Willem Arondéuslezing

Jaarlijks nodigen Provinciale Staten van Noord-Holland iemand uit de wereld van kunst, wetenschap of religie uit de Willem Arondéuslezing te houden. Met de lezing willen Provinciale Staten de herinnering aan kunstenaar en verzetsstrijder Willem Arondéus levend houden.

Willem Arondéus (1894-1943) was een moedig en eigenzinnig mens. Al op jonge leeftijd kwam hij openlijk voor zijn homoseksuele geaardheid uit. In die dagen - begin vorige eeuw - een ongewone en gedurfde houding die indruiste tegen de heersende opvattingen, ook zoals die golden in de liberale kunstenaarskring waarin Arondéus verkeerde.

Tijdens de bezettingsjaren ‘40-’45 was hij actief in het kunstenaarsverzet en een van de leiders van de overval in 1943 op het Amsterdams bevolkingsregister, een daad waarvoor hij met zijn leven heeft geboet. In de Statenzaal van het provinciehuis in Haarlem hangen enige door hem vervaardigde wandkleden.

Willem Arondéuslezing 2019

Generaal buiten dienst Peter van Uhm hield woensdag 8 mei 2019 de Willem Arondéuslezing. In zijn lezing (pdf, 67 kB) ging Van Uhm in op enkele van de laatste gedachten en woorden van Willem Arondéus.

Peter van Uhm

Peter van Uhm was van 2008 tot halverwege 2012 commandant der Strijdkrachten. Zijn 40 jaar lange militaire carrière stond in het teken van het behouden van vrede. Ook als burger is het de missie van Van Uhm mensen te inspireren en van de wereld een betere plek te maken.