Water & Bodem

De provincie is samen met de Rijksoverheid en de waterschappen verantwoordelijk voor het waterbeheer in Noord-Holland. Daarbij staat veiligheid voorop. Ook moet de kwaliteit van het water en de bodem in orde zijn. De provincie voorkomt waar mogelijk bodemverontreiniging en saneert de bodem waar nodig. Bovendien beschermt de provincie de bodem waaruit grondwater gewonnen wordt.

Actueel

  • Werkzaamheden Afsluitdijk van start

    (01 april 2019)

    Maandagochtend gaf minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat het startsein voor de versterking van de Afsluitdijk. Rijkswaterst...

  • Coördinatiebesluit Markermeerdijken

    (27 maart 2019)

    De provincie Noord-Holland coördineert de vergunningen en ontheffingen die nodig zijn voor de versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amst...

Kaarten

Watervisiekaart

Bodemvisiekaart

Watervisiekaart Bodemvisiekaart