Inkoop en aanbesteden

De provincie koopt jaarlijks voor ruim 350 miljoen euro aan werken, diensten en producten in en doet graag zaken met betrouwbare leveranciers die met ons meedenken, ons verder brengen en zelf voorop lopen. Het inkoopbeleid sluit aan bij de Europese regelgeving, met extra aandacht voor duurzaamheid, innovatie, social return, doeltreffend en doelmatig en goed opdrachtgeverschap.

Infographic Inkoopbeleid

Voor een uitgebreide tekstversie klik op dit document.

Waar vind ik opdrachten van de provincie Noord-Holland?

Als een opdracht boven de Europese aanbestedingsgrens uitkomt, publiceert de provincie de aanbesteding op TenderNed.  Opdrachten onder de Europese aanbestedingsgrens worden gericht uitgevraagd. Om efficiencyslagen te kunnen maken, werkt de provincie waar mogelijk met raamovereenkomsten. 

De provincie bepaalt de inkoopprocedure aan de hand van onderstaand schema. Daarbij behoudt zij zich het recht voor een afwijkende procedure te kiezen, als daar zwaarwegende argumenten voor zijn aan te voeren.

Inkoop
Inkoopprocedure Werken Leveringen & diensten Sociale en andere specifieke diensten
Alle inkopen tot € 1.000,- en kostenfacturen: alleen winkelwagen  
Enkelvoudig onderhandse offerteaanvraag Tot € 50.000,- (max. € 49.999,-) Tot € 50.000,- (max. € 49.999,-)Tot € 50.000,- (max. € 49.999,-)Tot € 50.000,- (max. € 49.999,-) Tot € 50.000,- (max. € 49.999,-)
Meervoudig onderhandse offerteaanvraag € 150.000,- tot € 3.000.000,- € 50.000,- tot € 221.000,- € 50.000,- tot € 750.000,-
Nationaal aanbesteden € 3.000.000,- tot € 5.548.000,- Niet van toepassing Niet van toepassing
Europees aanbesteden Vanaf € 5.548.000,- Vanaf € 221.000,- Vanaf € 750.000,-
Meerwerk of aanvullende opdracht  

 

Banner Beter Aanbesteden