Willem Arondéuslezing

Jaarlijks nodigen Provinciale Staten van Noord-Holland iemand uit de wereld van kunst, wetenschap of religie uit om de Willem Arondéuslezing te houden. Met de lezing willen Provinciale Staten de herinnering aan kunstenaar en verzetsstrijder Willem Arondéus levend houden. In 2021 houden Provinciale Staten de Willem Arondéuslezing voor de 16e keer.

Mounir Samuel 

Journalist, auteur en performance artist Mounir Samuel spreekt op 1 september 2021 de Willem Arondéuslezing uit.  

Mounir Samuel

Veelzijdig

Mounir Samuel is veelzijdig. Hij werkt op de scheidslijnen van media, kunst en cultuur als journalist, auteur, theatermaker, documentairemaker, expositiemaker en adviseur ‘diversvaardigheid’. Samuel is van Egyptisch-Nederlandse afkomst, verdiepte zich als overtuigd christen in de islam en reisde als correspondent de wereld over. 

Willem Arondéuslezing dit jaar op 1 september

De Willem Arondéuslezing vindt dit jaar plaats op 1 september 2021 in de Grote kerk in Haarlem van 20.00 uur – 21.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur. Op 2 september 1945 eindigde de Tweede Wereldoorlog met de overgave van Japan. Normaliter houden Provinciale Staten de lezing rond 5 mei, als Nederland Bevrijdingsdag viert. De lezing is vanwege de coronamaatregelen naar september verplaatst in de hoop dat de lezing dan weer kan worden gehouden voor een groot publiek.

Aanmelden kan nu al 

Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de lezing live bij te wonen. Maar door coronamaatregelen kan het aantal beschikbare plaatsen beperkt zijn. Het is nog niet bekend hoeveel personen op 1 september in de Grote kerk kunnen plaatsnemen. Aanmelden kan nu al via het aanmeldformulier. Gegadigden die zich aanmelden ontvangen 2 weken voorafgaand aan de lezing bericht of zij kunnen komen of niet. Toegangsbewijzen worden dan verstrekt op volgorde van aanmelding. Iedereen kan de lezing gelukkig ook volgen via internet of op de tv-zender Haarlem105.  

Willem Arondéus

Willem Arondéus (1894-1943) was een moedig en eigenzinnig mens. Al op jonge leeftijd kwam hij openlijk voor zijn homoseksuele geaardheid uit. In die dagen - begin vorige eeuw - een ongewone en gedurfde houding die indruiste tegen de heersende opvattingen, ook in de liberale kunstenaarskring waarin Arondéus verkeerde. In de Statenzaal van het provinciehuis in Haarlem hangen door hem vervaardigde wandkleden. Tijdens de bezettingsjaren ‘40-’45 was hij actief in het verzet.

Lees meer over Willem Arondéus en over de sprekers van de afgelopen jaren in het artikel ‘Eigenzinnige sprekers gedenken heldhaftige verzetsstrijder’.

Willem Arondëus

Aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister

Met een kleine groep van vertrouwelingen uit de kunstwereld, onder wie Gerrit van der Veen en Frieda Belinfante, maakte Willem Arondéus al in 1942 identiteitsbewijzen na voor Joodse onderduikers, zodat die zonder de ‘J’ op hun persoonsbewijs de oorlog misschien konden overleven. Het grote plan van de groep was om het Amsterdamse bevolkingsregister te vernietigen, zodat de Duitsers niet meer zouden kunnen nagaan wie Joods was en wie niet.

Onder leiding van Gerrit van der Veen en Willem Arondéus pleegt de verzetsgroep in de nacht van 27 maart 1943 een aanslag op het bevolkingsregister. Een paar dagen na de aanslag werden Willem Arondéus en bijna alle andere betrokkenen opgepakt. Op 1 juli 1943 werden 12 verzetsstrijders, waaronder Arondéus, doodgeschoten in de duinen.