Interbestuurlijk toezicht

Een van de kerntaken van de provincie is interbestuurlijk toezicht (IBT): toezicht houden op de uitvoering van wettelijke taken door gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Dit gebeurt zoveel mogelijk op afstand, sober en proportioneel

De gemeenteraden en algemene besturen controleren eerst zelf of hun gemeente, waterschap of gemeenschappelijke regeling het goed doet. De informatie verkregen uit deze horizontale verantwoording wordt elk jaar naar de provincie gestuurd. Meer over de werkwijze

Benieuwd hoe uw gemeente het doet?

Bekijk de resultaten over 2017 op een interactieve kaart.

Wilt u eerst een korte uitleg over interbestuurlijk toezicht? Bekijk dan onderstaande animatie:

Video wat is IBT op YouTube

Toezichtsdomeinen

Het provinciebestuur houdt systematisch toezicht op 4 risicodomeinen:

 1. Financiën
  Specifiek toezicht op de financiële positie van de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.
 2. Omgeving
  Toezicht en handhaving met een focus op de onderdelen milieu, bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke ordening.
 3. Informatiebeheer
  Toezicht op het informatie en archiefbeheer. 
 4. Huisvesting verblijfsgerechtigden 
  Toezicht op tijdige huisvesting van verblijfsgerechtigden bij gemeenten

De informatie aan de provincie kan via dit formulier worden geüpload.

Incidentgericht toezicht

Op andere terreinen houdt de provincie alleen toezicht naar aanleiding van incidenten of klachten. De informatie aan de provincie kan via dit formulier worden geüpload.

Thematisch toezicht

Jaarlijks houdt de provincie thematisch toezicht op specifieke onderwerpen. In 2018 zijn dit de onderzoeksplicht roestvast staal in zwembaden, illegaal gebruik recreatieparken, brandveiligheid van zorginstellingen. De informatie aan de provincie kan via dit formulier worden geüpload.

Uitgelicht

Beleidsdocumenten