinden het belangrijk dat de provincie waar zij wonen voldoende aandacht besteedt aan duurzaamheid en milieu en aan verkeer en vervoer.
 • Provinciale subsidie voor Noord-Hollands mkb

  (18 februari 2019) Provinciale subsidie voor Noord-Hollands mkb Om duurzame innovaties te stimuleren, stelt de provincie Noord-Holland dit jaar € 6 miljoen euro beschikbaar voor Noord-Hollandse ondernemers op het gebied van Energie & Chemie (inclusief Biobased), Agri & Food, Tuinbouw, Water, Creatieve Industrie, Logistiek en Life Sciences & Health.
 • € 2,9 miljoen voor wijkplannen warmtetransitie

  (18 februari 2019) € 2,9 miljoen voor wijkplannen warmtetransitie (foto) De provincie Noord-Holland stelt een subsidie van € 2,9 miljoen beschikbaar voor wijkplannen warmtetransitie. Gemeenten kunnen de subsidie vanaf 1 maart 2019 aanvragen.
 • Nieuw portaal voor elektrisch laden

  (15 februari 2019) Nieuw portaal voor elektrisch laden (foto) De 4 grote steden (G4) en MRA-Elektrisch lanceren een nieuw portaal met realtime inzicht in het elektrisch laden in Nederland. De website evdata.nl laat de ontwikkeling en de actuele stand van het elektrisch laden in Nederland zien, gebaseerd op gegevens van meer dan 11.000 openbare laadpunten.
 • Noord-Holland op schema met Natuurnetwerk Nederland

  (15 februari 2019) Noord-Holland op schema met Natuurnetwerk Nederland (foto) De provincie ligt op schema om het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te realiseren. Het doel van het NNN (voorheen: 'Ecologische Hoofdstructuur') is om natuurgebieden en het omringende agrarisch gebied beter met elkaar te verbinden ter bevordering van de biodiversiteit.
 • In Noord-Holland is het stil

  (15 februari 2019) Stiltegebied De Wijde Blik en Bovenkerkerpolder bij Amstelveen en Grootslag West in West-Friesland blijven een stiltegebied. In 2017 bleken deze gebieden niet aan de criteria van een stiltegebied te voldoen. Er zijn ‘stiltetafels’ georganiseerd om te kijken of het nog zinvol en wenselijk was om deze gebieden als stiltegebied te behouden.
 • Provincies tekenen met Rijk en lokale overheden voor 0 verkeersslachtoffers

  (14 februari 2019) Provincies tekenen met Rijk en lokale overheden voor 0 verkeersslachtoffers Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, gedeputeerde Verkeersveiligheid Harry van der Maas van de gezamenlijke provincies, Gerard Slegers (Vervoerregio Amsterdam), Peter Meij (MRDH) en Harald Bouman (VNG) tekenden donderdag 14 februari voor een nieuw tijdperk voor verkeersveiligheid.
 • Nieuw meldpunt belemmeringen circulaire economie

  (14 februari 2019) Nieuw meldpunt belemmeringen circulaire economie (foto) Bedrijven die duurzamer willen omgaan met grondstoffen, productieprocessen en afval kunnen belemmeringen voor circulaire economie melden bij een speciaal meldpunt. Gedeputeerde Jack van der Hoek opende het loket tijdens het Innovatiefestival Noord-Holland.
 • Provincie geeft impuls aan modernisering en verduurzaming glastuinbouw Noord-Holland

  (14 februari 2019) Provincie geeft impuls aan modernisering en verduurzaming glastuinbouw Noord-Holland De provincie Noord-Holland stelt € 4 miljoen subsidie beschikbaar voor telers die willen verhuizen naar glastuinbouwgebieden. Door de concentratie van deze bedrijven zijn investeringen in nieuwe infrastructuur, warmtenetten en aardwarmte-installaties mogelijk.
 • Aardbeivlinder heeft het moeilijk en de Tjiftjaf doet het goed

