Incidentgericht toezicht

De provincie houdt incidentgericht toezicht op die taken die niet als risicogebied zijn aangemerkt. Dat betekent dat op deze terreinen niet systematisch en periodiek informatie wordt uitgevraagd en beoordeeld. De provincie komt op deze terreinen pas in actie na een signaal dat er iets mis is, bijvoorbeeld een bericht in de media, een klacht van een burger of een incident. Op het moment dat u vermoedt dat de gemeente in strijd handelt met het recht of het algemeen belang en/of u vermoedt dat een gemeente nalaat een wettelijke taak uit te voeren, kunt u contact opnemen met het Interbestuurlijk toezicht.

De informatie aan de provincie kan via dit formulier worden geüpload.

Uitgelicht