Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert: het wordt warmer en natter. Ook zijn er vaker lange periodes van droogte en neemt de kans op overstromingen toe. Inspelen op de gevolgen van klimaatverandering wordt klimaatadaptatie genoemd. Klimaatadaptatie is een opgave voor én door iedereen. De gevolgen van klimaatverandering zijn de 4 thema’s: hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Rijk, gemeenten, waterschappen, provincies en veiligheidsregio’s zijn met dit onderwerp bezig met als doel in 2050 klaar te zijn voor extremere weersomstandigheden en de stijgende zeespiegel.

Actueel

Contact

Meer weten? Neem dan gerust telefonisch contact op met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland via telefoon, 0800 0200 600 (gratis) of stuur een e-mail naar klimaatadaptatie@noord-holland.nl.

Magazine 'Klimaatadaptatie in Noord-Holland'

Magazine klimaatadaptatie
Open het magazine 'Klimaatadaptatie in Noord-Holland'

In dit online magazine staan de ambities, uitgangspunten en de in te zetten middelen: de bouwstenen voor een provinciale aanpak rondom klimaatadaptatie.

Klimaatstresstesten

We staan voor een uitdaging en voeren daarom klimaatstresstesten uit. Een stresstest maakt inzichtelijk welke problemen kunnen ontstaan door klimaatverandering. Op basis van de klimaatstresstest gaan we  in gesprek met belanghebbenden en geïnteresseerden. Diverse rapporten en samenvattingen zijn  terug te vinden onder Documenten.