Nieuws

 • Werkzaamheden Afsluitdijk van start

  (01 april 2019) Werkzaamheden Afsluitdijk van start Maandagochtend gaf minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat het startsein voor de versterking van de Afsluitdijk. Rijkswaterstaat en bouwconsortium Levvel zijn de komende 4 jaar aan het werk op en rond de dijk.
 • Coördinatiebesluit Markermeerdijken

  (27 maart 2019) Coördinatiebesluit Markermeerdijken De provincie Noord-Holland coördineert de vergunningen en ontheffingen die nodig zijn voor de versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam.
 • Provincie start consultatie over bodemdaling veenweidegebieden

  (07 maart 2019) Provincie start consultatie over bodemdaling veenweidegebieden De provincie Noord-Holland gaat met agrariërs, belangenorganisaties, gemeenten en waterschappen in gesprek om te horen wat hun wensen, inbreng en randvoorwaarden zijn om de bodemdaling in veenweidegebieden af te remmen, te stoppen en zo mogelijk te herstellen.
 • Besluit Provinciaal inpassingsplan N247 maand opgeschoven

  (05 februari 2019) Besluit Provinciaal inpassingsplan N247 maand opgeschoven Provinciale Staten besloten maandag 4 februari het definitief provinciaal inpassingsplan (PIP) voor N247 niet te behandelen.
 • Provincie Noord-Holland neemt vervuilde locaties over in Nederhorst den Berg

  (30 januari 2019) Provincie Noord-Holland neemt vervuilde locaties over in Nederhorst den Berg De provincie Noord-Holland neemt de nazorg van meerdere vervuilde locaties op de Dammerweg in Nederhorst den Berg over van Stichting Bosatex.
 • Schonere zwemplekken in Noord-Holland

  (10 januari 2019) Schonere zwemplekken in Noord-Holland De provincie gaat beheerders van zwemwater helpen hun locaties te verbeteren. Het gaat om het aanpakken van zwemplekken waar problemen zijn met bepaalde bacteriën of met terugkerende overlast van blauwalgen. De provincie wil dat uiterlijk in 2021 bij alle officiële zwemplekken in Noord-Holland de kwaliteit van het zwemwater ‘goed’ of ‘uitstekend’ is.
 • Provincie op koers met aanpak vervuilde gronden

  (20 december 2018) Provincie op koers met aanpak vervuilde gronden De provincie Noord-Holland pakt al jaren vervuilde gronden aan door deze te saneren. Dit jaar zijn er 92 spoedlocaties vastgesteld.
 • Baggerwerk Oostelijke Vechtplassen prioriteit

  (13 december 2018) Baggerwerk Oostelijke Vechtplassen prioriteit De omvangrijke baggerwerkzaamheden in de Loosdrechtse plassen en de Drecht (Loosdrecht) worden zo vlot mogelijk uitgevoerd.
 • Subsidie voor verbetering Noord-Hollands water

  (06 december 2018) Subsidie voor verbetering Noord-Hollands water Grondeigenaren, zoals landbouwers, die maatregelen willen nemen om de waterkwaliteit of –kwantiteit in Noord-Holland te verbeteren kunnen daarvoor subsidie aanvragen. Projecten moeten het watersysteem beter bestand maken tegen de gevolgen van klimaatverandering, de waterkwaliteit verbeteren of de biodiversiteit in het water versterken. In totaal is € 800.000 beschikbaar.
 • Waddenfonds investeert € 17 miljoen in Waddenregio

  (26 november 2018) Waddenfonds investeert € 17 miljoen in Waddenregio Het Waddenfonds draagt bijna € 17 miljoen subsidie bij aan 6 grootschalige projecten van het Investeringskader Waddengebied (IKW).
 • Versterking Markermeerdijken kan van start

  (31 oktober 2018) Versterking Markermeerdijken kan van start De versterking van de Markermeerdijken kan starten. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben het dijkversterkingsplan (Projectplan Waterwet) van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier goedgekeurd.
 • Projectplan Waterwet Markermeerdijken overgedragen aan provincie Noord-Holland

