Mobiliteit

De provincie Noord-Holland investeert in bewust reisgedrag met schonere vervoermiddelen, geholpen door slimme systemen. De verkeersveiligheid staat daarbij altijd voorop.

Wij maken het aantrekkelijker om voor fiets en openbaar vervoer te kiezen, en investeren in maatregelen die de CO2-uitstoot door verkeer verminderen. Wij gebruiken, ontwikkelen en testen de nieuwste slimme technieken om ons daarbij te helpen. Onze eigen infrastructuur onderhouden we zo duurzaam mogelijk en met respect voor natuur en milieu. We investeren in innovaties in de weg- en waterbouw. Zo houden we Noord-Holland bereikbaar én leefbaar. Slim, schoon en veilig reizen in Noord-Holland, daar gaan wij voor.

Perspectief Mobiliteit

De provincie Noord-Holland heeft al haar beleid op het gebied van mobiliteit gebundeld in het 'Perspectief Mobiliteit' (pdf, 11 MB). Het Perspectief Mobiliteit is een uitwerking van de Omgevingsvisie NH2050 en biedt een overzicht van de inzet van de provincie Noord-Holland op mobiliteit, in relatie tot grote opgaven als bereikbaarheid, verstedelijking, leefbaarheid, gezondheid, klimaatverandering en energietransitie.

Slim, schoon en veilig in de regio’s

Onder de naam 'Slim, schoon en veilig' maken de Noord-Hollandse gemeenten per regio afspraken over verkeersveiligheid, wandelen en fietsen, inzet intelligente systemen, slimme en schone logistiek, vermindering CO2-uitstoot en openbaar vervoer. Die afspraken leggen we vast in Regionale Samenwerkingsagenda’s voor Mobiliteit. De eerste regio waarmee afspraken (pdf, 970 kB) zijn gemaakt is de regio Zuid-Kennemerland/IJmond.

Duurzame Mobiliteit in Flevoland en Noord-Holland

Hoe zorgen we ervoor dat de CO2-uitstoot van ons personen- en goederenvervoer drastisch vermindert?

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke regio zijn aandeel heeft in het verminderen van de CO2 uitstoot door mobiliteit: in onze regio is de doelstelling voor 2030 een vermindering van 55% ten opzichte van 1990.

In het Regionaal Mobiliteitsprogramma Flevoland en Noord-Holland werken de provincies Flevoland en Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam samen aan het realiseren van de doelen uit het Klimaatakkoord. Dit doen we in samenwerking met gemeenten, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Onderdeel van het programma is de menukaart duurzame mobiliteit: een gereedschapskist met maatregelen waarmee gemeenten aan de slag kunnen.

Zo werken we samen aan de mobiliteitstransitie: door minder, anders en beter te reizen bereiken we ons doel: een slim, schoon en veilig mobiliteitssysteem voor iedereen.

 

 

Uitgelicht

Zie ook