Regionaal mobiliteitsprogramma

Regionaal mobiliteitsprogramma

In het Regionaal Mobiliteitsprogramma Flevoland en Noord-Holland werken de provincies Flevoland en Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam samen aan het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord: een afname van de CO2-uitstoot naar 2,2 megaton in 2030 (een vermindering van 55% ten opzichte van 1990). Dit doen we in samenwerking met gemeenten, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Onderdeel van het programma is de 'menukaart duurzame mobiliteit': een gereedschapskist met maatregelen waarmee gemeenten onderbouwde keuzes kunnen maken.

Potentietool maatregelen duurzame mobiliteit

Potentietool maatregelen duurzame mobiliteit

De potentietool toont de maximale CO2-reductie per gemeente door het uitvoeren van de maatregelen uit de menukaart RMP. Ook is te zien wat de potentiële CO2-reductie is op basis van de ambities per gemeente. Zo is duidelijk waar het al goed gaat, en waar ruimte is om de ambitie te verhogen.

Meer informatie

Actueel