Regionaal mobiliteitsprogramma

In het Regionaal Mobiliteitsprogramma Flevoland en Noord-Holland werken de provincies Flevoland en Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam samen aan het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord: een afname van de CO2-uitstoot naar 2,2 megaton in 2030 (een vermindering van 55% ten opzichte van 1990). Dit doen we in samenwerking met gemeenten, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Onderdeel van het programma is de 'menukaart duurzame mobiliteit': een gereedschapskist met maatregelen waarmee gemeenten onderbouwde keuzes kunnen maken.

Actueel

Contact

Neem voor vragen contact op met programmamanager Björn Hutten.
 

Partners

Provincie Flevoland Vervoersregio Amsterdam Gemeente Amsterdam