Water & Bodem

De provincie is samen met de Rijksoverheid en de waterschappen verantwoordelijk voor het waterbeheer in Noord-Holland. Daarbij staat veiligheid voorop. Ook moet de kwaliteit van het water en de bodem in orde zijn. De provincie voorkomt waar mogelijk bodemverontreiniging en saneert de bodem waar nodig. Bovendien beschermt de provincie de bodem waaruit grondwater gewonnen wordt.

Actueel

  • Zwemseizoen op 1 mei van start

    (26 april 2019)

    Het zwemseizoen start dit jaar officieel op woensdag 1 mei en loopt tot 1 oktober 2019. In Noord-Holland zijn ruim 150 officiële zwemplekken waar de v...

  • Versterking dijk rond Marken stap dichterbij

    (25 april 2019)

    De Zuidkade en Westkade van de dijk rond Marken worden versterkt, omdat ze niet meer voldoen aan de veiligheidsnormen tegen overstromingen. De ontwerp...

Kaarten

Watervisiekaart

Bodemvisiekaart

Watervisiekaart Bodemvisiekaart