Noorder IJ-plas

Het gebied bij de Noorder IJ-plas is door de Amsterdamse gemeenteraad aangewezen als 1 van de zoekgebieden waar windmolens kunnen worden gerealiseerd. Dit zoekgebied is opgenomen in de regionale energiestrategie (RES).

Voor het plaatsten van windmolens zijn omgevingsvergunningen nodig voor milieu en voor de bouw. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland zijn bevoegd om de omgevingsvergunning te verlenen. 

Windmolen

3 Amsterdamse burgerenergiecoöperaties (Amsterdam Wind) en bedrijfscoöperatie NDSM Energie hebben een aanvraag voor een vergunning ingediend voor het plaatsen van 3 windmolens in het gebied van de Noorder IJ-Plas. De aanvraag is ingediend bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die deze in mandaat van de provincie behandelt.

Planning

Wat is er al gebeurd?

  • In 2022 en 2023 hield Amsterdam Wind een aantal informatiebijeenkomsten voor omwonenden over de plannen bij de Noorder IJ-plas (meer info op website Amsterdam Wind).
  • Amsterdam Wind heeft een Milieueffectrapportage (MER) gemaakt waarin zij de milieugevolgen van hun plannen onderzoeken.
  • Op 31 maart 2023 heeft Amsterdam Wind de aanvraag van de vergunning met ruimtelijke onderbouwing bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) ingediend, samen met de Milieueffectrapportage (MER) en overige relevante documenten.
  • De OD NZKG heeft de aanvraag en bijbehorende stukken beoordeeld en daarbij advies gevraagd aan Amsterdam, Zaanstad en Oostzaan en verschillende externe adviseurs, zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en netbeheerder Tennet.
  • Na een beoordeling heeft de OD NZKG de stukken doorgestuurd naar de provincie Noord-Holland en wordt Provinciale Staten gevraagd om een ‘verklaring van geen bedenkingen’. Een verklaring van geen bedenkingen is een instemming van een bestuursorgaan – in dit geval Provinciale Staten – voor het verlenen van de omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan. Deze verklaring is vereist voor het verlenen van de aangevraagde omgevingsvergunning.

Wat gebeurt er nu?

De stukken komen vóór Provinciale Staten eerst op de agenda van de vergadering van de commissie Leefomgeving op 19 oktober. Op de website van de provincie staat meer informatie over deze vergadering en hier zijn ook de documenten gepubliceerd. Op de website staat ook relevante informatie als u wilt inspreken bij de commissie.

Wat staat er op de planning?

Als Provinciale Staten een eerste akkoord geven, is de volgende stap het maken van een ontwerpbesluit: dit is een concept-vergunning. Dit is naar verwachting eind 2023.