Versterken kustzone Hoorn - Amsterdam

Versterken kustzone Hoorn - Amsterdam

De Markermeerkust tussen Hoorn en Amsterdam heeft een rijke cultuurhistorie en veel waardevolle natuur. In het gebied wonen en werken 1,2 miljoen mensen en ligt veel bijzondere natuur. Het water in het gebied is de grootste ‘openbare ruimte’ van de Metropoolregio Amsterdam en erg waardevol voor omwonenden, toeristen en bedrijven. De provincie investeert met het Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn - Amsterdam (APRK) de komende jaren daarom € 23 miljoen in recreatie, landschap, natuur en cultuurhistorie. Aanleiding voor deze plannen is het versterken van de Markermeerdijken over een lengte van 33 kilometer. Dit gebeurt in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Zo blijft het gebied de komende 50 jaar veilig tegen overstromingen.

Actueel

Aanmelden voor de nieuwsbrief Update APRK

De projectorganisatie Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Amsterdam-Hoorn (APRK) brengt regelmatig een digitale nieuwsbrief uit.
Wilt u de nieuwsbrief per e-mail ontvangen zodat u regelmatig op de hoogte wordt gehouden? Meld u zich dan aan.

Samenwerkingspartners

Logo's samenwerkingspartners ambitieprogramma kustzone Hoorn - Amsterdam: Rijkswaterstaat, Gemeente Hoorn, Gemeente Koggenland, Gemeente Edam-Volendam, Gemeente Waterland, Gemeente Amsterdam, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Recreatieschap Westfriesland, Recreatieschap Twiske-Waterland, Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Sportvisserij Nederland.

Contact

Voor vragen over de projecten van het Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn - Amsterdam kunt u contact opnemen met de projectorganisatie via e-mail: kustzone@noord-holland.nl