Nieuws

 • Noord-Holland draagt bij aan verbeteren zwemwater

  05 februari 2024 Noord-Holland draagt bij aan verbeteren zwemwater

  Winters worden natter en hebben minder vorstdagen, zomers worden droger met meer tropische dagen. Dat heeft gevolgen voor de kwaliteit van open zwemwater. Om de waterkwaliteit te verbeteren stelt de provincie € 150.000 subsidie beschikbaar aan beheerders van buitenzwemwater, zoals gemeenten, recreatieschappen en waterschappen.

 • Alle buitenzwemlocaties 2024 nu bekend

  05 februari 2024 Alle buitenzwemlocaties 2024 nu bekend

  Voor het zwemseizoen 2024 heeft de provincie 151 locaties in buitenzwemwater aangewezen.

 • Waddenprovincies uiten zorgen over gaswinning Waddenzee

  20 december 2023 Waddenprovincies uiten zorgen over gaswinning Waddenzee

  De 3 Waddenprovincies Noord-Holland, Groningen en Fryslân uiten hun zorgen over gaswinning in de Waddenzee (bij Ternaard). En het daarmee samenhangende risico van het mogelijke verlies van de werelderfgoedstatus van de Waddenzee. Dit schrijven zij in een gezamenlijke brief aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

 • PFAS in zeeschuim langs Nederlandse kust

  13 december 2023 PFAS in zeeschuim langs Nederlandse kust

  Zeeschuim langs de Nederlandse kust bevat PFAS. Dit blijkt uit metingen die de provincies Zeeland, Noord- en Zuid-Holland hebben laten uitvoeren. Het RIVM heeft deze metingen in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geanalyseerd. Voor het zwemmen in zeewater is geen reden tot zorg voor de gezondheid.

 • Provincie Noord-Holland laat oeverwerkzaamheden emissievrij uitvoeren

  22 februari 2024 Provincie Noord-Holland laat oeverwerkzaamheden emissievrij uitvoeren

  De provincie Noord-Holland heeft samen met aannemerscombinatie Beens Groep b.v./Hakkers b.v. concrete stappen ondernomen om oeverwerkzaamheden emissievrij te maken.

 • Regionaal Waterprogramma Noord-Holland is van start

  01 november 2023 Regionaal Waterprogramma Noord-Holland is van start

  In het Regionaal Waterprogramma geeft de provincie aan hoe zij zich inzet voor een goede waterkwaliteit, het op peil houden van de grondwatervoorraad en de bescherming tegen overstromingen.

 • Provincie doet onderzoek naar duurzaam beheer en onderhoud van haar oevers

  31 oktober 2023 Provincie doet onderzoek naar duurzaam beheer en onderhoud van haar oevers

  Provincie Noord-Holland zet zich in voor duurzaamheid, innovatie en circulariteit. Ook als het gaat om onderhoud en vervanging van de 252 kilometer vaarwegen en hun oevers die onder het beheer van de provincie vallen.

 • Provincie pleit in Europa voor snel totaalverbod op PFAS

  12 oktober 2023 Provincie pleit in Europa voor snel totaalverbod op PFAS

  Er moet snel een totaalverbod komen op de chemische stoffenfamilie PFAS. Dat schrijft de provincie Noord-Holland in een zienswijze die is ingediend bij het Europese chemicaliënagentschap ECHA.

 • SUPmission: heldenmissie voor schone Haarlemse wateren

  04 oktober 2023 SUPmission: heldenmissie voor schone Haarlemse wateren

  De provincie steunt met subsidies tal van initiatieven die Noord-Holland duurzamer en leefbaarder maken. Karen Blanken vertelt meer over het project SUPmission en hun drijfveren.

 • Zwemmen vrij van glas, poep en poelslakken dankzij zwemwaterinspecteurs

  20 februari 2024 cover waterinspectie

  Waar kun je veilig en schoon buiten zwemmen met dit warme weer? Zwemwaterinspecteurs Trisha Borst en Marco Nieuweboer controleren dagelijks meerdere zwemlocaties in Noord-Holland. De provincie nam vorige week een kijkje bij de keuring van Strand IJburg.