Klimaat & Energie

Klimaat & Energie

In 2050 wil Noord-Holland klimaatneutraal en circulair zijn. Het doel: de CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen. Ook willen we bestand zijn tegen extreme weersveranderingen. Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld wonen, werken, vervoer en landbouw. We werken aan de energietransitie, aan een circulaire economie, duurzaam wonen en duurzame infrastructuur. Ook zorgen we ervoor dat het energienetwerk deze veranderingen aankan. De provincie draagt bij aan innovatieve technologie om deze doelen te bereiken.

Actueel

Dashboard Energietransitie

Noord-Holland wil in 2050 klimaatneutraal en circulair zijn. Het doel is om de CO2-uitstoot te verminderen en het verbruik van fossiele brandstoffen (aardolie, aardas, steenkool) terug te brengen. Om alle inspanningen op dit gebied goed te monitoren heeft de provincie het dashboard Energietransitie ontwikkeld. Dit dashboard wordt jaarlijks geüpdatet. 

dashboard energietransitie
Bekijk de stand van zaken in het dashboard energietransitie
.