Energiehaven

Energiehaven

In de Nederlandse energietransitie spelen windparken op zee een grote rol. Hiervoor zijn speciale havens nodig. De Energiehaven IJmond wordt een haven specifiek gericht op de bouw van windparken op zee. Deze nieuwe haven ligt straks aan de zeezijde van het Noordzeekanaal, vlak voor de sluizen van IJmuiden. De ontwikkeling van de Energiehaven is een samenwerking tussen de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Zeehaven IJmuiden en Port of Amsterdam. Ook het ministerie van I&W, het ministerie van EZK, Rijkswaterstaat en Tata Steel zijn betrokken.

Actueel

Samenwerkingspartners

De ontwikkeling van de Energiehaven is een samenwerking tussen het ministerie van I&W, de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden en Port of Amsterdam.

Medegefinancierd door de Europese Unie

De Energiehaven heeft in 2023 ruim € 2 miljoen Europese subsidie gekregen. Het geld is bedoeld voor de Ontwerpfase van het project.

Logo Europese Unie

Zie ook