Nieuws

 • Eerste proef voor de biodynamische oever: hoeveel druk kan het aan?

  (23 maart 2023) In de week van 27 maart vindt er een zogenaamde ‘bezwijkproef’ plaats aan de Westfriesche Vaart tussen Middenmeer en Medemblik. Op dit stuk is een biodynamische oever aangelegd als experiment, om te kijken of natuurlijke oeverversterking een goed alternatief is voor stalen damwanden.
 • Kavelruil Starnmeer: grondpuzzel voor sterkere dijken

  (24 februari 2023) De provincie koopt, verkoopt, ruilt en beheert haar gronden voor verschillende natuur- en infrastructuurprojecten. Zo is onlangs een melkveebedrijf en landbouwgrond in Starnmeer aangekocht en gebruikt in een kavelruil om dijken te versterken. 3 hoofdrolspelers geven een kijkje in de kavelruilkeuken.
 • Pilot voor gezond water in Uitgeester- & Heemskerkerbroek

  (22 februari 2023) Op veel plekken in Noord-Holland is het nodig om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. In de Uitgeester- & Heemskerkerbroek gaan de provincie Noord-Holland en het hoogheemraadschap de komende twee jaar aan de slag om samen met andere organisaties, inwoners en agrarische ondernemers het water in sloten en vaarten schoner te maken. Met als uiteindelijke doel: meer biodiversiteit en een prettige leefomgeving waar je kunt genieten van het water.
 • Bodemonderzoek ‘duinlandjes’ Egmond en Zandvoort

  (13 februari 2023) De bodem van de moestuinen in het duingebied van Egmond en Zandvoort bevat licht verhoogde concentraties PFAS.
 • Subsidie voor verbeteren zwemwater

  (08 februari 2023) Binnenkort beginnen de voorbereidingen voor het zwemseizoen 2023 en de provincie Noord-Holland helpt een handje mee.
 • Inwoners praten mee over toekomst landelijk gebied

  (03 februari 2023) De provincie Noord-Holland wil graag weten wat inwoners belangrijk vinden als het gaat om de toekomst van het landelijk gebied.
 • Zwemlocaties in oppervlaktewater zwemseizoen 2023 bekend

  (02 februari 2023) Voor het zwemseizoen 2023 zijn 151 zwemlocaties in oppervlaktewater aangewezen in de provincie Noord-Holland. Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober. Belanghebbenden en inwoners kunnen nog reageren op de voorgestelde locaties.
 • Eerste beeld van de klimaatrisico's voor erfgoed

  (14 december 2022) Wat betekenen hitte, droogte en wateroverlast voor ons cultureel erfgoed? Om antwoord te krijgen op die vragen deed de provincie onderzoek naar de klimaatrisico’s voor het erfgoed in Noord-Holland. De resultaten zijn aangegeven op een digitale kaart die de basis is voor verder onderzoek.
 • Een groene deksloof als basis voor een levendige oever

  (18 november 2022) De damwanden aan de Westfriesche Vaart, tussen Middenmeer en Medemblik zijn in opdracht van de provincie Noord-Holland vervangen. Aannemerscombinatie Beens-Hakkers heeft deze werkzaamheden uitgevoerd.
 • Baggeren Loosdrechtse Plassen van start

  (16 november 2022) Op 16 november is het baggeren van de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas officieel van start gegaan.
 • Kijkje in de bodem vanuit de lucht

  (18 oktober 2022) Voor omwonenden van de Horstermeerpolder en omgeving was het een even indrukwekkend als vreemd schouwspel: een helikopter met daaronder een enorme hoepel vloog in september meerdere keren laag over het polderlandschap.
 • “Je bent niet alleen sluis- en brugbediende, maar ook toeristische gids”

  (19 september 2022) In Ursem (bij Heerhugowaard) houden doordeweeks 17 vrijwilligers Schutsluis Rustenburg draaiende. Zij kijken terug op een lang en zonnig vaarseizoen.
 • Project Zoetwaterboeren zoekt oplossingen voor probleem verzilting

  (24 augustus 2022) Hoe zorgen we voor een ‘water robuust’ en klimaatbestendig landbouwsysteem? Die vraag staat voorop bij het project Zoetwaterboeren op het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk in Anna Paulowna.
 • Varen zonder hinder van waterplanten met Waterplanten.nu

  (22 juni 2022) Tot stilstand komen in een veld waterplanten of taaie stengels in de schroef. Watersporters in het Zuidelijk IJsselmeergebied kennen het probleem. Toch zijn er genoeg plekken waar je zonder hinder kunt varen. Je vindt ze via de webapp Waterplanten.nu.
 • 1,4 miljoen voor bodemsanering Noord-Holland

  (22 juni 2022) Tot het einde van het jaar kan gebruik worden gemaakt van subsidie voor bodemsanering in Noord-Holland. Er is hiervoor 1,4 miljoen euro beschikbaar. Gedeputeerde Staten (GS) van provincie Noord-Holland hebben de regeling verlengd tot eind 2022.
 • Bodemdaling: van bult naar badkuip

  (03 juni 2022) De bodem in de Noord-Hollandse veenweidegebieden daalt. Bodemdaling is niet alleen slecht voor het klimaat, maar zorgt ook voor schade aan bijvoorbeeld gebouwen en wegen. Door het dalen en verdampen van de veengrond komen namelijk grote hoeveelheden broeikasgassen vrij, zoals CO2. Om de doelstellingen in het Klimaatakkoord te halen moet de provincie dus flink aan de bak. “We hebben geen tijd te verliezen.”
 • Watersport stijgt in populariteit onder Nederlanders

  (28 april 2022) Vandaag maken Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) en Waterrecreatie Nederland de resultaten van een nieuw watersportonderzoek bekend.
 • Vaarseizoen begonnen: vraag een ligplaatsontheffing aan

  (07 april 2022) Het vaarseizoen van 2022 is begonnen. Het moment om een ligplaatsontheffing aan te vragen voor recreatievaartuigen (met en zonder motor), woonboten, steigers of andere aanleggelegenheden in provinciale wateren.
 • Water in Noord-Holland: wie doet wat?

  (05 april 2022) In Noord-Holland vind je heel veel water. Meren, plassen, kanalen, grachten, slootjes en natuurlijk de zee.
 • Stortplaats Nauerna gesloten

  (01 april 2022) Met het hijsen van de vlag op het hoogste punt en het storten van de laatste vracht afval is stortlocatie Nauerna officieel gesloten door gedeputeerde Jeroen Olthof (provincie Noord-Holland), wethouder Wessel Breunesse (Zaanstad), Frank Ebing (Belangengroep Nauerna) en Bert Krom (Afvalzorg).

Uitgelicht