Energienetwerk

De energietransitie en economische groei vragen steeds meer capaciteit van het elektriciteitsnet. Daardoor zit de belasting van het elektriciteitsnet op een aantal plaatsen aan zijn limiet. De provincie onderneemt samen met netbeheerders en anderen actie om de beschikbaarheid van energie en betrouwbaarheid van het net ook op de lange termijn te kunnen garanderen.

Elektriciteit, waterstof en warmte

Op tijd kunnen beschikken over de juiste energie-infrastructuur die voldoende stroom, waterstofgas  of (groen) gas kan leveren is cruciaal voor het slagen van de energietransitie. De provincie heeft daarom een studie laten uitvoeren waarin is onderzocht wat de belangrijkste knelpunten zijn. Uit het onderzoek kwam naar voren dat op korte termijn het elektriciteitsnetwerk moet worden versterkt . Maar het is niet voldoende  om alleen het elektriciteitsnetwerk te versterken. Er moet ook worden geïnvesteerd in waterstof- en warmtenetten. Die kunnen een deel van de energievraag opvangen.

Samen met de netbeheerders en betrokken gemeenten pakt de provincie de belangrijkste knelpunten in het elektriciteitsnetwerk aan. Als eerste wordt een aantal maatregelen die op korte termijn sowieso moeten worden genomen om te voorkomen dat we zonder elektriciteit komen te zitten aangepakt. Tegelijkertijd wordt een ontwerp gemaakt voor toekomstbestendige nieuwe energienetwerken.

Energieknooppunten

De havens in het Noordzeekanaalgebied en Den Helder zijn een belangrijke draaischijf en schakel in het toekomstige energiesysteem. Zowel in Den Helder als in het Noordzeekanaalgebied komt de energie van windmolens op zee aan land. In beide gebieden worden proeven gedaan met waterstof om het elektriciteitsnet te ontlasten.  

Warmtenetten

Warmtebronnen en warmtenetten zijn belangrijk om woningen te verwarmen zonder gebruik van aardgas. Gemeenten in Nederland werken momenteel aan de Transitievisie Warmte die eind 2021 klaar is. In 2050 mogen woningen niet meer aangesloten zijn op het gasnet.