  (13 februari 2019) Aardbeivlinder heeft het moeilijk en de Tjiftjaf doet het goed De populatie weidevogels in Noord-Holland is stabiel, maar de grutto en de kievit hebben het moeilijk.
 • Bamboe, bermgras, suikerriet en hars op en langs de provinciale weg

  (13 februari 2019) Biobased Op en langs de N231 in Amstelveen legt de provincie Noord-Holland de eerste biobased proeftuin aan.
 • Nachtelijke werkzaamheden Westerweg (N242) bij Alkmaar

  (13 februari 2019) Nachtelijke werkzaamheden Westerweg (N242) bij Alkmaar Afbeelding De provincie Noord-Holland verricht van 14 februari om 22.00 uur tot 15 februari 05.00 uur herstelwerkzaamheden aan het asfalt op de Westerweg (N242) richting het zuiden bij Alkmaar ter hoogte van Oudorp.
 • 2/3e Noord-Hollanders vindt verkiezingen Provinciale Staten belangrijk

  (13 februari 2019) 2/3e Noord-Hollanders vindt verkiezingen Provinciale Staten belangrijk Noord-Hollanders kunnen op 20 maart stemmen voor Provinciale Staten. 6 van de 10 geeft aan dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Dat blijkt uit een onderzoek dat Epiphaneia in opdracht van de provincie heeft gedaan onder 1500 Noord-Hollanders.
 • Op avontuur in de duinen in 1799

  (12 februari 2019) Op avontuur in de duinen in 1799 In de voorjaarsvakantie kunnen bezoekers van Huis van Hilde op ontdekkingstocht door de duinen samen met Cor Prins, de vinder van de Russische soldaat. Hij vertelt over de slag bij Castricum die daar in 1799 plaatsvond. De hele vakantie is er in Huis van Hilde van alles te doen.
 • 'Ruimte voor groei' in Noord-Holland

  (08 februari 2019) Ruimte voor groei in Noord-Holland Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben na bijna 4 jaar de balans opgemaakt van de activiteiten die voortkomen uit het coalitieakkoord 'Ruimte voor groei 2015-2019'. Het college is positief over de uitkomsten van de evaluatie. Vrijwel alle geplande activiteiten zijn uitgevoerd.
 • Noord-Holland trapt provinciale verkiezingen af

  (20 februari 2019) Noord-Holland trapt provinciale verkiezingen af De Noord-Hollandse campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen start op woensdag 13 februari 2019. Alle lijsttrekkers van de deelnemende partijen stellen zich dan voor, gaan in op hun campagneactiviteiten en vullen tijdens de bijeenkomst de Stemwijzer in.
 • Werkzaamheden Ring Alkmaar West (N242) op 8 februari 2019

  (24 december 2019) Werkzaamheden Ring Alkmaar West (N242) op 8 februari 2019 De provincie Noord-Holland verricht op vrijdag 8 februari 2019 een spoedreparatie aan het asfalt op de N242 bij Alkmaar ter hoogte van de Smaragdweg.
 • Openstelling Leeghwaterbrug (N242) vastgesteld op eind augustus

  (06 februari 2019) Openstelling Leeghwaterbrug (N242) vastgesteld op eind augustus Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben de ingebruikname van de Leeghwaterbrug (N242) in Alkmaar vastgesteld op 25 augustus 2019.
 • Gedeputeerde Staten stellen plan van aanpak voor landschapsplan Stelling van Amsterdam en Verbinding A8-A9 vast

  (06 februari 2019) Gedeputeerde Staten stellen plan van aanpak voor landschapsplan Stelling van Amsterdam en Verbinding A8-A9 vast De provincie Noord-Holland werkt, samen met haar partners, aan het versterken van de Stelling van Amsterdam en het verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid in het gebied tussen de A8 en de A9.
 • Uitstel bomenkap door actualisatie vleermuisonderzoek

