Water & Bodem

Water & Bodem

De provincie is samen met de Rijksoverheid en de waterschappen verantwoordelijk voor het waterbeheer in Noord-Holland. Daarbij staat veiligheid voorop. Ook moet de kwaliteit van het water en de bodem in orde zijn. De provincie voorkomt waar mogelijk bodemverontreiniging en saneert de bodem waar nodig. Bovendien beschermt de provincie de bodem waaruit grondwater gewonnen wordt.

Water: wie doet wat?

Water: wie doet wat?

Om al het water in Noord-Holland in goede stromen te leiden, zijn veel verschillende partijen betrokken. Wie doet nou eigenlijk wat?

Meer informatie

Actueel

Kaarten

 

Bodemvisiekaart


 
Bodemvisiekaart
Open de bodemvisiekaart