Thematisch toezicht

(17 juni 2020)

De provincie houdt ook praktijktoetsen en thematische onderzoeken. Om zo zicht te krijgen op de uitvoering.

Vanaf 2018 onderzoekt de provincie de volgende onderwerpen binnen het domein Omgevingsrecht:

  • Het gebruik van roestvast staal in zwembaden, zodat alle zwembaden in Noord-Holland zo snel mogelijk voldoen aan het Bouwbesluit.
  • Brandveiligheid in zorginstellingen, om inzicht te krijgen in de uitvoering door gemeente van hun eigen beleid, programma’s en protocollen bij het toezicht op zorginstellingen en het resultaat hiervan.

De informatie aan de provincie kan via dit formulier worden geüpload.

Uitgelicht

Documenten