Indienen ruimtelijke plannen

De provincie beoordeelt ruimtelijke plannen van gemeenten aan de hand van het provinciaal beleid.

Dit beleid staat onder andere in de Omgevingsverordening NH2020.

Gemeenten moeten de volgende ruimtelijke plannen ter beoordeling naar de provincie sturen via een digitaal formulier:

  • Planinitiatieven
  • Voorontwerp-bestemmingsplannen
  • Concept-omgevingsvergunningen
  • Ontwerp-bestemmingsplannen

Ontvangstbevestiging

De provincie stuurt de gemeente een ontvangstbevestiging. Heeft u binnen 1 dag geen bevestiging gekregen, neem dan contact op met de provincie via RO-info@noord-holland.nl.

Meestal krijgt de gemeente van de provincie binnen 1 maand een inhoudelijke reactie op de ingediende plannen.

Uitgelicht