Inkoop en aanbesteden

De provincie koopt jaarlijks tussen de € 200 en 300 miljoen aan werken, diensten en producten in. Het gaat daarbij om opdrachten voor het openbaar vervoer, het onderhouden en aanleggen van de infrastructuur en het groen en de faciliteiten voor de eigen bedrijfsvoering.

De provincie doet graag zaken met betrouwbare leveranciers die met ons meedenken, ons verder brengen en zelf voorop lopen. Het provinciaal inkoopbeleid sluit aan bij de Europese regelgeving, met extra aandacht voor circulair, klimaatneutraal, sociaal en ethisch inkopen.

Praatplaat inkoopbeleid 2021-2024

Download hier de volledige infographic Inkoopbeleid 2021-2024 (pdf)

De provincie wil haar inkopen de komende 4 jaar zoveel mogelijk circulair, klimaatneutraal, sociaal en ethisch doen. Dit staat omschreven in het inkoopbeleid 2021-2024.

Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT) 2022

Vanaf 7 november 2019 zijn de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT) 2022 van toepassing op alle ICT-opdrachten binnen de provincie. Deze voorwaarden gelden in plaats van de Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2018 voor leveringen en diensten. De meest recente versie van de ARBIT en het, voor de provincie toepasselijke, Addendum staan onder documenten ICT-opdrachten.

Waar vind ik opdrachten van de provincie Noord-Holland?

Als een opdracht boven de Europese aanbestedingsgrens uitkomt, publiceert de provincie de aanbesteding op TenderNed.  Opdrachten onder de Europese aanbestedingsgrens worden gericht uitgevraagd. Om efficiencyslagen te kunnen maken, werkt de provincie waar mogelijk met raamovereenkomsten. 

De provincie bepaalt de inkoopprocedure aan de hand van onderstaand schema. Daarbij behoudt zij zich het recht voor een afwijkende procedure te kiezen, als daar zwaarwegende argumenten voor zijn aan te voeren.

Inkoop
Inkoopprocedure Werken Leveringen & diensten Sociale en andere specifieke diensten
Alle inkopen tot € 1.000,- en kostenfacturen: alleen winkelwagen  
Enkelvoudig onderhandse offerteaanvraag Tot € 150.000,- (max. € 149.999,-) Tot € 50.000,- (max. € 49.999,-)Tot € 50.000,- (max. € 49.999,-)Tot € 50.000,- (max. € 49.999,-) Tot € 50.000,- (max. € 49.999,-)
Meervoudig onderhandse offerteaanvraag € 150.000,- tot € 3.000.000,- € 50.000,- tot € 215.000,- € 50.000,- tot € 750.000,-
Nationaal aanbesteden € 3.000.000,- tot € 5.382.000,- Niet van toepassing Niet van toepassing
Europees aanbesteden Vanaf € 5.382.000,- Vanaf € 215.000,- Vanaf € 750.000,-

 

'Werken voor derden' tarieven

De 'werken voor derden' uurtarieven (pdf, 69 kB) gelden voor medewerkers van de provincie Noord-Holland die werkzaamheden of diensten aanbieden aan derden. Met ingang van 2020 maakt de provincie ook gebruik van de Rijkstarieven. Dit betekent dat de provincie dezelfde tarieven hanteert als veel andere overheidsorganisaties. De Rijkstarieven worden ieder jaar door het Rijk geüpdatet.

Banner Beter Aanbesteden

Uitgelicht

Documenten ICT-opdrachten