Versterken kustzone Hoorn - Amsterdam

De Markermeerkust tussen Hoorn en Amsterdam heeft een rijke cultuurhistorie en veel waardevolle natuur. In het gebied wonen en werken 1,2 miljoen mensen en ligt veel bijzondere natuur. Het water in het gebied is de grootste ‘openbare ruimte’ van de Metropoolregio Amsterdam en erg waardevol voor omwonenden, toeristen en bedrijven. De provincie investeert de komende jaren daarom € 23 miljoen in recreatie, landschap, natuur en cultuurhistorie in de kustzone tussen Hoorn en Amsterdam. Daarnaast worden de Markermeerdijken in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier over een lengte van 33 kilometer versterkt. Zo blijft het gebied de komende 50 jaar veilig tegen overstromingen.

Actueel

Samenwerkingspartners

Logo's samenwerkingspartners ambitieprogramma kustzone Hoorn - Amsterdam

Contact

Voor vragen over de projecten van het Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn - Amsterdam kunt u contact opnemen met de projectorganisatie via e-mail: makhanb@noord-holland.nl