  (05 februari 2019) Uitstel bomenkap door actualisatie vleermuisonderzoek De provincie Noord-Holland stelt de kap van 17 bomen in gemeente Ouderkerk aan de Amstel uit om het vleermuisonderzoek te actualiseren.
 • Besluiten Provinciale Staten van Noord-Holland 4 februari 2019

  (05 februari 2019) Besluiten Provinciale Staten van Noord-Holland 4 februari 2019 Provinciale Staten namen op de Dag van de Kandidaatstelling, de laatste dag waarop politieke partijen hun kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart in kunnen leveren, een breed gedragen Regenbooginitiatief aan.
 • Provincie maakt verplaatsing Corendon Boeing mogelijk

  (05 februari 2019) Provincie maakt verplaatsing Corendon Boeing mogelijk Van 5 tot 10 februari wordt een Boeing 747 van Schiphol naar Badhoevedorp gereden over de provinciale weg N232. De provincie Noord-Holland heeft samen met Corendon, de gemeente Haarlemmermeer en transportbedrijf Mammoet gekeken hoe het transport op de meest veilige en efficiënte manier over de weg vervoerd kan worden.
 • Herstelwerkzaamheden Provincialeweg Langedijk (N504): 4 en 5 februari 2019

  (17 januari 2020) Herstelwerkzaamheden Provincialeweg Langedijk (N504): 4 en 5 februari 2019 De provincie Noord-Holland verricht op maandag 4 en dinsdag 5 februari 2019 herstelwerkzaamheden op de N504 in Langedijk. Er wordt gewerkt aan een storing in de verkeersregelinstallatie.
 • Metropoolregio Amsterdam stelt sleutelprojecten woningbouwopgave vast

  (01 februari 2019) Metropoolregio Amsterdam stelt sleutelprojecten woningbouwopgave vast De Metropoolregio Amsterdam (MRA) wil samen met de rijksoverheid optrekken om te voorzien in de enorme woningbouwbehoefte in de regio. De totale behoefte is 230.000 woningen tot 2040, waarvan een groot deel al moet worden gebouwd voor 2025.
 • De Kop Werkt aan groene banen

  (01 februari 2019) De Kop Werkt aan groene banen (foto) De agribusiness is een belangrijke economische sector voor de Kop van Noord-Holland. Om te zorgen voor voldoende goed opgeleid personeel hebben ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden in de Kop het convenant AgriProjecten Match2020 ondertekend.
 • Aanpassing lijst provinciale monumenten afgerond

  (31 januari 2019) Aanpassing lijst provinciale monumenten afgerond De provincie Noord-Holland heeft de provinciale monumentenlijst aangepast. In 2011 stonden er 620 objecten op de lijst, nu zijn dat er nog 500.
 • Oplevering Prinses Amaliabrug en Kogerpolderbrug later dan gepland

  (31 januari 2019) Oplevering Prinses Amaliabrug en Kogerpolderbrug later dan gepland (foto) De oplevering van de Prinses Amaliabrug (de nieuwe Beatrixbrug bij Westknollendam) is met 20 weken vertraagd tot augustus 2019. De nieuwe Kogerpolderbrug is in januari 2020 gereed en daarmee 15 weken later klaar dan gepland.
 • Provincie Noord-Holland neemt vervuilde locaties over in Nederhorst den Berg

  (30 januari 2019) Provincie Noord-Holland neemt vervuilde locaties over in Nederhorst den Berg De provincie Noord-Holland neemt de nazorg van meerdere vervuilde locaties op de Dammerweg in Nederhorst den Berg over van Stichting Bosatex.
 • Jongeren maken reportages over hun provincie

  (29 januari 2019) Jongeren maken reportages over hun provincie (foto) Mbo-studenten maken de komende weken korte filmreportages over de provincie Noord-Holland in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019.
 • N246 gedeeltelijk dicht door gaslek

  (24 december 2019) N246 gedeeltelijk dicht door gaslek Update: de weg is weer open.
  De N246 is tussen de Kogerpolderbrug en de afslag Woudhaven/Kogerpolder afgesloten voor alle verkeer vanwege een gaslek. De politie en de brandweer zijn aanwezig.
 • Wie wordt de groenste politicus van Nederland?

