Nieuws

 • € 18 miljoen voor aanpak bodemdaling Noord-Holland

  (11 september 2020) Voor Laag Holland en het Noord-Hollandse deel van het Groene Hart komt € 18 miljoen beschikbaar voor projecten om bodemdaling tegen te gaan. De provincie gaat in overleg met de lokaal betrokkenen over de besteding van dit bedrag.
 • Spectaculaire groene natuur door Kust op Kracht

  (19 augustus 2020) De versterking van de kust tussen Petten en Camperduin leidt tot een forse verbetering van de natuur.
 • Kleurrijk lint

  (17 augustus 2020) Ilse Zaal, gedeputeerde Landbouw van de provincie Noord-Holland, heeft samen met Frank de Wit, voorzitter van Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Water, Land & Dijken een bordje onthuld bij een aangelegde natuurvriendelijke oever langs een sloot bij Zunderdorp, net ten noorden van Amsterdam.
 • Voorbereidingsfase baggeropgave Loosdrechtse Plassen

  (24 juli 2020) De provincie werkt samen met 20 partners aan de uitvoering van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.
 • 1 miljoen euro voor meer biodiversiteit langs Noord-Hollandse kanalen

  (05 juni 2020) Het is niet alleen mooi wandelen of fietsen langs oevers met bloeiende planten en rijke rietkragen: ze hebben ook een belangrijke functie voor de planten en dieren die er leven. De provincie Noord-Holland reserveert daarom 1 miljoen euro voor nieuwe initiatieven.
 • Opruimen verontreiniging in Hanepoel, Zwaanshoek van start

  (15 april 2020) In de dorpskern Zwaanshoek in Haarlemmermeer starten op 20 april 2020 de werkzaamheden om de vervuilde grond in de Hanepoel op te ruimen.
 • Uitspraak Raad van State Markermeerdijken uitgesteld

  (28 februari 2020) De Raad van State stelt opnieuw zijn uitspraak uit in de bodemprocedure tegen de aanpak van de dijkversterking van de Markermeerdijken. De nieuwe uitsteltermijn loopt tot woensdag 15 april 2020.
 • Meer biodiversiteit langs Kanaal Omval-Kolhorn in Heerhugowaard

  (11 februari 2020) Op verschillende plekken langs het kanaal Omval-Kolhorn werkt de provincie Noord-Holland aan de beschoeiing.
 • Provincie werkt aan natuur in rietlanden Ursem

  (28 januari 2020) Het is nu nog bijna niet voor te stellen, maar over een paar maanden is langs de Ursemmervaart een compleet nieuw rietland gegroeid. Van Oudorp tot aan Avenhorn verbetert de provincie Noord-Holland de natuurwaarden langs 12 km oever.
 • Werk aan oevers Niedorpervaart van start

  (15 januari 2020) Aan beide kanten van het kanaal tussen Verlaat en Kolhorn, de Niedorpervaart, herstelt de provincie Noord-Holland 13 kilometer oevers die toe zijn aan vernieuwing.
 • Gezamenlijke aanpak waterplanten in zuidelijk deel IJsselmeergebied

  (06 december 2019) Vandaag zijn afspraken gemaakt over het beheer van waterplanten die overlast geven voor de waterrecreatie in het Markermeer-IJmeer en de Randmeren.
 • Aanpak bodemdalingen: onderzoek en maatregelen

  (22 november 2019) De provincie Noord-Holland onderschrijft de conclusie van het rapport-Veerman ‘Haren kost geen tijd!’. Veerman vindt de problematiek van bodemdaling in veenweidegebieden ‘urgent, maar niet acuut’.
 • Realistische PFAS-norm voor Noord-Holland

  (20 november 2019) In de provincie Noord-Holland is de norm voor PFAS aanzienlijk verruimd. Grond die voldoet aan de ondergrens mag vrij verplaatst worden. De provincie biedt hiermee duidelijkheid en meer ruimte voor grondprojecten, zonder extra risico’s voor mens en milieu.
 • Subsidie voor nog beter zwemwater in Noord-Holland

  (14 november 2019) Het is nog geen zwemweer. Toch beginnen binnenkort de voorbereidingen voor het zwemseizoen. Beheerders van buitenzwemwater kunnen namelijk subsidie aanvragen om de kwaliteit van het water te verbeteren.
 • Provincie valt in de prijzen op WOW-dag 2019

  (19 september 2019) Het Integraal Ruimtelijk Programma Durgerdam (IRP Durgerdam) heeft op de landelijke WOW-dag 2019 de juryprijs ontvangen. De publieksprijs ging naar de zandige dijkversterking Prins Hendrikdijk Texel. De provincie Noord-Holland werkt bij beide projecten samen met andere partijen.

Uitgelicht