Mobiliteit

Rijden we in 2040 allemaal in een elektrische auto? Rijdt die auto uit zichzelf of zitten wij nog steeds aan het stuur? De komende jaren komt er veel op ons af wat invloed heeft op onze mobiliteit. De provincie wil zich voorbereiden op al deze ontwikkelingen.

In de Omgevingsvisie NH2050 staat waar de provincie zich de komende jaren op gaat richten. Voor het onderdeel Mobiliteit van de Omgevingsvisie stelt de provincie het Perspectief Mobiliteit op. De provincie gaat in gesprek met gemeenten, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om duidelijk te krijgen wat nodig is om in te spelen op ontwikkelingen rondom mobiliteit.

Omgaan met groei

Tot 2040 worden circa 230.000 woningen gebouwd. Dat is 3 keer een stad als Haarlem. Daarnaast groeit de economie en leidt deze weer tot een groei van het goederenvervoer. Dat komt onder andere omdat we meer via internet bestellen en verwachten dat onze aankopen snel thuis bezorgd worden. De behoefte aan mobiliteit groeit dus terwijl het mobiliteitssysteem onder druk staat.

Inwoners hechten steeds meer waarde aan hun leefomgeving door de almaar drukker wordende stad. De groeiende betrokkenheid van inwoners bij vraagstukken rondom mobiliteit laat dat zien. Daarnaast hebben we te maken met klimaatverandering en moet worden gekeken naar mogelijkheden om het mobiliteitssysteem te verduurzamen. Zowel langs de infrastructuur (waterberging), met de infrastructuur (energieopwekking, opslag en transport) als op de infrastructuur (minder en in 2050 geen gebruik meer van fossiele brandstoffen). Ook de snelle ontwikkeling van de technologie heeft grote invloed op de mobiliteit. Welke invloed dat heeft, is nog grotendeels onbekend. Het is belangrijk ons alvast voor te bereiden op deze ontwikkelingen.

Gebiedsgericht en efficiënt

Het mobiliteitsvraagstuk is niet gelijk in de provincie; ieder gebied heeft zijn eigen karakter. Daarom bekijkt de provincie gebiedsgericht naar het vraagstuk en wordt deze voor elk gebied weer anders ingevuld. De provincie wil de mobiliteit efficiënter maken en wil dat doen op 4 manieren.

  • Systeemefficiënt: via een mobiliteitssysteem waar sprake is van keuzevrijheid. Inwoners van Noord-Holland krijgen voldoende, gelijkwaardige keuzes om te reizen: met de auto, het openbaar vervoer, de (elektrische) fiets of een combinatie. Waar nodig zorgen we voor het invullen van de ontbrekende schakels. Daarnaast worden de systemen (openbaar vervoer, overstappunten, reisinformatie) betrouwbaarder.
  • Ruimte-efficiënt: bij het aanleggen of veranderen van de infrastructuur moet meer rekening worden gehouden met de omgeving. Een goede inpassing in het landschap is nodig en eventuele maatregelen worden genomen om de (negatieve) effecten van het verkeer te verminderen. Door slimme oplossingen (Smart Mobility) kunnen mobiliteitsmaatregelen bijdragen aan het verhelpen van andere problemen. Bijvoorbeeld door het bergen van water onder de infrastructuur in stedelijke gebieden en door het voorbereiden op de technologische ontwikkelingen als de zelfrijdende auto.
  • Energie-efficiënt: de groeiende mobiliteit en dus grotere energievraag zorgt ervoor dat we steeds meer gebruik moeten maken van het verduurzamen, veranderen en verminderen van energie. Verduurzamen door het faciliteren van de elektrificatie van de auto. Veranderen door in te zetten op meer energie-efficiënte vervoerwijzen in de ketenreis zoals het openbaar vervoer en de fiets. En verminderen door in stedelijk gebied de focus te leggen op knooppuntontwikkeling, waardoor bestaande systemen beter gebruikt worden.
  • Efficiënte samenwerking: door kritisch te kijken naar de huidige samenwerkingsverbanden met onze partners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Deze kunnen aangescherpt en aangevuld worden waar dat nodig is. We houden ons daarbij aan het motto  “Samen werken aan een efficiënte mobiliteit”.

 

Uitgelicht

Zie ook