Aanpak bodemverontreiniging CINDU-terrein

Aanpak bodemverontreiniging CINDU-terrein

Vanaf het begin tot het eind van de 20ste eeuw werd er in de voormalige fabriek van Chemische INDustrie Uithoorn (CINDU) steenkoolteer uit de hoogovens verwerkt om er onder andere asfalt en teer van te maken. Hierbij is verontreiniging in de bodem terecht gekomen. De provincie Noord-Holland heeft nu een plan gemaakt om de bodem te saneren.

Actueel

Kaart aanpak bodemverontreiniging CINDU-terrein

Kaart CINDU-terrein
Open de grote versie van de kaart
 (pdf, 1 MB). Op het kaartje staat aangegeven waar de grenzen van het bedrijventerrein van CINDU (oranje) en de aangrenzende woonwijk (blauw) liggen. De woonwijk is geen onderdeel van het projectgebied. Ook is met een rode lijn aangegeven waar de damwand in de grond ligt. 

Zie ook