Interbestuurlijk toezicht

Een van de kerntaken van de provincie is interbestuurlijk toezicht (IBT): toezicht houden op de uitvoering van wettelijke taken door gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Dit gebeurt zoveel mogelijk op afstand, sober en proportioneel.

De gemeenteraden en algemene besturen controleren eerst zelf of hun gemeente, waterschap of gemeenschappelijke regeling het goed doet. De informatie verkregen uit deze horizontale verantwoording wordt elk jaar naar de provincie gestuurd. Meer over de werkwijze

Benieuwd hoe uw gemeente het doet?

Bekijk de resultaten over 2020 op een interactieve kaart.

Wilt u een korte uitleg over interbestuurlijk toezicht? Bekijk dan onderstaande animatie:

Video wat is IBT op YouTube

Toezichtsdomeinen

Het provinciebestuur houdt systematisch toezicht op 4 risicodomeinen:

De informatie aan de provincie voor de volgende 3 domeinen kan via dit formulier worden geüpload:
1. Financiën
Specifiek toezicht op de financiële positie van de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.
2. Informatiebeheer
Toezicht op het informatie en archiefbeheer.
3. Huisvesting verblijfsgerechtigden
Toezicht op tijdige huisvesting van verblijfsgerechtigden bij gemeenten 
4. Omgeving
Toezicht en handhaving met een focus op de onderdelen milieu, bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke ordening.
De informatie aan de provincie voor Omgeving en veiligheid kan via dit formulier worden geüpload.

Incidentgericht toezicht

Op andere terreinen houdt de provincie alleen toezicht naar aanleiding van incidenten of klachten. Incidenten of klachten kunnen worden gemeld bij het Servicepunt via 0800 0200 600 (gratis) of servicepunt@noord-holland.nl.

Thematisch toezicht

Jaarlijks houdt de provincie thematisch toezicht op specifieke onderwerpen. In 2019 zijn dit de onderzoeksplicht roestvast staal in zwembaden, illegaal gebruik recreatieparken, brandveiligheid van zorginstellingen. De informatie aan de provincie kan via dit formulier worden geüpload.

Uitgelicht