  (21 september 2018) Projectplan Waterwet Markermeerdijken overgedragen aan provincie Noord-Holland Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft op 19 september het Projectplan Waterwet Markermeerdijken vastgesteld. Op 21 september heeft het hoogheemraadschap het Projectplan Waterwet overgedragen aan de provincie Noord-Holland.
 • Provincie pakt verontreinigd grondwater aan

  (12 september 2018) Provincie pakt verontreinigd grondwater aan De provincie Noord-Holland gaat de vervuilde grond in Nederhorst den Berg (bij de Dammerweg) saneren.
 • Versterking Markermeerdijken stap dichterbij

  (29 augustus 2018) Versterking Markermeerdijken stap dichterbij Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland willen een omgevingsvergunning verlenen aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor de versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam. GS hebben aan Provinciale Staten (PS) gevraagd hiervoor een ‘verklaring van geen bedenkingen' af te geven.
 • Denk mee over de dijkversterking Den Helder – Den Oever

  (22 augustus 2018) Denk mee over de dijkversterking Den Helder – Den Oever Afbeelding De provincie Noord-Holland legt de zogenoemde Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. (NRD) voor de dijkversterking tussen Den Helder en Den Oever 6 weken ter inzage vanaf 12 september 2018.
 • Werkzaamheden Prins Hendrikzanddijk gestart

  (25 juli 2018) Werkzaamheden Prins Hendrikzanddijk gestart De werkzaamheden aan de 3 kilometerslange zandige versterking van de Prins Hendrikzanddijk zijn gestart. Gedeputeerde Cees Loggen goot samen met andere bestuurders zand in een grote zandloper.
 • Pas op voor blauwalg

  (19 juli 2018) Pas op voor blauwalg Het aanhoudende warme en droge weer is heerlijk voor veel mensen, maar leidt ook tot problemen met de kwaliteit van het oppervlaktewater.
 • Vismigratierivier Afsluitdijk in september de markt op

  (10 juli 2018) Vismigratierivier Afsluitdijk in september de markt op Afbeelding Na de zomer kunnen geïnteresseerde aannemers inschrijven op de bouw van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk. De aanbesteding start in september.
 • Provincie stimuleert recreatieve vaarverbindingen

  (23 mei 2018) Provincie stimuleert recreatieve vaarwegen De provincie Noord-Holland ziet kansen voor het personenvervoer over water naar recreatieve bestemmingen.
 • Partijen tekenen voor versterking IJsselmeergebied

  (17 mei 2018) Partijen tekenen voor versterking IJsselmeergebied Het IJsselmeer is een icoon van de Nederlandse waterwerken en ook van onschatbare waarde voor recreatie, onze natuur en de economie.
 • Dijk rond Marken wordt veiliger en aantrekkelijker

  (16 mei 2018) Dijk rond Marken wordt veiliger en aantrekkelijker Op en rond de omringdijk van Marken wordt het zwemstrand, de aanlegstranden en het straatmeubilair opgeknapt. Ook wordt het aantal wandelroutes uitgebreid en komt er extra natuur. Dit gebeurt tegelijkertijd met de dijkversterking. Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, gemeente Waterland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben dat afgesproken.
 • Beantwoording zienswijzen Markermeerdijken vraagt meer tijd

  (04 mei 2018) Beantwoording zienswijzen Markermeerdijken vraagt meer tijd Het ontwerp-projectplan voor de versterking van de Markermeerdijken en de daarvoor benodigde (ontwerp)vergunningen lagen van 14 december tot en met 24 januari ter inzage.
 • Noord-Holland wil bodemdaling bestrijden

  (26 april 2018) Noord-Holland wil bodemdaling bestrijden In veenweidegebieden worden de slootpeilen laag gehouden voor de landbouw. De veehouders hebben dit nodig om het land te kunnen bewerken, voldoende grasgroei te verkrijgen en het land niet te laten vertrappen door het vee.

Uitgelicht