Klimaat & Energie

Klimaat & Energie

In 2050 wil Noord-Holland klimaatneutraal en circulair zijn. Het doel: de CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen. Ook willen we bestand zijn tegen extreme weersveranderingen. Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld wonen, werken, vervoer en landbouw. We werken aan de energietransitie, aan een circulaire economie, duurzaam wonen en duurzame infrastructuur. Ook zorgen we ervoor dat het energienetwerk deze veranderingen aankan. De provincie draagt bij aan innovatieve technologie om deze doelen te bereiken.

Dashboard Energietransitie

Dashboard Energietransitie

Noord-Holland wil in 2050 klimaatneutraal en circulair zijn. Het doel is om de CO2-uitstoot te verminderen en het verbruik van fossiele brandstoffen (aardolie, aardas, steenkool) terug te brengen. In het dashboard Energietransitie worden alle inspanningen op dit gebied gemonitord.

Meer informatie

Actueel

Video: Fiksers helpen ondernemers bij netcongestieproblemen

Fiksers helpen ondernemers bij netcongestieproblemen
Bekijk de video
en zie hoe fiksers ondernemers kunnen helpen bij netcongestieproblemen. Er is ook geld beschikbaar voor ondernemers om de adviezen van fiksers door te voeren. Deze subsidie heet Slimme Oplossingen bij Netcongestie (UVR SON).