Ontgronding

Vergunning ontgronding

Bij graafwerkzaamheden om zand, klei of grind te winnen of om bijvoorbeeld een recreatieplas, natuurgebied of haven te realiseren, is er sprake van ontgronding. Voor een deel van deze werkzaamheden is een vergunning op basis van de Ontgrondingenwet en de Omgevingsverordening NH2020 nodig. U kunt een vergunning aanvragen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). De OD NZKG handhaaft ook. De regels voor ontgronding staan op bladzijde 22.

U kunt een vergunning aanvragen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). De OD NZKG handhaaft ook.