  (09 juli 2019) Adnan Tekin Gedeputeerde Adnan Tekin (Natuur) en Statenlid Michel Klein van Noord-Holland zijn door Natuurmonumenten genomineerd voor de Groenste Politicus van Nederland. Het is de elfde editie van deze publieksverkiezing die door Natuurmonumenten wordt georganiseerd. De winnaar wordt op 10 maart 2019 bekend gemaakt in het radioprogramma Vroege Vogels (NPO Radio 1).
 • Provincie vindt 500 miljoen jaar oude zwerfkeien op Texel

  (25 januari 2019) Provincie vindt 500 miljoen jaar oude zwerfkeien op Texel (foto) De provincie Noord-Holland heeft bij graafwerkzaamheden 2 grote zwerfkeien gevonden. De keien lagen op 3 meter diepte en kwamen aan het licht bij graafwerkzaamheden in natuurgebied Waalenburg op Texel.
 • Fiets- en natuurverbinding Nigtevecht en dwarsligger faunapassage genomineerd voor natuurprijs

  (25 januari 2019) Fiets- en natuurverbinding Nigtevecht en Dwarsligger faunapassage genomineerd voor natuurprijs De natuurverbinding bij de Liniebrug bij Nigtevecht en de dwarsligger faunapassage in het Rondje Naardermeer zijn genomineerd voor de Natuurprijs van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). De bureaus die de ontwerpen in opdracht van de provincie Noord-Holland maakten, horen op 30 januari of ze hebben gewonnen.
 • Versnelde uitrol Talking Traffic en slimme verkeerslichten in Metropoolregio Amsterdam

  (25 januari 2019) Versnelde uitrol Talking Traffic en slimme verkeerslichten in Metropoolregio Amsterdam (foto) De provincie Noord-Holland wil de komende jaren 260 provinciale verkeerslichten vervangen door een slimme variant. Dat verbetert de doorstroming en levert milieuvoordelen op. Eind 2018 hebben Provinciale Staten € 4,725 miljoen gereserveerd voor de versnelde uitrol van deze slimme verkeerslichten.
 • Aandacht voor bijzondere woningbouwsituatie Texel

  (25 januari 2019) Aandacht voor bijzondere woningbouwsituatie Texel Joke Geldhof, gedeputeerde Wonen van de provincie Noord-Holland, heeft donderdag 24 januari gesproken met wethouder Hennie Huisman en de Jonge Bestuurders Texel (JBT). Samen bezochten zij woningbouwlocatie De Tuunen, waar 140 energiezuinige woningen in verschillende prijsklassen en types worden gebouwd.
 • De RAI-vereniging krijgt het predicaat Koninklijk uitgereikt

  (24 januari 2019) De oude RAI 570 De RAI (Rijwiel- en Automobiel Industrie) vereniging heeft 24 januari 2019 het predicaat Koninklijk uitgereikt gekregen. De voorzitter van de RAI Steven van Eijck kreeg het predicaat overhandigd door commissaris van de Koning Arthur van Dijk.
 • Winterseizoen? Vraag subsidie aan voor betere vaarverbinding

  (24 januari 2019) Winterseizoen? Vraag subsidie aan voor betere vaarverbinding Een nieuwe recreatieve vaarverbinding opzetten? Bestaande dienstregeling uitbreiden? Een extra op- of afstappunt aanleggen? Ondernemers en overheden kunnen hiervoor subsidie aanvragen bij de provincie Noord-Holland.
 • Meer woningeigenaren investeren in energiezuinig maken van huis

  (23 januari 2019) Meer woningeigenaren investeren in energiezuinig maken van huis Steeds meer inwoners die hun huidige woning energiezuiniger willen maken, kloppen voor advies en begeleiding aan bij een energieloket.