Water & Bodem

De provincie is samen met de Rijksoverheid en de waterschappen verantwoordelijk voor het waterbeheer in Noord-Holland. Daarbij staat veiligheid voorop. Ook moet de kwaliteit van het water en de bodem in orde zijn. De provincie voorkomt waar mogelijk bodemverontreiniging en saneert de bodem waar nodig. Bovendien beschermt de provincie de bodem waaruit grondwater gewonnen wordt.

Actueel

  • Kom zwemmen in Noord-Hollands water!

    14 april 2017

    Het officiële zwemseizoen start op maandag 1 mei. In Noord-Holland zijn 151 officiële zwemplekken waar tussen 1 mei en 1 oktober de veiligheid en de w...

  • Natuurvriendelijke oevers in Noord-Holland

    14 april 2017

    De provincie Noord-Holland stelt ruim € 520.000 beschikbaar voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers in kanaal Omval Kolhorn en het Schagerkoggeka...

Kaarten

Watervisiekaart

Bodemvisiekaart

Watervisiekaart Bodemvisiekaart