Incidentgericht toezicht

De provincie houdt incidentgericht toezicht op die taken die niet als risicodomein zijn aangemerkt. Dat betekent dat op deze terreinen niet systematisch of specifieke informatie wordt uitgevraagd en beoordeeld. De provincie komt op deze terreinen pas in actie na een signaal dat er iets mis is, bijvoorbeeld een bericht in de media, een klacht van een burger of een incident. Op het moment dat u vermoedt dat de gemeente in strijd handelt met het recht of het algemeen belang of u vermoedt dat een gemeente nalaat een wettelijke taak uit te voeren, kunt u contact opnemen met het Servicepunt via 0800 0200 600 (gratis) of servicepunt@noord-holland.nl

Let op: Het interbestuurlijk toezicht (IBT) vanuit de provincie kan en mag niet in de plaats komen van formele rechtsbeschermingsprocedures. Dit houdt in dat de provincie niet optreedt als er voor u nog andere rechtsmiddelen open staan zoals bezwaar bij de gemeente en beroep bij rechter. Daarnaast is het zo dat het IBT geen inhoudelijk toezicht houdt op beleidskeuzes; gemeenten hebben beleidsvrijheid bij de vormgeving van hun wettelijke taken en bepalen zelf hoe zij deze taken het beste kunnen uitvoeren.