Energienetwerk

De energietransitie en economische groei vragen steeds meer capaciteit van het elektriciteitsnet. Op verschillende plekken in de provincie heeft het elektriciteitsnetwerk daardoor zijn maximale capaciteit bereikt.

De afgelopen jaren zijn er duizenden laadpalen voor elektrische auto's bijgekomen, huizen schakelen massaal over op warmtepompen en bedrijven elektrificeren om te verduurzamen. Hierdoor gebruiken wij met z’n allen heel veel stroom. Tegelijkertijd wordt steeds meer groene elektriciteit opgewekt met zonnepanelen en windmolens. Ook die stroom moet zijn weg vinden via het zwaar overbelaste elektriciteitsnetwerk. De provincie onderneemt samen met de netbeheerders en anderen actie om de beschikbaarheid van energie en betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet ook op de lange termijn te kunnen garanderen.

Nieuwe energienetwerken

Om te voorkomen dat we zonder elektriciteit komen te zitten pakt de provincie samen met de netbeheerders en betrokken gemeenten de belangrijkste knelpunten in het elektriciteitsnetwerk aan. Tegelijkertijd wordt een ontwerp gemaakt voor toekomstbestendige nieuwe energienetwerken.

Slimme energieoplossingen

Ook wordt er gekeken naar uiteenlopende alternatieven. Het gaat dan om slimme energieoplossingen waarbij efficiënt of beperkt gebruik wordt gemaakt van het elektriciteitsnet. Dit soort energieoplossingen zijn in veel gevallen sneller te realiseren dan uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk. Soms zijn het tijdelijke oplossingen, die uitkomst bieden totdat de uitbreidingen van het elektriciteitsnet klaar zijn. Vaak gaat het ook om slimme duurzame oplossingen voor de toekomst.

Elektriciteit, waterstof en warmte

Op tijd kunnen beschikken over de juiste energie-infrastructuur die voldoende stroom, waterstofgas  of (groen) gas kan leveren is cruciaal voor het slagen van de energietransitie. Met het opwekken van meer groene stroom en het versterken van het elektriciteitsnetwerk zijn we er nog niet. Er moet ook worden geïnvesteerd in waterstof- en warmtenetten. Die kunnen eveneens een deel van de energievraag in de toekomst opvangen.

Energieknooppunten

De havens in het Noordzeekanaalgebied en Den Helder zijn een belangrijke draaischijf en schakel in het toekomstige energiesysteem. In het Noordzeekanaalgebied komt de energie van windmolens op zee aan land. Ook wordt onderzocht of in de Kop van Noord-Holland aanlanding mogelijk is. In beide gebieden worden proeven gedaan met waterstof om het elektriciteitsnet te ontlasten.

Warmtenetten

Warmtebronnen en warmtenetten zijn belangrijk om woningen te verwarmen zonder gebruik van aardgas. Nederland en daarmee ook Noord-Holland wil zo snel mogelijk van het gas af. In 2050 wil de provincie Noord-Holland klimaatneutraal zijn en mogen woningen niet meer aangesloten zijn op het gasnet.