Klimaatakkoord Mobiliteit

Zorgeloze mobiliteit, voor alles en iedereen in 2050. Geen emissies, uitstekende bereikbaarheid, toegankelijk voor jong en oud, arm en rijk, valide en mindervalide mensen. Betaalbaar, veilig, comfortabel, makkelijk én gezond. Slimme, duurzame, compacte steden met optimale doorstroming van mensen en goederen. Mooie, leefbare en goed ontsloten gebieden en dorpen waarbij mobiliteit de schakel is tussen wonen, werken en vrije tijd.

Dit willen de deelnemers aan de Mobiliteitstafel van het Klimaatakkoord bereiken. Hiermee voldoet Nederland niet alleen aan de afspraken van het VN-klimaatakkoord van Parijs, maar wordt tegelijk overige milieuschade, zoals fijnstof en stikstof, verminderd.

De doelstelling van het Klimaatakkoord: in 2030 stoot Nederland ruim de helft (55%) minder broeikasgassen uit dan in 1990. In 2050 moet de netto-uitstoot naar 0 worden teruggebracht. Omdat regionaal maatwerk nodig is in de overgang naar schone, slimme en energiezuinige mobiliteit, krijgt elke regio in Nederland een Regionaal Mobiliteitsprogramma. In onze regio is dat het Regionaal Mobiliteitsprogramma Flevoland en Noord-Holland.

Alle regio's samen kunnen ruim de helft van de resterende reductiedoelstelling voor de mobiliteitssector realiseren, blijkt uit een recent rapport van CE Delft in opdracht van het IPO.