Regionaal Mobiliteitsprogramma Flevoland en Noord-Holland

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke regio een aandeel heeft in het verminderen van de CO2-uitstoot door mobiliteit. Het Regionaal Mobiliteitsprogramma Flevoland en Noord-Holland streeft ernaar de CO2-uitstoot door mobiliteit terug te brengen tot maximaal 2,2 megaton in 2030. Dit is een vermindering van 55% ten opzichte van 1990.

De komende jaren neemt de bevolking en bedrijvigheid in de regio nog flink toe, en daarmee ook de mobiliteit en transport. Om klimaatverandering tegen te gaan en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren, zijn flinke stappen nodig om het verkeer slimmer, schoner en veiliger te maken. Op die manier blijft een bijpassend, solide verkeersnetwerk beschikbaar.

Gelukkig beginnen we niet bij nul. Al een aantal jaar wordt gewerkt aan slimme en duurzame mobiliteit en daarmee aan het verminderen van uitstoot. Maar om de mobiliteitsdoelen uit het Klimaatakkoord te behalen, is veel meer nodig. Het is tijd om als regio samen door te pakken!

Het Regionaal Mobiliteitsprogramma Flevoland en Noord-Holland wordt uitgewerkt voor 3 deelgebieden:

  • Noord-Holland-Noord (NHN),
  • de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en
  • Flevoland Noordoost (FL-NO).

Voor de Metropoolregio gebeurt dat als onderdeel van het bereikbaarheidsprogramma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB).

Uitsnede governance

In het Regionaal Mobiliteitsprogramma Flevoland en Noord-Holland (RMP) werken de provincies Flevoland en Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam samen aan het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord. Dat gebeurt in samenwerking met gemeenten, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Samenwerking is het sleutelwoord in het Regionaal Mobiliteitsprogramma. Substantiële verduurzaming van de mobiliteit in de regio is alleen haalbaar als de beleidsbepalende partijen op het gebied van mobiliteit de handen ineenslaan.

Zo wordt samengewerkt aan de mobiliteitstransitie door het verminderen, veranderen en verbeteren van de mobiliteit. Hiermee komt de gezamenlijke ambitie tot stand: een slim, schoon & veilig mobiliteitssysteem voor iedereen.

Menukaart duurzame mobiliteit

Onderdeel van het programma is de menukaart duurzame mobiliteit: een gereedschapskist met 21 mogelijke maatregelen die CO2-uitstoot verminderen en helder maken welke investeringen daarvoor nodig zijn.